wersja polska wstie     

NOWI INŻYNIEROWIE BRANŻY IT Z DYPLOMEM WSTIE

1Planując swoją ścieżkę edukacyjną, warto wziąć pod uwagę koniunkturę na rynku pracy oraz rozwój sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie. Należy wybrać taki kierunek studiów, aby tuż po obronie znaleźć dobrą pracę, przynoszącą realny dochód. To marzenie każdego studenta, ale okazuje się, że studiując na Wydziale Informatyki w WSTiE można to marzenie przekuć w rzeczywistość. Inżynierowie i specjaliści IT są od lat stale poszukiwani przez pracodawców. W ubiegłym roku na portalu monsterpolska.pl zostało opublikowanych najwięcej ofert pracy z kategorii IT / programowanie. Blisko co piąte ogłoszenie było skierowane do specjalistów reprezentujących tę kategorię, a ich liczba w ciągu całego roku wzrosła aż dwukrotnie. To optymistyczne dane dla kolejnej grupy absolwentów z dyplomem WSTiE w ręku. Zdali egzamin, zdobyli atrakcyjny zawód i jako pierwsi tegoroczni inżynierowie sprawdzają się na rynku pracy.

Wiek nowych technologii
Patrząc na postępujący proces informatyzacji społeczeństwa i najnowsze rynkowe trendy, można założyć, że nadal poszukiwani będą specjaliści z zakresu informatyki, telekomunikacji oraz nowych technologii. Internet jest odpowiedzią na nowe czasy w społeczeństwach zamożnych, gdzie komputer stał się sprzętem użytkowym. Coraz większe znaczenie ma w świecie reklamy i mediów. Do wirtualnego świata przenosi się również edukacja: masowo powstają wirtualne uniwersytety, kursy, szkolenia.

Specjalista w cenie
Specjaliści kierunków technicznych nadal stanowią zaledwie kilka procent wszystkich absolwentów uczelni wyższych. Wszystko wskazuje na to, że wykształcenie techniczne będzie w najbliższych latach otwierało drogę do kariery. A jeśli jeszcze będzie związane z informatyką i nowymi technologiami, to sukces gwarantowany. Zmienia się również wizerunek inżyniera, który coraz częściej działa jako „wolny strzelec” do wynajęcia, często w innej części kraju i świata.

Nie wystarczy po prostu „być informatykiem”
Coraz częściej o zatrudnieniu decyzje wąska specjalizacja, praktyczne doświadczenie zdobywane w trakcie studiów i umiejętności menedżerskie. Firmy związane z sektorem IT często wyławiają talenty w trakcie organizowanych dla młodych informatyków konkursów programistycznych lub programów rozwojowych prowadzonych razem z uczelniami. Pozwala to znaleźć tych, którzy w praktyce potrafią zmierzyć się wyzwaniami i rozwiązywać napotykane problemy w sposób kreatywny. Takie partnerskie programy realizuje WSTiE.

Kolejni absolwenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii na globalnym rynku pracy
Absolwenci Wydziału Informatyki odebrali dyplomy. Gratulujemy wysokiego poziomu prac inżynierskich i wierzymy, że to Wy będziecie naszą najlepszą wizytówką. Rozwijający się sektor Nowoczesnych Technologii gwarantuje bowiem stałe zapotrzebowanie na specjalistów IT – i ta grupa zawodowa, nie narzeka na brak pracy. W tym przypadku to pracodawcy mają ogromne problemy ze znalezieniem pracowników. Trzymamy kciuki, a Wy pamiętajcie o swojej Alma Mater.

inzhorz