wersja polska wstie     

Gaudeamus! Cieszmy się!

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII  UROCZYŚCIE ROZPOCZĘŁA NOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017

– Konsekwentne realizowanie celów strategicznych takich jak: innowacje w zakresie programów kształcenia i współpracy z biznesem, otwarcie się na świat, dbałość o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy oraz unikalne podejście do studenta daje poczucie satysfakcji – mówił rektor WSTiE prof. dr hab. Janusz Sondel podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Wypełniona po brzegi Sala Rycerska zgromadziła wielu polskich i zagranicznych gości ze świata nauki, biznesu i polityki. Były gratulacje, życzenia i podziękowania. Wykład inauguracyjny „Ewolucja czy rewolucja w zarządzaniu polską turystyką – skuteczna czy efektywna?” wygłosił dr Wojciech Fedyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Głównymi bohaterami uroczystości byli studenci pierwszego roku, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.


8Przy bezchmurnym niebie i pięknym słońcu Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość, która miała miejsce 1 października, rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. infułata Bronisława Fidelusa, z udziałem proboszcza suskiej parafii ks. Andrzeja Klimary oraz ks. Stanisława Bogacza.
Na dziedzińcu zamkowym goście mogli obejrzeć ekspozycję fotografii dokumentujących aktywność WSTiE na arenie międzynarodowej. USA, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Gruzja, Francja, Estonia, Bułgaria, Szwecja i Litwa – to kraje, z którymi szkoła współpracuje od wielu lat.
Wypełniona po brzegi Sala Rycerska zgromadziła wielu polskich i zagranicznych gości ze świata nauki, biznesu i polityki. Wśród obecnych byli m. in.: dr Wojciech Fedyk – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz burmistrz Suchej Beskidzkiej – Stanisław Lichosyt. Przybyli także profesorowie z zagranicznych uczelni współpracujących z WSTiE, absolwenci, studenci i ich rodzice. Rektor prof. dr hab. Janusz Sondel, otwierając uroczystość, szczególne słowa powitania skierował do studentów I roku oraz licznej grupy studentów z zagranicy, którym życzył harmonijnego rozwoju i spełnienia oczekiwań związanych ze studiami. Podkreślił, że 16 lat funkcjonowania WSTiE ma w perspektywie dziejów niewielkie znaczenie, ale dla uczelni to setki godzin dydaktycznych i kilka tysięcy wydanych dyplomów, co daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. To konsekwentne realizowanie celów strategicznych takich jak: innowacje w zakresie programów kształcenia i współpracy z biznesem, otwarcie się na świat, dbałość o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy i unikalne podejście do studenta. Rektor zaznaczył, że WSTiE chce być wiodącą uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej oferującą specjalistyczne kształcenie w wysokich europejskich standardach. Uczelnia współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, zapewnia praktyki zagraniczne i staże realizowane na całym świecie, organizuje wymiany studentów.
4Efektem wszechstronnej działalności uczelni – jak podkreślił prof. Sondel – są liczne sukcesy, a przede wszystkim I miejsce w Polsce wśród najlepszych uczelni kształcących kadry dla turystyki w rankingu „Wiadomości Turystycznych”, opiniotwórczego pisma branżowego. WSTiE otrzymała to prestiżowe wyróżnienie w 2016 roku po raz czwarty z rzędu. Rektor poinformował też o wyróżnieniu uczelni w plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski” za szczególny wkład w rozwój i promocję turystyki w naszym regionie. W tym samym plebiscycie w kategorii „małopolska osobowość turystyki” wyróżnienie otrzymał dziekan Wydziału TiR dr Bartłomiej Walas. Prof. Sondel poinformował również, że czasopismo naukowe „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” jest wydawnictwem punktowanym – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2015 r. otrzymało 5 punktów.
Rektor wskazał również, że uczelnia osiąga wysoką pozycję poprzez kooperację z ośrodkami edukacyjnymi z zagranicy, ale przede wszystkim bliską współpracę w regionie. Przykładem może być „Konkurs Wiedzy Informatycznej i Turystycznej” dla maturzystów organizowany pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jak podkreślił prof. Sondel, dotychczas w konkursie wzięło udział kilka tysięcy maturzystów z całego województwa małopolskiego, a kilkudziesięciu laureatów wygrało indeks i możliwość bezpłatnego studiowania na wybranym kierunku. XI edycja konkursu promowała wiedzę z zakresu technologii informatycznej i turystyki, wskazując na przyszłościowe kierunki kształcenia. 
