wersja polska wstie     

inżynier ds. nowoczesnych technologii multimedialnych i grafiki komputerowej
specjalista elektroniki komputerowej
inżynier oprogramowania
programista i administrator baz danych
manager gastronomii
manager hotelu
product manager
event manager
Przygotowywanie biznes planu

Kurs obejmuje wszystkie elementy standardowego biznesplanu, ogólne zasady jego tworzenia i najważniejsze aspekty techniczne. Dodatkowo podczas kursu omawiane są możliwe źródła finansowania dla sektora MŚP.

Umiejętności te są podstawą budowania własnej firmy, ułatwiają one skuteczne finansowanie i realizację.