wersja polska wstie     

ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA 107
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

 

Numer umowy: 2017-1-PL01-KA107-037007
Termin realizacji umowy: 1.06.2017- 31.05.2019
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partnerzy: 
Visoka turisticka skola strukovnih studija – Serbia  
Geogrian Aviation University – Gruzja
State Ecological Academy of Post-graduate Education and Management, Ukraina
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV – Ukraina

W ramach projektu zrealizowano 6 mobilności.: 2 przyjazdy do WSTiE w celach szkoleniowych z uczelni zagranicznych, takich jak: Visoka Turisticka Skola Strukovnih Studija (Serbia) oraz Ivan Franko National University of Lvive (Ukraina) oraz 4 wyjazdy pracowników WSTiE do Georgian Aviation University (Gruzja) (1 osoba), Ivan Franko National University of Lvive (Ukraina)(2 osoby) oraz Visoka Turisticka Skola Strukovnih Studija (Serbia) (1 osoba). Osiągnięte rezultaty projektu to m.in. - bezpośredni proces wymiany wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk, - wzrost kompetencji uczestników w swoich profilach zawodowych. - uczestnicy zyskali wsparcie na rzecz działań w zakresie mobilności osób uczących się i promowania tych działań, - mieli szansę na doskonalenie zawodowe i rozwój kariery, pogłębienie znajomości języków obcych, a także większą motywację i satysfakcję z codziennej pracy. - większa zdolność do działania na poziomie międzynarodowym; - zwiększenie innowacyjności i kreatywności w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia obu uczelni (wzrost atrakcyjności programów kształcenia, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami studentów, podniesienie kwalifikacji kadry i pracowników), - udoskonalenie procedur służących do budowania długofalowych strategii uwzględniających kompetencje i potrzeby pracowników; - nabycie cennych doświadczeń w pracy zespołów projektowych, uwzględniającej dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy; - poznanie wyników badań prowadzonych przez organizację partnerską, która eksploruje niezwykle atrakcyjne regiony turystyczne (wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe). Dzięki dobrze rozwiniętym umiejętnościom komunikacji interpersonalnej nabytym w trakcie mobilności jej uczestnicy będą mieli większe możliwości dzielenia się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami na poziomie lokalnym i regionalnym, a także krajowym i międzynarodowym. Instytucje zaangażowane w projekt odniosły zakładane korzyści, które w sposób rozwojowy i innowacyjny mamy nadzieję wpłyną na dalszą strategię współpracy międzynarodowej z krajami partnerskimi programu Erasmus+. Wypracowane podczas spotkania metody, dobre praktyki i wzorce współpracy do zaadoptowania w biorących udział w programie instytucjach przyczynią się w przyszłości do ich intensywnego rozwoju na arenie międzynarodowej. Nasze kontakty zaowocowały również podpisaniem dodatkowych umów, które zakładają wymianę akademicką i kulturalną, rozwój wspólnych projektów badawczych, programów studiów i badań naukowych, organizacją kursów, sympozjów, seminariów, wspólne publikacje naukowe, podwójny dyplom ukończenia studiów. Planujemy obecnie wspólne przedsięwzięcia, takie jak działania związane z programem „Podwójny dyplom” oraz opracowujemy kolejne propozycje projektów. Udział w ww. projekcie, w ramach Programu Erasmus+, doskonale wpisuje się w długofalową strategię uczelni i służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, a także promuje dobrą markę uczelni i ich konkurencyjność na wymagającym rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego. Zbieżność celów projektu i celów uczelni w odniesieniu do pracowników stymuluje również rozwój społeczności lokalnej.

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.