wersja polska wstie     

10 LAT WSPÓŁPRACY WSTIE Z APURE

To już 10 lat współpracy WSTiE z Europejskim Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich! W 2016 roku minęła okrągła rocznica podpisania umowy z Uniwersytetem APURE, który zrzesza 15 krajów Wspólnoty oraz Kanadę i szerzy zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Nasza uczelnia jest jedynym przedstawicielem w Polsce tej nowoczesnej pozarządowej organizacji, dbającej m.in. o zachowanie różnorodności kulturowej Starego Kontynentu i poprawę dostępu do zatrudnienia. APURE wspiera aktywność zawodową mieszkańców oraz instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej obszarów wiejskich, a także współpracuje z Komisją Europejską. Jako stowarzyszenie międzynarodowe szczyci się wieloma osiągnięciami m.in. organizuje wyjazdowe sesje w krajach członkowskich, wspiera przedsięwzięcia i instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, popularyzuje ważne idee poza kontynentem europejskim. APURE uczestniczy też w najważniejszych unijnych seminariach i programach.
Przez 10 lat współpracy WSTiE uczestniczyła w międzynarodowych spotkaniach pod patronatem APURE, które odbyły się na Węgrzech, na Wyspie Reunion i w Portugalii. Nasza uczelnia kilkakrotnie organizowała też tego typu spotkania, m.in. jubileuszową sesję z udziałem przedstawicieli 12 krajów pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. Cztery lata temu siedziba APURE została przeniesiona z Portugalii do Polski do Suchej Beskidzkiej.
W dniach 13-16 czerwca odbyło się kolejne spotkanie pod przewodnictwem prezesa Istvana Bali i wiceprezes Marii Grzechynki, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji ze Słowacji, Czech, Szwecji, Węgier i Polski. Omówiono m.in. kierunki działalności i dalszego rozwoju, perspektywy i możliwości realizacji wspólnych projektów finansowanych w ramach UE oraz sposoby pozyskiwania środków na rozwój organizacji wspomagających obszary wiejskie. Delegaci rozważali też możliwości promocji APURE w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym punktem spotkania było przygotowanie i omówienie strategii rozwoju Stowarzyszenia na kolejne lata.
W czasie pobytu w Polsce członkowie delegacji odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne z tematycznego szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, opracowanego przez Sądecką Organizację Turystyczną we współpracy z Województwem Małopolskim. Szlak tworzy 19 atrakcyjnie położonych obiektów agroturystycznych, wyspecjalizowanych w zakresie uprawy i szerokiego wykorzystania ziół. Gospodarstwo prowadzą pasjonaci ziół i ekologii – ludzie kultywujący tradycje oraz obyczaje regionu. Pobyt w tym gościnnym miejscu był wspaniałą okazją do bliskiego spotkania z naturą oraz tradycją małopolskiej wsi. Podsumowaniem wizyty było seminarium tematyczne – „Analiza i prezentacja dobrych praktyk związanych z tworzeniem produktu turystycznego”.
Kolejnym ważnym punktem programu była wycieczka delegatów do Kalwarii Zebrzydowskiej. W malowniczo położonym miasteczku zwiedzano zabytkowy klasztor oo. Bernardynów – jedyną kalwarię na świecie wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Sanktuarium o ponad 400-letniej historii, nazywane polską Jerozolimą, to najważniejszy obok Częstochowy ośrodek ruchu pielgrzymkowego w Polsce, położony na słynnym szlaku papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa. Kalwaria znana jest też w całym kraju, a nawet za granicą, za sprawą rzemiosła o świetnej renomie, którego tradycje sięgają XVII wieku. Dotyczy to głównie branży stolarskiej i szewskiej.
Goście opuszczający nasz kraj byli pod wrażeniem tego, co przeżyli i zobaczyli w Polsce. Zaimponował im szybki rozwój naszego kraju, ale również walory kulturowe i turystyczne Małopolski. Turystyka dziedzictwa, którą promuje WSTiE, zakłada poszanowanie wyjątkowych walorów etnograficznych, wpływa na promocję lokalnej kultury oraz spełnia funkcje edukacyjne – uczy tradycji i historii regionu oraz pielęgnuje lokalne wartości. Turystyka dziedzictwa jest szansą na rozwój lokalny terenów wiejskich i wpisuje się we wspólną działalność WSTiE oraz Stowarzyszenia APURE.