INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PRZEZ AGENCJE NADZOROWANE PRZEZ MNISW W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 1. Programy stypendialne:
  • im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • im. Stefana Banacha,
  • Polonista,
  • Poland my firts choice,
  • wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych,
  stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach.
 2. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców:
  • im. Mieczysława Bekkera,
  • im. Prof. Franciszka Walczaka,
  • im. Stanisława Ulama,
  • im. Wilhelminy Iwanowskiej,
  • wymian w ramach umów bilateralnych,
  możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym.
  W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.
 3. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:
  • PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej,
  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
  • Welcome to Poland,
  • Promocja Zagraniczna,
  • International  Alumni,
  • STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców,
  • KATAMARAN – Tworzenie i realizacja wspólnych programów II stopnia,
  • CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej,
  w zakresie terminu realizacji działań lub planowanych do osiągnięcia rezultatów projektów należy skontaktować się z opiekunami danego programu.

Narodowe Centrum Nauki

 1. Instytucja rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.
 2. W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.
 3. W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest skrócenia pobytu lub zrealizowanie pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również NCN prosi o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.
 4. W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. NCBR przygotowuje pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowych  zmuszonych do przestojów w pracach B+R w obliczu zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Przygotowano m.in. propozycje zmian w dokumentacji konkursowej obowiązującej w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz programach krajowych.
 3. Ze względu na bieżącą sytuację Centrum przeprowadziło analizę i zweryfikowało możliwości wprowadzenia zmian ułatwiających realizację projektów oraz ubieganie się o środki z NCBR w obliczu ograniczeń wprowadzanych przez właściwe instytucje i służby sanitarno-epidemiologiczne.
 4. W ślad za decyzjami Rady Ministrów, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Dyrektor NCBR planuje wprowadzenie następujących rozwiązań:
  • W zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada takich spotkań zostanie wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER - ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów - ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będę mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.
 5. Centrum zawiesza do odwołania spotkania osobiste w Punkcie Informacyjnym na ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie. Od 12 marca do odwołania pracownicy Punktu będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pod nr tel.: 22 39 07 170, 22 39 07 191 lub 22 39 07 377, oraz mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przesunięte lub zamienione na formułę on-line zostaną także wszystkie spotkania zaplanowane w marcu w ramach cyklu NCBRdlafirm. Szczegóły dotyczące nowych formuł spotkań i dat są dostępne na stronie www.ncbrdlafirm.pl.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-dzialaniach-podejmowanych-przez-agencje-nadzorowane-przez-mnisw-w-zwiazku-z-covid-19