wersja polska wstie     

ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA 107
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

 

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA107-025696
Termin realizacji umowy: 01.06.2016-31.05.2018
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Partnerzy: Lviv Institute of Economics and Tourism, Ukraine
                  State Higher Educational Establishment Precarpathian
                  National University Named After Vasyl Stefanyk, Ukraine
                  Ukrainian National Forestry University , Ukraine
                  Uniwersytet Valore, Albania

W ramach projektu  zrealizowano 5 przyjazdów do WSTiE w celach szkoleniowych z uczelni zagranicznych, takich jak: Lviv Institute of Economics and Tourism oraz Ukrainian National Forestry University z Ukrainy oraz Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës z Albanii i 1 wyjazd pracownika WSTiE do partnerskiej uczelni zagranicznej w Albanii. Osiągnięte rezultaty projektu to m.in. wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe, nabycie umiejętności autorefleksji w odniesieniu do zajmowanego stanowiska (kierowanie, nauczanie, szkolenia, praca ze studentami i in.). Uczestnicy wymienili się doświadczeniami o strategiach i systemach edukacji w dziedzinie kształcenia. Poprzez obserwację nowego środowiska – różnorodności społecznej, językowej i kulturowej – podniosła się ich zdolność do działania na poziomie międzynarodowym. Zacieśniono współpracę z partnerami z innych krajów i zaplanowano organizację kolejnych projektów unijnych. Uczestnicy mobilności mieli szansę poszerzenia swoich horyzontów w wielu aspektach, m.in.: naukowym, kulturowym, znajomości języków i kompetencji zawodowych. Dzięki doskonaleniu kompetencji pracowników, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk nastąpiło podniesienie jakości zarządzania i organizacji we wszystkich uczelniach partnerskich biorących udział w mobilnościach. Efektem naszych spotkań jest także wymiana know-how i unifikacja programów edukacyjnych. Instytucje zaangażowane w projekt odniosły zakładane korzyści, które w sposób rozwojowy wpływają na dalszą strategię współpracy międzynarodowej z krajami partnerskimi Programu Erasmus+. Wypracowane podczas spotkania metody, dobre praktyki i wzorce współpracy do zaadoptowania w biorących udział w programie instytucjach przyczyniają się do ich intensywnego rozwoju na arenie międzynarodowej. Nasze kontakty zaowocowały również podpisaniem dodatkowych umów, które zakładają wymianę akademicką i kulturalną, rozwój wspólnych projektów badawczych, programów studiów i badań naukowych, organizacją kursów, sympozjów, seminariów, wspólne publikacje naukowe, podwójny dyplom ukończenia studiów. Realizujemy obecnie wspólne przedsięwzięcia, takie jak działania związane z programem „Podwójny dyplom” oraz opracowujemy kolejne propozycje projektów. Strategicznym elementem funkcjonowania wszystkich zaangażowanych w mobilności uczelni jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę z ośrodkami naukowymi, instytucjami, stowarzyszeniami w Europie i na świecie. Udział w ww. projekcie, w ramach Programu Erasmus+, doskonale wpisuje się w długofalową strategię uczelni i służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych oraz w przypadku WSTIE i uczelni z Albanii dodatkowo pełni rolę promocji regionu i kraju na arenie międzynarodowej. Promuje dobrą markę uczelni i jej konkurencyjność. Zbieżność celów projektu i celów uczelni w odniesieniu do pracowników stymuluje również rozwój społeczności lokalnej. Należy podkreślić, że kolejnym namacalnym rezultatem projektu jest wzrost zainteresowania współpracą i wspólne projekty m.in.w ramach programu Erasmus+.

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.