wersja polska wstie     

WYJAZD STUDYJNY PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW DS. TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ

1Jak przygotować dobrą ofertę turystyczną? W jaki sposób dopasować produkt do potrzeb konkretnego klienta? Jak zapewnić wysoką jakość usług? Wyjazd studyjny przyszłych specjalistów ds. turystyki przyjazdowej pozwolił na praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. Studenci uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, poznając z bliska Małopolskę. Zwiedzili Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską, ale największym przeżyciem był Auschwitz-Birkenau – jedno z najważniejszych Miejsc Pamięci dla całego świata. Uczestnicy objazdu terenowego przekonali się, że dobry pilot musi mieć doświadczenie, pasję i ciekawość świata, ale przede wszystkim ogromną wiedzę. Wyjechali rano, a wieczorem znaleźli się w Rzymie…

2

Od początku istnienia Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych wyjazdach i zdobywania różnego rodzaju umiejętności praktycznych podczas ćwiczeń i obozów terenowych. W sobotę 5 listopada mogli się przekonać, jak wiele wspaniałych atrakcji oferuje Małopolska. Poznali walory historyczne, przyrodnicze, etnograficzne i religijne regionu, a także przekonali się, że turystyka daje rozległe możliwości kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Objazd był ważną lekcją krajoznawstwa, geografii, obsługi ruchu turystycznego i historii, a studenci zbierali materiały do zadań, które będą podsumowaniem wyjazdu. Definiowanie grup klientów i ustalanie ich potrzeb, dbałość o wysoką jakość oferty, przygotowanie propozycji wycieczek dla różnych odbiorców – to przykłady konkretnych prac zaliczeniowych, z którymi zmierzą się uczestnicy objazdu terenowego, czyli studenci I i II roku.

Druga część wyjazdu studyjnego, czyli spotkanie integracyjne, odbyła się w karczmie RZYM. Przemówienia kanclerz Marii Grzechynki oraz dra Krzysztofa Borkowskiego zmotywowały młodych ludzi do podnoszenia poprzeczki i ambitnego realizowania zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego. Przykładem, że można to robić na etapie studiów, były prezentacje praktyk zagranicznych, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy studenci WSTiE.

Niezapomniane wrażenia, jakie wiążą się z dłuższym pobytem w obcym kraju lub na innym kontynencie, są dowodem,  że studia w WSTiE to czas, gdy rośnie ciekawość, chęć poznawania świata oraz głód podróży. Studenci I roku, którzy tę przygodę życia mają przed sobą, zamierzają dobrze wykorzystać najbliższe miesiące, aby poszerzyć swoje horyzonty i doskonalić umiejętności językowe. Jak przekonywali ich starsi koledzy, pracując 3z dala od domu, zdobędą pierwsze szlify w zawodzie , a po powrocie do kraju będą mieć większe możliwości zdobycia dobrej pracy.

Quizy, konkursy, zabawy i tańce wypełniły do późnych godzin wnętrza zabytkowej karczmy „Rzym”, która tradycyjnie udzieliła gościny młodym adeptom branży turystycznej. Wyjazd studyjny przyszłych specjalistów ds. turystyki przyjazdowej pokazał, że turystyka aktywna jest nieodłącznym elementem kształcenia w WSTiE, obowiązkową aktywnością każdego studenta, ale także istotnym obszarem życia członków społeczności akademickiej.