wersja polska wstie     

SPOTKANIE Z JADWIGĄ EMILEWICZ PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ROZWOJU

1Na zaproszenie władz Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii gościła  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigę Emilewicz. Spotkanie ze studentami, pracownikami Akademickiego Biura Karier oraz kanclerz Marią Grzechynką i dziekanem Wydziału Nauk Społecznych dr. Markiem Noconiem odbyło się na zamku suskim. W siedzibie uczelni rozmawiano o praktycznej edukacji i innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze kształcenia. Wiceminister podkreśliła, że Polska potrzebuje placówek współpracujących z biznesem, a Ministerstwo Rozwoju takie uczelnie wspiera. Jadwiga Emilewicz, w ministerstwie, którym kieruje wicepremier Mateusz Morawiecki, odpowiada m.in. za innowacje oraz realizację programów Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój.

Jadwiga Emilewicz – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Była radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczącą Komisji Innowacji iEmilewicz Nowoczesnych Technologii oraz prezesem Fundacji „Lepsza Polska”. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Zna język angielski, niemiecki i francuski. 27 listopada 2015 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiada za: realizację programów Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój. Koordynuje zadania w obszarze informacji i promocji Funduszy Europejskich. Odpowiada za kwestie związane z podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej oraz instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Agencję Przedsiębiorczości.