wersja polska wstie     

inżynier ds. nowoczesnych technologii multimedialnych i grafiki komputerowej
specjalista elektroniki komputerowej
inżynier oprogramowania
programista i administrator baz danych
manager gastronomii
manager hotelu
product manager
event manager
Negocjacje

Program kursu zapewnia możliwość zdobycia umiejętności: efektywnego przygotowania i planowania negocjacji, prowadzenia negocjacji wielostronnych, tworzenia koalicji i zwiększania siły przetargowej w negocjacjach, skutecznego rozwiązywania problemów oraz wykorzystywania negocjacji win-win.

Podczas szkolenia zdobywa się wiedzę na temat: strategii negocjacji, stylów negocjacyjnych i zasad oraz metod perswazyjnej komunikacji interpersonalnej, trików i sztuczek negocjacyjnych. Negocjowanie to jedna z podstawowych umiejętności, z których korzysta się codziennie, czasami nawet o tym nie wiedząc. Szkolenie porusza tematykę niezbędną w rozwoju kariery zawodowej, jednocześnie podnosząc poziom umiejętności, które sprawdzą się także na co dzień.