wersja polska wstie     


ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Kolejna grupa absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich opuściła mury Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. W piątek 14 czerwca, w obecności władz uczelni, kadry i przybyłych gości, studenci zamknęli rok akademicki 2018/2019 i ważny etap edukacji. W uroczystości, która rokrocznie odbywa się w zabytkowych wnętrzach Sali Rycerskiej, uczestniczyli Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka – Stanisław Lichosyt, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Janusz Kociołek, przedstawiciele partnerskich placówek oświatowych oraz rodzice.Jak podkreślano w przemówieniach, dyplom jest uwieńczeniem kilkuletnich studiów i edukacji na najwyższym poziomie, o czym świadczy przyznanie WSTiE po raz kolejny tytułu najlepszej uczelni turystycznej w Polsce.

Rektor prof. nadzw. dr Marek Łabaj pogratulował wszystkim, którzy z dyplomem w ręku rozpoczynają dorosłe życie. Wyraził swoje uznanie i wdzięczność wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom za całoroczną współpracę i zaangażowanie w ambitne zadania i projekty. Jak podkreślił, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, lider kształcenia przyszłych pracowników branży turystycznej,oferuje praktyczny profil kształcenia poprzez dostosowanie programu nauczania, warsztaty, praktyki i case study, a także poprzez odpowiedni dobór kadry.

Kanclerz Maria Grzechynka podkreśliła, że absolwenci WSTiE, zwłaszcza kierunków turystycznych i informatycznych, nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy, a niektórzy studenci pracują zawodowo już w trakcie ostatnich lat studiów. Czy dyplomy ułatwią ścieżkę kariery i staną się przepustką do zawodowego sukcesu, zależy już teraz od indywidualnego zaangażowania, determinacji oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia zdobytego w WSTiE.

„Bądźcie dumni z tego, że jesteście absolwentami naszej uczelni. Bądźcie ludźmi wiedzącymi, myślącymi i autentycznymi. Pamiętajcie, że praca wypełni wam dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z jej wykonywania jest robienie tego, w czego sens się wierzy, a jedynym sposobem na robienie rzeczy sensownych jest miłość do tego, co się robi” - powiedziała Pani Kanclerz. „Mam nadzieję, że postawa naszych absolwentów w środowisku pracy wpłynie na dobrą atmosferę, a rzetelne wykonywanie swoich obowiązków będzie drogą do spełnienia zawodowego”.

Zwracając się do studentów, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, życzyła, aby opuszczenie na kilka miesięcy bezpiecznej przystani, jaką jest dom czy kraj, umożliwiło im odkrycie nowych talentów i możliwości, a zdobyte umiejętności zawodowe otworzyły nowe perspektywy.

Liczna grupa absolwentów odebrała dyplomy z rąk Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji dra Bartłomieja Walasa oraz Pełnomocnika Rektora ds. Funkcjonowania i Nadzoru Wydziału Turystyki i Rekreacji dra Krzysztofa Borkowskiego. Studenci z najlepszymi wynikami oraz najbardziej zaangażowani i aktywni otrzymali wyróżnienia oraz nagrody.

Przemawiający w imieniu absolwentów Sabina Burczak oraz Szymon Orski skierowali do władz i kadry akademickiej słowa podziękowań za stworzenie przyjaznego miejsca zdobywania edukacji zarówno dla studentów z Polski, jak i zagranicy. Miejsca, które ciągle się rozwija, otwiera przed młodzieżą atrakcyjne możliwości kształcenia i rozwoju. Podkreślali, że umiejętności, które zdobyli w WSTiE, pozwoliły zrealizować plany, spełnić marzenia, uczynić życie piękniejszym i ciekawszym.

„Wierzę, że przeżycia związane z okresem studiowania, będą tymi wspomnieniami, do których często zechcecie wracać” – powiedziała Sabina Burczak z Samorządu Studenckiego WSTiE. Namawiala studentów do kontynuacji wszystkich akcji, eventów, wyjazdów integracyjnych oraz pomagania innym. Przypomniała, że tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerej i bezinteresownej pomocy innym, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia, czego przykładem może być satysfakcja z aktywności studentów na wielu polach a przede wszystkim praca w wolontariacie.

„Drodzy absolwenci studiów magisterskich, którzy wraz ze mną żegnacie te mury, zachowajcie spędzone tu lata w pamięci, w najskrytszym zakątku waszych serc – powiedział Szymon Orski. - Czasu spędzonego w WSTiEi ludzi tu poznanych nie da się zapomnieć, dlatego żal się rozstawać.

Niezapomniane momenty studenckiego życia– wspólne wyjazdy, praktyki zagraniczne, wymiany międzynarodowe oraz liczne imprezy – zostały zarejestrowane na filmie, który zakończył wzruszającą uroczystość. Była radość, ale i smutek towarzyszący pożegnaniom, a wszystko to utrwalono w czasie sesji fotograficznej. W malowniczej scenerii suskiego zamku, bohaterowie dnia, w czarnych togach i biretach,chętnie ustawiali się do ostatnich wspólnych zdjęć.

{gallery}zakonczenie{/gallery}