wersja polska wstie     

KADRA NAUKOWA

kadra„Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje”. W pełni zgadzamy się ze słowami Williama Arthura Warda, dlatego dbamy o to, by współpracujący z nami wykładowcy byli światowej klasy ekspertami w swoich dziedzinach. Nasza kadra to wybitne osobistości, reprezentujące największe ośrodki akademickie w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Znaczna jej część to wieloletni praktycy, działający w biznesie na całym świecie, zwłaszcza w takich branżach jak turystyka, hotelarstwo, informatyka czy najnowsze technologie. W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu hands-on experience, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.  

Do grona pracowników naukowych WSTiE należą m.in.:

dr Jacek Skorus - nauki humanistyczne, nauki o polityce, specjalność: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
prof. dr hab. Bronislav Niżnansky - geografia, przyroda, kartografia, geodezja
dr hab. inż. Tadeusz Szuba - informatyka, automatyka i robotyka, specjalność: grafika komputerowa, obliczeniowa kolektywna inteligencja, stosowana sztuczna inteligencja
prof. dr hab. Frantisek Petrovic - ochrona środowiska
dr Marek Łabaj, prof. nadzw. WSTiE - nauki o kulturze fizycznej, specjalność: zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, standardy jakości, zrównoważony rozwój w turystyce
dr Krzysztof Borkowski - nauki o kulturze fizycznej, specjalność: obsługa ruchu turystycznego, teoria turystyki
prof. dr hab. Juraj Slabeycius - nauki techniczne, fizyka
prof. dr hab. Henryk Grabowski - nauki o kulturze fizycznej, specjalność: pedeutologia, teoria wychowania fizycznego,
dr inż. Radosław Klimek - informatyka, specjalność: inżynieria oprogramowania , zarządzanie projektami informatycznymi
dr Magdalena Różycka - nauki o polityce, specjalność: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dr inż. Michał Turek - informatyka, specjalność: grafika komputerowa, inżynieria oprogramowania , sztuczna inteligencja, modelowanie obiektowe , programowanie systemów sieciowych
dr hab. Milan Lehotsky - informatyka, specjalność: sztuczna inteligencja
dr Maciej Abram - nauki o zarządzaniu, hotelarstwo, turystyka
dr hab. Krzysztof Kaganek - nauki o kulturze fizycznej, specjalność: turystyka i rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka aktywna
dr Paweł Skawiński - nauki leśne, specjalność: ekologia lasu
dr Tomasz Pasierbek - biologia, specjalność: ekologia, ochrona środowiska
dr hab. Sandor Nemethy - geografia, turystyka
dr Jadwiga Sobczuk - historia, specjalność: historia XX wieku
dr Artur Kurek - nauki o kulturze fizycznej, specjalność: historia kultury fizycznej i turystyki, krajoznawstwo
dr hab. David Lorant Denes - ekonomia, nauki o ziemi
dr Michal Kovacic - geografia
 
 
Władze Uczelni regularnie zapraszają na wykłady i panele dyskusyjne osoby ze świata nauki i gospodarki. Gościli u nas m.in.:
 
prof. dr hab. Danuta Hübner - komisarz UE
Susan Parker-Burns - konsul USA
Rosario Navas Morata - ambasador Republiki Kuby w Polsce
Władysław Piskorz - dyrektor Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miejskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli
Andrzej Hałasiewicz - zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA
Gerard Peltre - przewodniczący MER i wiceprzewodniczący Komitetu Konsultacyjnego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Francja
M. Patrick Lebreton - poseł Parlamentu Francuskiego, burmistrz Miasta Saint Joseph na Wyspie Reunion
Camilo Mortagua - prezes APURE, Portugalia
Josy Richez Battest  - wiceprezes APURE, Francja
István Bali - prezes Środkowo-Wschodniego Europejskiego Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich APURE, wiceprezes APURE, Węgry
Danielo Crossaso - wiceprezes APURE, Włochy
Renata Zielińska - radca ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Masny - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi
dr Jerzy Marek Nowakowski - dyrektor Centrum Wschodniego Polish Open University, publicysta tygodnika Newsweek Polska
dr Paweł Kowal - poseł V i VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Parlamentu Europejskiego
prof. Giorgio Dominese - Universita di Venecia, Włochy
dr Alessandro Vitale - Universita degli Studi di Milano, Włochy
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
prof. dr hab. Aleksander Krawczuk - Uniwersytet Jagielloński
prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska - Akademia Wychowania Fizycznego
(+) dr Andrzej Kremer - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych