wersja polska wstie     

WSTiE gwarantuje:

 • - innowacyjne programy nauczania, oparte na nowoczesnych wzorcach europejskich, opracowane, by uczyć,
 • - inspirować i rozbudzać pasję
 • - szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 • - kadrę naukową składającą się ze specjalistów z wiodących ośrodków akademickich, z kraju i zagranicy
 • - jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce ofert praktyk i staży na całym świecie
 • - indywidualną ścieżkę kariery dla najlepszych studentów, zaprojektowaną we współpracy z Akademią Biznesu
 • - możliwość realizacji części studiów na uznanych uczelniach zagranicznych m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Włoszech
 • - możliwość realizacji części programu studiów „na odległość” przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
 • - elastyczny i dedykowany tryb kształcenia umożliwiający wygodne połączenie pracy z nauką
 • - atrakcyjne zajęcia warsztatowe od pierwszego roku studiów
 • - możliwość studiowania w języku angielskim
 • - nowoczesne pracownie i laboratoria oraz zajęcia w małych grupach
 • - bogaty program stypendiów socjalnych i motywacyjnych
 • - możliwość kontynuowania edukacji na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych i menadżerskich
 • - kameralną atmosferę studiowania w murach renesansowego zamku
 • - fascynujące życie studenckie, koła naukowe, koła zainteresowań, bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych