wersja polska wstie     

studia małopolska
studia wyższe sponsorowane małopolska
studia wyższe małopolska
studia wyższe
studia sponsorowane

studia podyplomowe kraków

Studenci WSTiE na stażu w Brukseli

Dzięki współpracy władz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci naszej Uczelni mają możliwość odbywania praktyk oraz staży. Dla wyróżniających się studentów zagwarantowane są również staże w Parlamencie Europejskim.

Doskonalenie języka, poznanie zasad funkcjonowania Europarlamentu albo zdobycie pierwszych doświadczeń w miejscu, które ułatwi dalszą karierę – to marzenie wielu młodych ludzi. Możliwość taką stworzyła studentom WSTiE; muszą oni jednak spełnić kryteria ubiegania się o staż. Do tej grupy należy Magdalena Kmita, która w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli odbywa od 8 listopada staż zawodowy.

O około 600 miejsc, które przeznacza dla stażystów Unia Europejska, ubiega się nawet 8 tysięcy chętnych. Wybrani stażyści zostają przydzieleni do odpowiednich departamentów, gdzie pracują wraz z całym zespołem, poznają unijne schematy działania, uczą się współpracy w międzynarodowym zespole.