WSTiE współpracuje ze szkołami średnimi Małopolski przy realizacji wspólnych projektów w ramach programu COLUMBUS. Świadczy pomoc dydaktyczno-naukową, rozwija zainteresowania uczniów oraz wskazuje nowe trendy we współczesnej turystyce i informatyce.  Uczelnia współpracuje z Województwem Małopolskim, przede wszystkim z Komisją Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kooperuje z organizacjami turystycznymi, np. POT i MOT oraz Parkami Narodowymi – Tatrzańskim i Babiogórskim, siecią hoteli i biur turystycznych, administracją państwową oraz NBP. WSTiE od 2003 r. prowadzi badania i analizy naukowe w ramach współpracy międzyuczelnianej z Małopolską Organizacją Turystyczną, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Badania dotyczą monitoringu zjawisk turystycznych w turystyce przyjazdowej. Są to badania ciągłe, powtarzane rokrocznie na obszarze miasta Krakowa i województwa małopolskiego. WSTiE stworzyła też system pomocy stypendialnej „Lepszy start” i „Równe szanse” dla ambitnej, zdolnej młodzieży, która boryka się z trudną sytuacją materialną. Rektor zaznaczył, że dużym sukcesem uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku działający kolejny rok. Słuchacze mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych wykładach akademickich, spotkaniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, spotkaniach wyjazdowych związanych z kulturą, poznawaniem regionów i historii Polski.
Na zakończenie swojego przemówienia rektor prof. J. Sondel podzielił się planami WSTiE, które dotyczą rozszerzenia współpracy z uniwersytetami w ramach wspólnych programów nauczania, wymiany kadry i studentów, kształcenia w języku angielskim i wzmocnienia Wydziału Informatyki. Jak podkreślił, trwają prace nad rozwojem tego kierunku, ponieważ gospodarka tego potrzebuje.
Kanclerz Maria Grzechynka podziękowała wszystkim przyjaciołom i pracownikom uczelni, władzom miasta i powiatu, studentom i absolwentom. Przypomniała najważniejsze działania WSTiE, które wynikają z misji uczelni i wpływają na jakość edukacji.  5
Innowacyjność to obowiązek lidera rynku edukacyjnego, dlatego wprowadzamy modułowy system kształcenia i rozwijamy Akademię Biznesu. Nowoczesny model prowadzenia uczelni spowodował, że firmy są zainteresowane transferem wiedzy do biznesu. Uczelnia szuka przedsiębiorców i podpisuje umowy dotyczące wspólnych projektów, do których zapraszamy najlepszych studentów. To unikalny program efektywnego praktycznego szkolenia studentów, którzy pod okiem doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów uczą się, jak wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnych przedsięwzięciach biznesowych. Kanclerz podkreśliła, że uczelnia przykłada dużą wagę do praktycznej edukacji w programie Study and Work, organizując praktyki zawodowe i staże studenckie odbywane w najlepszych firmach w kraju i za granicą. Młodzież wyjeżdża do takich krajów jak: Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie, Majorka), Irlandia, Anglia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Tunezja, Turcja, Egipt, Włochy, Grecja (Kos, Kreta, Rodos, Zakhyntos, Wschodni Peloponez). Studenci są znakomicie przygotowani do praktyk, o czym świadczą bardzo dobre opinie i rekomendacje pracodawców. Kolejnym przykładem praktycznej edukacji jest transfer wiedzy do biznesu i współpraca z firmą „Fideltronik”. Wspólny projekt to studia sponsorowane przez pracodawcę, który zatrudnia w Suchej Beskidzkiej 1500 pracowników. Uczelnia dostosowała program na kierunku Informatyka do potrzeb firmy i kształci inżynierów informatyków w specjalności elektronika komputerowa.
7Maria Grzechynka poinformowała też o uruchomieniu pionierskich studiów Premium II Menedżer hotelu, które odbywają się w Krakowie. – To najwyższy poziom unikalnej edukacji – na studia z takim programem i ekspercką kadrą branża hotelarska czekała 20 lat. Program kształcenia uwzględnia najbardziej aktualne treści wynikające z doświadczenia naukowego i biznesowego kadry wykładowców, wśród których są najwyższej klasy eksperci-praktycy tego zawodu. Kanclerz dodała, że ważnym obszarem aktywności uczelni jest współpraca międzynarodowa oraz tworzenie partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. Budowanie nowoczesnych sieci powiązań i platform przekazywania wiedzy w oparciu o mobilność wirtualną zwiększa perspektywy młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. WSTiE współpracuje z uczelniami i innymi zagranicznymi instytucjami z takich krajów jak m.in.: USA, Szwecja, Francja, Węgry, Słowacja, Włochy, Wielka Brytania, Gruzja. Efektem dwuletniej pracy w partnerstwie z amerykańskim Uniwersytetem Antioch jest uruchomienie pierwszych w Polsce elitarnych studiów MBA w turystyce. Studia będą realizowane przez międzynarodową kadrę – liderów biznesu – z USA i Polski i obejmą transfer wiedzy oraz wymianę studentów. WSTiE jest jedną z trzech uczelni w Polsce, które posiadają licencje amerykańskie na studia MBA. Jak podkreśliła Kanclerz, jednym z ważnych partnerów krajowych w nowoczesnej edukacji jest Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego z kolejną edycją specjalności E-biznes i media społecznościowe. Studia skierowane są do osób, które oczekują wiedzy praktycznej zdobytej od kadry mającej doświadczenie w realnym biznesie. Zajęcia prowadzą, obok nauczycieli akademickich, ludzie sukcesu i autorytety z dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania oraz marketingu. Studenci zainteresowani tą specjalnością, wśród których są właściciele dużych krajowych i zagranicznych firm, przyjeżdżają z całej Polski. W bieżącym roku wręczono pierwsze dyplomy.2
Celem strategicznym WSTiE jest bycie liderem transferu wiedzy z obszaru turystyki, ekologii i nowoczesnych technologii. Zamierzamy rozwijać naszą współpracę z partnerami z całego świata, ale przede wszystkim przygotować kadry dla potrzeb polskiej gospodarki.
