wersja polska wstie     

DOBRY MENEDŻER NA WAGĘ ZŁOTA – TYLKO W WSTIE

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba hoteli wzrosła o 38 proc. Polska jest na piątym miejscu w Europie pod względem liczby obiektów w budowie oraz planowanych. Dziesiątki nowych obiektów hotelowych, które powstały w ostatnim czasie, sprawiło, że w branży turystycznej jest coraz większe zapotrzebowanie na managerów hotelu.

Menedżer hotelu – studia na szóstkę

W dobie dużej konkurencji na rynku usług hotelarskich jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie jest jakość kadry menedżerskiej. Profesjonalny, merytoryczny menedżer hotelu decyduje o skuteczności i sprawności działania pozostałego personelu. Zmiany zachodzące w branży wymagają z jednej strony sięgania po nowe kwalifikacje, a z drugiej – aktualizowania już posiadanej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Odpowiedzią na tak zdefiniowane potrzeby rynku są podyplomowe studia menedżerskie realizowane w Krakowie przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii. 1 kwietnia wystartowała już 3 edycja tych studiów. 

Co cechuje dobrego menedżera hotelarstwa?

Wiedza merytoryczna, świetna znajomość warsztatu i specyfiki pracy, znajomość hotelarstwa od kuchni. W tym zawiera się także otwartość na otoczenie i nawyk ciągłego uczenia się i podglądania. Empiria jest najlepszą przyjaciółką dobrego menedżera hotelu. Program kształcenia WSTiE uwzględnia najbardziej aktualne treści wynikające z doświadczenia naukowego i biznesowego wybitnej kadry wykładowców, ekspertów-praktyków. Program studiów okazał się ogromnym sukcesem, a mury WSTiE opuszczają pierwszoligowi menedżerowie hotelarstwa.

Menedżer hotelu – przyszłość to zmiana

W świecie, w którym tak naprawdę jedyną pewną rzeczą jest zmiana, największą zaletą wydaje się umiejętność adaptacji, przystosowywania się do zmieniającego się środowiska, szybkiego reagowania na pojawiające się na wielu płaszczyznach szanse i zagrożenia. Menedżer hotelu to praca z ludźmi i dla ludzi. To wizja i innowacyjność. Kompetencje –takie jak umiejętność sprawnego operowania w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, rozmawiania z ludźmi, budowania ich zaangażowania w przedsięwzięcie, rozwiązywania konfliktów, budowania wizji i wspierania innowacyjności – są uniwersalne i trudno spodziewać się, że ulegną dezaktualizacji. Sprawne zarządzanie, które najszerzej zdefiniować można jako making things happen, wspierane wspomnianymi kompetencjami, jest zawodem przyszłości. Trzymamy kciuki za kolejnych słuchaczy, którzy już rozpoczęli pracę nad swoją przyszłą karierą.