wersja polska wstie     

inżynier ds. nowoczesnych technologii multimedialnych i grafiki komputerowej
specjalista elektroniki komputerowej
inżynier oprogramowania
programista i administrator baz danych
manager gastronomii
manager hotelu
product manager
event manager

Chcesz stać się częścią świata nowoczesnych technologii?

Szukasz pasjonującego, dobrze płatnego zawodu?

Wybierz INFORMATYKĘ!

 

- Informatyka to najszybciej rozwijająca się gałąź wiedzy i gospodarki XXI wieku.

- Rynek pracy oferuje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia i rozwoju.

- Branża IT stale rekrutuje, co daje gwarancję bardzo dobrych zarobków z dalszą perspektywą wzrostu.

- Średnie wynagrodzenie w branży wynosi obecnie około 11 400 zł (wg danych Sedlak & Sedlak za rok 2018).

 

NAUCZYMY CIĘ:

- Praktycznego wykorzystania języków programowania.
- Tworzenia, zarządzania i administrowania serwerami usług.
- Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w przemyśle elektronicznym, technicznym oraz automatyce.
- Tworzenia, zarządzania i administrowania aplikacjami w środowiskach chmurowych.
- Administrowania systemami operacyjnymi, sieciami informatycznymi i systemami baz danych.
- Wykorzystywania tworzonych baz danych i integrowania ich z aplikacjami.
- Projektowania bezpiecznych aplikacji i infrastruktury IT.
- Wiedzy technicznej, potrzebnej inżynierowi w różnych gałęziach przemysłu.
- Zarządzania projektami i czasem.
- Rozwijania umiejętności personalnych, potrzebnych w pracy informatyka – m.in. jasnego definiowania celów i tworzenia planów ich realizacji.

 

STUDIUJĄC W WSTiE:

- masz możliwość współpracy z liderami rynku IT (Firma Fideltronik);

- korzystasz z najwyższej klasy oprogramowania;

- uczysz się od ekspertów realizujących na co dzień projekty komercyjne i naukowe;

- możesz realizować część studiów w partnerskich uczelniach za granicą;

- uczestniczysz w zajęciach w zaawansowanych technologicznie laboratoriach elektroniki komputerowej w siedzibach partnerów;

- możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty Oracle, Microsoft, Cisco;

- odbywasz praktyki i staże w wiodących firmach w kraju i za granicą.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- indywidualne podejście do każdego studenta;

- bezpośredni kontakt z wykładowcami;

- dogodne formy finansowania studiów;

- elastyczny program zajęć, dzięki któremu połączysz studia, pracę i swoją pasję.

 

Twoja kariera w branży - praca:

- jako freelancer-developer oprogramowania / aplikacji;
- w międzynarodowych korporacjach IT;
- w firmach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem i konserwacją systemów informatycznych; firmach tworzących i zarządzających systemami baz danych i Big Data;
- w agencjach tworzących i zarządzających stronami internetowymi;
- w firmach utrzymujących i zarządzających infrastrukturami informatycznymi;
- w przemyśle elektroniki, automatyki i technicznym;
- we własnej firmie/ start-upie.

 

Wydział Informatyki

Kierunek: Informatyka

Specjalności:

Studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

 WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Specjalności 2020/2021:

Specjalności 2018/2019:

  • Zarządzanie eventami - więcej
  • Menedżer turystyki - więcej
  • Turystyka międzynarodowa - więcej
  • Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych - więcej
Trener interpersonalny

Kurs obejmuje wszystkie elementy niezbędne w prowadzeniu treningu interpersonalnego. Ta forma treningu skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się pracą i zarządzaniem zespołami oraz tych, które chcą rozpocząć karierę menedżerską bądź trenerską. Trening interpersonalny to proces uczenia się poprzez doświadczenia interpersonalne uczestników wynikające z jego przebiegu, bazuje na procesie grupowym.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą podjąć pracę jako trener, pracują na co dzień w działach zasobów ludzkich bądź bezpośrednio zarządzają zespołami jako menedżerowie i team leaderzy.

SKORZYSTAJ Z BOGATEJ OFERTY ZNIŻEK - STUDIUJ TANIEJ!

Podejmując studia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uczyć się za darmo lub skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji.
Sprawdź naszą ofertę!

OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

PROGRAMY PROMOCYJNE:

1. NAJNOWSZA PROMOCJA: W DUECIE TANIEJ!

Jeśli zapiszesz się na studia razem ze swoim przyjacielem/ przyjaciółką (chłopakiem, dziewczyną), otrzymujecie bonifikatę w postaci 25% zniżki czesnego za 1. semestr.

POBIERZ WNIOSEK W DUECIE TANIEJ

2. "Lepszy start" - studiuj na specjalnych warunkach finansowych

Młodzież maturalna osiągająca wysokie wyniki w nauce (4,0 i więcej), a równocześnie borykająca się z trudną sytuacją materialną, może uzyskać specjalne warunki finansowe – bezpłatny rok nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dowolnym wydziale WSTiE.
Termin składania wniosków zaopiniowanych przez dyrektora szkoły upływa 17 czerwca.

