wersja polska wstie     

 

 Przygotuj następujące dokumenty

 

 

- świadectwo dojrzałości

 

- 5 fotografii

 

- zaświadczenie o stanie zdrowia (od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do studiowania na określonym kierunku studiów)

 

- kserokopia dowodu osobistego

 

- życiorys / CV

 

Kandydaci na studia II stopnia - dodatkowo

 

- dyplom ukończenia studiów I stopnia

 

- suplement do dyplomu studiów I stopnia

 

Wypełniając kwestionariusz wpisz wymyślony przez Ciebie login i hasło. Będą one potrzebne w dostępie do systemu elektronicznej rekrutacji, który zapewni Ci możliwość generowania potrzebnych dokumentów rekrutacyjnych.