Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

BADANIA I ROZWÓJ

Działalność naukowa stanowi obok dydaktyki ważny obszar aktywności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii i jest realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych Wydziałów, zgodnie z ich profilem. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji naukowych, na których prezentowane są wyniki prowadzonych badań naukowych. Treść i wyniki badań naukowych zasilają skutecznie proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia kadr naukowych.

Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki.

“Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe”. Dokonała analizy produktowej destynacji i opracowała system monitowania zjawisk turystycznych w obszarach rezerwatów biosfery.

WSTiE wykonała strategie:

Chabówka – Nowy Sącz; strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej.

„Dolina Karpia”; strategia marketingowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

ARTYKUŁY I BADANIA NAUKOWE – WYKAZ PUBLIKACJI

„Integracyjne funkcje turystyki na przykładzie trójnarodowej wymiany młodzieżowej w ramach „trójkąta weimarskiego” - Publikacja zwarta „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej” WSIiZ Rzeszów 2003, Krzysztof Borkowski, Marian Fornagel (praca recenzowana)

„Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego” - Publikacja zwarta „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej” MWSHP Łowicz 2003, Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek (praca recenzowana)

„Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej” - Publikacja zwarta „Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” Starostwo powiatowe Bochnia 2003, Krzysztof Borkowski

„Integracja krajowej branży turystycznej oparciu o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej” - Publikacja zwarta „Konsument na rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski unii Europejskiej” GWSH Katowice 2003, Krzysztof Borkowski, Przemysław Rusiecki więcej (praca recenzowana)

„Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003” - Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Andrzej Gut Mostowy, Leszek Mazanek, Maria Pociecha, Michał Grzywa, Anna Wilkońska, Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna - Kraków 2003 więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003” Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna - Kraków 2003 - Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Andrzej Gut Mostowy, Leszek Mazanek, Maria Pociecha, Michał Grzywa więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004” – Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu) - Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Andrzej Gut Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2004 więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004” Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Andrzej Gut Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna - Kraków 2004 - Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu) Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska  więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w celu kształtowania oferty turystycznej regionu, gminy”,  Krzysztof Borkowski, Warszawa 2004, Materiały szkoleniowe z zakresu turystyki wiejskiej. Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki 

„Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu kształtowania oferty turystycznej” – Krzysztof Borkowski, Bożena Srebro – Warszawa 2004 – Materiały szkoleniowe z zakresu funkcjonowania biur podróży. Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki 

„Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005” – Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu) – Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Andrzej Gut Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2005 więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005” Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Andrzej Gut Mostowy,Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2005 - Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu) Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Zagrożenia cywilizacyjne a turystyka” –- Warszawa 2005 - „Turystyka a uzdrowiska:, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Danuta Borkowska, Krzysztof Borkowski (praca recenzowana)

Badania rynkowe i ich rola w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. Sens i potrzeba badań rynku jako podstawa rozwoju produktu turystycznego - 16 października 2005 Warszawa - Ministerstwo Gospodarki – Departament Turystyki – Nowy Sącz - Sądecka Organizacja Turystyczna, Krzysztof Borkowski 
(praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

Strategia Zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013” - Warszawa -Chabówka - Nowy Sącz 2005, WSTiE, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki Krzysztof Borkowski  (koordynator projektu), Marek Łabaj  (kierownik zespołu), Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski 

„Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006” Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2006 – Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską)

„Customer Relationship Management – wykorzystanie do zbierania informacji i kształtowania relacji z klientami kulturowego produktu turystycznego”– Kraków 2006 – Konferencja: „Narzędzia internetowe a rozwój turystyki kulturowej. Nowe drogi współpracy instytucji kultury z przedsiębiorcami branży turystycznej” Muzeum Narodowe w Krakowie, Krzysztof Borkowski

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce – Sądecka Organizacja Turystyczne w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006, Krzysztof Borkowski, Bożena Srebro, Andrzej Mikołajewicz, ISBN 978-83-917571-5-4

Karpacki Szlak Rowerowy w Małopolsce – Sądecka Organizacja Turystyczne w Nowym Sączu – Nowy Sącz 2007 (wydanie drugie uzupełnione), Krzysztof Borkowski, Bożena Srebro, Andrzej Mikołajewicz ISBN 978-83-917571-5-4 

Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Kraków 2008, Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska 

BG10 Analiza istniejącej oferty turystycznej; charakterystyka segmentów rynku Babiej Góry. Działanie w projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej – BG 10 Elaborating of sustainable tourism packages developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" GEF – ETE – WSTiE 2008 , Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Zbigniew Jordanek, Anna Dudoń, Jakub Borkowski więcej (praca recenzowana przez GEF)

BG7 Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej, BG 7 Monitoring of tourism activities and its impact on biodiversity of the buffer zone and the core area of the Biosphere Reserve Developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" GEF – ETE – WSTiE 2008, Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, www.babiagora.eu (praca recenzowana przez GEF)

„Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2008” – Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna - Kraków 2008 więcej (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską i prof. Leszka Kozioła)

„Badanie ruchu turystycznego w Łodzi w roku 2008” Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna/Regionalna Organizacja Turystycznego województwa łódzkiego – Kraków/Łódź 2008 – Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkowska (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską i prof. Leszka Kozioła)

„Badanie ruchu turystycznego w województwie łódzkim w roku 2008” Raport końcowy - Małopolska Organizacja Turystyczna/Regionalna Organizacja Turystycznego województwa łódzkiego - Kraków/Łódź 2008 - Publikacja zwarta, praca zbiorowa Krzysztof Borkowski (kierownik projektu), Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska (praca rec. przez prof. Annę Nowotarską i prof. Leszka Kozioła)

Badanie ruchu turystycznego jako narzędzie diagnostyki i aproksymacji zjawisk rynku turystycznego - Materiały na: konferencję ”PRACE BADAWCZE W TURYSTYCE” Turystyka polska wobec kryzysu gospodarczego. 21 .V. 2009 WARSZAWA – MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Krzysztof Borkowski

Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w mieście. Krakowie w latach 2006-2007 na podstawie badań ankietowych I Międzynarodowe Forum Turystyczne pod hasłem „Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów” Międzyzdroje, 28-30 maja 2009 Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Turystyczna w Szczecinie Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska więcej 

Istota zintegrowanych badań ruchu turystycznego na przykładzie regionalnych badań przeprowadzonych latach 2003-2008 w województwie małopolskim i łódzkim. Materiał złożony do druku – artykuł w „Folia Turistica" AWF - Kraków - czerwiec 2009 Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska

Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003 – 2009, Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem rezydenta Miasta Krakowa na temat „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu”. 22-23 czerwca 2009 Polskie Stowarzyszenie Turystyki Warszawa 2009, Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska więcej 

Badania czaowo przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu w roku 2016 pod kierunkiem Marka Łabaja. WSTiE otrzymała rekomendacje Zarządu Polskich Kolei Liniowych.

Zeszyty Naukowe WSTiE

Rada programowa

Prof. dr hab. Janusz Sondel, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Prof. dr hab. Andrzej Matuszyk, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Dr Sandor Nemethy, Karoly Robert Föiskola w Gyöngyös, Węgry

Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Doc. Ing. Igor Černák PhD. m. prof. KU, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Doc. RNDr. Milan Lehotský CSc., Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Doc. RNDr. Branislav Nižnanský CSc., Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Redakcja czasopisma

dr Julian Kwiek (przewodniczący), dr Artur Kurek, dr Jadwiga Sobczuk

Tłumaczenia: mgr Marta Jochym

Redaktor językowy: mgr Joanna Fabin

Działalność naukowa, wstie