wersja polska wstie     

studia małopolska
studia wyższe sponsorowane małopolska
studia wyższe małopolska
studia wyższe
studia sponsorowane

studia podyplomowe kraków


Polsko-węgierski projekt  Let's make Europe better


W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest umiędzynarodowienie uczelni poprzez rozwój wspólnych projektów partnerskich, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi. W tym roku studenci WSTiE po raz kolejny uczestniczą w programie Młodzież w działaniu. Ma on na celu wzajemną wymianę doświadczeń oraz integrację kulturową młodych ludzi z Polski i innych krajów. Tym razem w ramach projektu: „Let’s make Europe better” w dniach 27. 02- 04.03.2012r.  suską uczelnię odwiedziła grupa 15. Węgrów. Realizując wspólny projekt, młodzi ludzie zdobywali cenne doświadczenie, rozwiązywali konkretne problemy, uczyli się otwartości i kreatywności. Poznawali historię, kulturę i tradycje obu krajów, pogłębiając współpracę pomiędzy WSTiE a uczelnią Szent István University z  Jaszbereny.  Goście z Węgier mieli okazję poznać uroki Podbabiogórza, odwiedzili Kraków oraz wzięli udział w warsztatach, dyskusjach i zajęciach integracyjnych. Jedną z form wspólnego spędzania czasu były również warsztaty językowe. Polscy studenci nauczyli się wielu przydatnych zwrotów: „Jo etvagyat kivanok” – tak można Węgrowi życzyć smacznego śniadania. Z kolei węgierska młodzież łamała sobie język na polskim zdaniu: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Młodzież aktywnie uczestniczyła także w panelach dyskusyjnych: „Mobilność młodych w Europie”, „Ja – przyszłość jutrzejszej Europy” i „Młody Europejczyk – plusy i minusy”. Przesłanie uczestników dyskusji było jasne: sukces składa się z wielu elementów i oni chcą się stać jego częścią. Wtedy, zgodnie z ideą projektu, z pełną odpowiedzialnością będą mogli powiedzieć: „Uczyńmy Europę lepszą”. Podsumowaniem wspólnych warsztatów multimedialnych było opracowanie koncepcji strony portalu internetowego: „Moje szanse w Europie”. Tuż przed rozstaniem uczestnicy polsko-węgierskiego spotkania snuli już kolejne plany na przyszłość.