wersja polska wstie     

PODARUJ KROPLĘ SIEBIE, CZYLI WAMPIRIADA 2016

1Krew jest najcenniejszym lekiem we współczesnej medycynie, którego nie można sztucznie wyprodukować. Jedyną jej fabryką jest ludzki organizm. Krew co 15 sekund w Polsce ratuje ludzkie życie, dlatego idea honorowego krwiodawstwa łączy ludzi i pokolenia. W naszym kraju żyje około 5 mln osób, które przynajmniej raz w życiu oddały krew i co najmniej 5 mln, które tę krew dostały. Dawcy i biorcy, bo albo dzielą się cząstką siebie, albo przyjmują krew innych, by uczyć się, bawić, pracować, cieszyć życiem. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od lat promuje wśród studentów honorowe krwiodawstwo. Kolejny finał Wampiriady, ogólnopolskiej akcji organizowanej w środowisku akademickim, odbył się 17 listopada 2016 pod patronatem Centrum Krwiodawstwa z Suchej Beskidzkiej.

Misją Wampiriady jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz promowanie zdrowego trybu życia, nie tylko wśród studentów, ale również mieszkańców miast akademickich. Od lat idea ta trafia w WSTiE na podatny grunt. Do grona krewniaków dołączają kolejne roczniki studentów, pracownicy uczelni, a także mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może oddana krew uratuje życie lub zdrowie innego człowieka.

Na zamku suskim 19 listopada br. zebrali się ci, którzy postanowili podzielić się życiodajnym płynem. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali pracownicy szpitala rejonowego, którzy dostarczyli niezbędny sprzęt oraz zapewnili odpowiednią opiekę medyczną. Osoby, które zdecydowały się oddać krew, mogły liczyć na bezpłatne badania, poczęstunek, słodkie upominki, miłą atmosferę oraz sesję zdjęciową.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim krwiodawcom – studentom oraz mieszkańcom miasta i zapewniają, że akcja będzie kontynuowana. Zapraszamy!

2 3 4