Rekrutacja On-line

 

Aby przejść proces rekrutacji powinieneś zaakceptować poniższe oświadczenie. Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

 

 OŚWIADCZENIE

 

1. Przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).

 

2. Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych. Błędne dane mogą uniemożliwić dalszą rekrutację.