W ostatniej części przemówienia Kanclerz zwróciła się do młodzieży: – Jesteśmy dumni, że WSTiE łączy nowoczesność z tradycją, a szerzenie nauki i wiedzy odbywa się z poszanowaniem najwyższych wartości. Pamiętajcie więc, że realizowanie nowych obowiązków lub ich kontynuacja powinny być dla was ważną próbą dojrzałości. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, iż zdobywanie  wykształcenia może być również drogą do tego, by stawać się lepszym człowiekiem. Wierzę, że w murach naszej uczeni rozwiniecie swój potencjał i talenty, że rozbudzimy w was chęć poznawania świata. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w realizacji planów. Życzę wam jak najlepszych wyników w nauce oraz śmiałych planów. Pamiętajcie, że kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń, ale kluczem do sukcesu i godnego życia jest ich realizacja.
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr Bartłomiej Walas przypomniał, że uczelnia bierze udział w budowaniu strategii rozwoju miast i regionów, a na zlecenie różnych instytucji przygotowuje ekspertyzy i opinie, np. „Raport Otwarcia” gminy Gniewino czy „Strategię rozwoju marki Polish Prestige Hotels & Resorts”. Prowadzi badania ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu, opracowuje zestaw wskaźników specyficznych dla obszaru Karpat w ramach projektu „Wsparcie na Rzecz realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Karpatach”. Dziekan zapewnił studentów, że będą zapraszani do udziału w badaniach, jeśli zdobędą odpowiednie kompetencje.
W imieniu Jadwigi Milewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – przemawiał Michał Sroka. Przekazał wyrazy uznania dla WSTiE, która promuje innowacyjne rozwiązania w edukacji. Podkreślił, że Polska potrzebuje placówek współpracujących z biznesem, a Ministerstwo Rozwoju będzie takie uczelnie wspierać.
6Dr Krzysztof Borkowski, pełnomocnik rektora ds. nadzoru i funkcjonowania Wydziału Turystyki i Rekreacji, podkreślił, że studiowanie obsługi ruchu turystycznego zobowiązuje do samodyscypliny. WSTiE, dbając o jakość kształcenia, dba o swoich studentów, ale też wymaga, aby rozsądnie i godnie korzystali ze swojej wolności. Życzył studentom przede wszystkim dobrych wyników w nauce.
Odczytano też list senatora RP Andrzeja Pająka, który – podobnie jak Janusz Kociołek przemawiający w imieniu starosty Józefa Bałosa – podkreślił znaczenie uczelni dla rozwoju regionu. Działalność WSTiE podnosi prestiż miasta i ma duży wpływ na budowę marki powiatu. Doceniono też wspieranie przez uczelnię kontaktów międzynarodowych oraz wykorzystanie osobistego doświadczenia kanclerz Marii Grzechynki w inicjowaniu tych kontaktów. Senator wskazał na ważny obszar kształcenia – wychowanie w poszanowaniu uniwersalnego sytemu wartości, który czyni młodych ludzi świadomymi obywatelami.
Zakończył się stan niepewności. Gmina Sucha Beskidzka wykupiła zespół zamkowo-parkowy i od tego roku jesteśmy prawowitymi właścicielami tego miejsca – tak rozpoczął swoje wystąpienie burmistrz Suchej Beskidzkiej. – Witam młodych ludzi, którzy dołączyli do społeczności akademickiej WSTiE i wybrali nasze miasto do studiowania. To miejsce wolne od wielkomiejskiego zgiełku, jest tu wszystko, czego potrzebujecie. Stanisław Lichosyt podziękował władzom uczelni za podejmowanie wspólnych działań i promocję miasta, jak również zapewnił o tworzeniu dobrego klimatu dla dalszej współpracy.
