wersja polska wstie     

ERASMUS 2017

hTRBnQ7ViukStudia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii oraz za granicą? To możliwe z programem Erasmus, który umożliwia realizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej. Zalety zagranicznych studiów są nie do przecenienia: inny poziom nauczania, poznanie obcej kultury, szlifowanie języka, nowe znajomości i kontakty zawodowe. Co ważne – realizowanie programu studiów na wybranej uczelni odbywa się z zachowaniem praw studenta w Polsce.
Od lutego studenci WSTiE zdobywają wiedzę w międzynarodowym środowisku, wraz z młodymi ludźmi z Włoch, Węgier, Meksyku, Indonezji, Indii, Chin, Kazachstanu, Azerbajdżanu, Wietnamu, Syrii, Jordanii, Tunezji i Maroka. W Károly Róbert Főiskola nie ma podziału na miejscowych i cudzoziemców, wszyscy trzymają się razem – uczą się, integrują, zwiedzają kraj. Jeżeli jeszcze dodać do tego dynamiczne, ciekawe życie studenckie, studiowanie za granicą – po przełamaniu początkowych trudności – jest naprawdę przyjemne.

Kolejna grupa studentów WSTiE skorzystała z programu Erasmus. Uczą się i mieszkają na Węgrzech, gdzie mogą liczyć na wsparcie opiekuna przydzielonego przez uczelnię partnerską. Mentora dostaje każdy student; to on pomaga się zaaklimatyzować, załatwia różne formalne sprawy, pośredniczy w wyrabianiu potrzebnych dokumentów.

Intensywne studia odbywają się w języku angielskim i obejmują m.in. przedmioty: Touristic resources, Professional Business Foreign Language II oraz Environment Management Basic. Studenci chętnie współpracują, poznają odmienne kultury, dzielą się doświadczeniami. Codziennie dużo się dzieje: wycieczki, spotkania, dyskusje, wieczory muzyczne i taneczne. Czas mija bardzo szybko i nie ma czasu na nudę. W wolnej chwili można zwiedzać Budapeszt – wielką metropolię pamiętającą czasy rzymskie oraz tureckie – i największe atrakcje: Stare Miasto, Parlament, Bazylikę św. Stefana, Górę Gellerta czy Wyspę Małgorzaty.

Erasmus jest także szkołą życia – uczy samodzielności i odpowiedzialności. Studenci, wracając na uczelnię macierzystą, są bardziej pewni siebie, wierzą w swoje możliwości i odważnie planują przyszłość zawodową. Potrafią szybciej rozwiązywać problemy, przystosowywać się do nowych okoliczności i posiadają większe umiejętności organizacyjne. Są to jednocześnie te cechy charakteru, które najbardziej ceni większość pracodawców.

Jak potwierdzają badania rynku pracy, ryzyko bezrobocia wśród absolwentów z doświadczeniem międzynarodowym jest o połowę mniejsze w porównaniu z absolwentami, którzy nie studiowali, nie odbywali stażu ani praktyki zawodowej poza granicami swego kraju. Pracodawcy chętniej powierzają pracownikom z takim doświadczeniem większą odpowiedzialność, co przekłada się później na większe szanse na awans. Absolwenci z międzynarodowym doświadczeniem dużo częściej biorą los w swoje ręce i np. zakładają własną firmę. Jak przekonują, wyjazd za granicę w trakcie studiów zmienia życie na wiele sposobów i jest świetna inwestycją w przyszłość.