Szczegółowe informacje

Pobierz wniosek - "Lepszy start"

3. "Równe szanse" - studiuj na specjalnych warunkach finansowych

Dla ambitnych, zdolnych i pracowitych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, borykających się z trudną sytuacją materialną lub rodzinną, uczelnia przygotowała specjalną warunki finansowe – bezpłatny rok nauki na studiach dziennych lub zaocznych na dowolnym wydziale WSTiE. Decyduje dobra średnia na świadectwie kończącym szkołę (4.0 i więcej) oraz udokumentowana trudna sytuacja kandydata.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.

Pobierz wniosek - "Lepszy start"

4. Wpisowe 0 zł

Jeśli złożysz komplet dokumentów na studia podczas indywidualnego dnia otwartego, nie wnosisz opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

5. Program polecony

Jeżeli już studiujesz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii bądź niedawno złożyłeś dokumenty i zapisałeś się na studia, możesz uzyskać atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie opłaty za studia!

Poleć swojemu znajomemu naszą Uczelnię! Za każdą poleconą osobę, która zostanie studentem WSTiE, uzyskasz 10% rabatu na czesne na cały rok studiów. Szczegółowe informacje: tel. 33 874 46 05

Pobierz wniosek - program polecony

6. Promocja rodzinna

Jeśli ktoś z Twojej najbliższej rodziny jest studentem WSTiE (brat, siostra, matka, ojciec, syn, córka), otrzymujesz 15% zniżki czesnego za 1. semestr.

Pobierz wniosek - Promocja rodzinna

7. Przenieś się do WSTiE

Studenci, którzy zdecydują się na przeniesienie do WSTiE z innej uczelni, są zwolnieni z opłaty wpisowej, otrzymają po 25% zniżki czesnego w pierwszym i drugim semestrze studiów oraz 5% zniżki na czesne w pozostałych latach studiów. Zapewniamy także indywidualne podejście do różnic programowych.

8. "Absolwent szkół partnerskich"

Kandydaci na studia, będący absolwentami szkół partnerskich, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł!

9. STUDIA RÓWNOLEGŁE – DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

Studenci studiów I, II stopnia lub studiów podyplomowych: w trakcie studiów rozpocznij studia na drugim kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 50% kosztów czesnego na drugim kierunku.

Ogólny regulamin programów promocyjnych dostępnych w roku akademickim 2020/2021

Uwaga! Promocje nie łączą się – wybierz tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!

INNE FORMY WSPARCIA:

1. Stypendia studenckie, zapomogi

Od pierwszego semestru student może się ubiegać o stypendium socjalne. Jego wysokość jest uzależniona od dochodów na jednego członka rodziny oraz od liczby osób ubiegających się o pomoc.

Po pierwszym roku student może się starać o stypendium rektora za wyniki w nauce. Inne formy pomocy materialnej to: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi. Szczegółowe informacje: na platformie studenta i tablicach informacyjnych oraz podczas spotkaniach organizacyjnych.

2. Zwolnienie z czesnego – konkurs o indeks WSTiE

Co roku maturzyści mają szansę wygrać indeks w WSTiE, biorąc udział w konkursie organizowanym rokrocznie w styczniu. Weź udział w konkursie i wygraj rok, dwa lata lub całość studiów na wybranym kierunku! Szukaj informacji o aktualnej edycji konkursu na stronie www oraz w swojej szkole.

3. Płatne praktyki studenckie i staże

Studenci mają możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Akademickie Biuro Karier WSTiE, które organizuje praktyki i staże. Podczas wakacji studenci wyjeżdżają na praktyki krajowe i zagraniczne do kilkunastu krajów Europy, USA oraz największych ośrodków turystycznych w Egipcie i Tunezji. Otrzymują kieszonkowe, dzięki któremu mogą pokryć część kosztów nauki i utrzymanie na studiach.

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW WSTIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, otrzymujesz zniżkę czesnego w wysokości 10% za 2-semestralne studia podyplomowe w naszej Uczelni.

Pobierz wniosek

Jeżeli złożyłeś dokumenty na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uzyskać kolejną atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie kosztów kształcenia. Poleć swojemu znajomemu studia podyplomowe w naszej Uczelni, a uzyskasz 10% rabatu na czesne za 2 semestry!

Pobierz wniosek

Marketing internetowy

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z obecnością w obszarach aktywności on-line m.in. w sieciach reklamowych oraz social mediach, modelami komunikacji promocyjnej prowadzenia kampanii reklamowych, powstawaniem stron internetowych oraz wykorzystywaniem potencjału i narzędzi oferowanych liderów rynku e-marketingu – Google oraz Facebook’a. W erze cyfrowej podstawą codziennej pracy jest sprawne poruszanie się w obszarze marketingu internetowego.