Temat współpracy był obecny w przemówieniu dyrektora Fideltronik Poland Sp. z o.o. Piotra Byrskiego, który podkreślił, że największym kapitałem jego firmy jest wiedza, dlatego cieszy się z projektu Study and Work. – Wierzę w genius loci, dlatego jestem pewien, że towarzyszy nam dobry duch pasma Babiej Góry. Polecam studentom tutejszy park, gdzie świetnie się czyta książki i korzysta z laptopa. 11
Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, której przewodniczył dr Krzysztof Borkowski. Po przyrzeczeniu indeksy odebrali przedstawiciele wszystkich kierunków z największą liczbą punktów rekrutacyjnych, laureaci konkursu o indeks oraz liczna grupa studentów z zagranicy.
Wśród przemawiających nie zabrakło głosów młodych ludzi. Reprezentujący samorząd studencki Piotr Feliksiak podziękował władzom za życzliwość, a zwracając się do studentów, powiedział m. in.: – Czekamy na wasze propozycje, plany i pomysły. Pracujcie w kołach naukowych, weźcie udział w naszych wyjazdach integracyjnych i spotkaniach, zaangażujcie się w juwenalia. Ufam, że podtrzymamy nasze tradycje pomagania potrzebującym przez różnorakie akcje charytatywne, zbiórki funduszy, zbiórki krwi. Zapraszam do wolontariatu na rzecz podopiecznych domu dziecka i przedszkolaków, który za każdym razem nagradzany jest uśmiechem maluchów. Wierzę że praca samorządu studenckiego ruszy jak najszybciej pełną parą, tak by nie zdążyła nas dopaść szara codzienność. Gaudeamus – cieszmy się i dobrze wykorzystajmy czas, który przed nami!
W języku polskim i ukraińskim przemawiał przedstawiciel absolwentów Jarosław Zając: – Przyjechałem do Polski 4 lata temu w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Spotkałem wielu dobrych ludzi, zdobyłem znajomych i przyjaciół, przełamałem barierę językową, odbyłem praktyki zawodowe w hotelach na Wyspach Kanaryjskich oraz na Majorce, zwiedziłem piękne miejsca. Obecnie studiuję i pracuję, co mogę połączyć dzięki życzliwości władz i kadry naszej uczelni. Jarosław Zając, zwracając się po ukraińsku do swoich kolegów, powiedział: – Chociaż jesteście daleko od swoich bliskich, pamiętajcie, że tu możecie poczuć rodzinną atmosferę. Tu zaczyna się wasza droga do lepszej przyszłości. Tu zdobędziecie dyplom, który będzie przepustką do godnego życia. Tutaj możecie zrealizować swoje plany i marzenia. Nie zmarnujcie tego czasu i uczcie się.
W imieniu kolejnej grupy studentów, którzy zakończyli edukację w WSTiE, zabrał głos absolwent specjalności E-biznes i media społecznościowe Piotr Pieńczewski:
Trzy lata temu przyjechaliśmy właśnie tu, gdyż Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wraz z Alternatywną Szkołą Biznesu i Rozwoju Osobowego stworzyła dla nas szczególną ofertę. Niektórzy z nas prowadzą firmy poza Polską i zatrudniają dziesiątki pracowników, dlatego poszukiwaliśmy takiej edukacji w całym kraju. Nieszablonowe podejście uczelni i zrozumienie naszych oczekiwań sprawiło, że podjęliśmy wyzwanie i projekt się powiódł. W imieniu swoim oraz absolwentów  chcę podziękować ASBIRO za inspiracje, a WSTiE za miłe, koleżeńskie przyjecie 3 lata temu i przyjacielskie pożegnanie teraz. Składam podziękowania za trud sięgnięcia ponad standardy nauczania, które należą się wielu wykładowcom. Doceniamy państwa zaangażowanie i to, w jaki sposób przekazywaliście nam wiedzę. Pomimo że stanowiliśmy grupę podwyższonego ryzyka, to jednak znaleźliście siły i chęci. Mam nadzieję, że naszym podejściem dodaliśmy wam energii i przyczyniliśmy się do wzrostu poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.
Wykład inauguracyjny „Ewolucja czy rewolucja w zarządzaniu polską turystyką – skuteczna czy efektywna?” wygłosił dr Wojciech Fedyk, prezes Polskiej 9Organizacji Turystycznej. Wykład był próbą odpowiedzi na pytania: czy dobrze działa system turystyki w Polsce, czy należy tworzyć nowe instytucje turystyczne, czy wzmacniać już istniejące, czy w dobie rywalizacji i konkurencji możliwa jest współpraca organizacji turystycznych z otoczeniem. Prelegent przekonywał, że wzrost skuteczności współczesnego systemu turystyki może nastąpić poprzez synergię wszystkich podmiotów. Parafrazując XIV Dalajlamę, powiedział, że celem nie powinno być bycie lepszym od innych, ale lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej.