Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Raport Horeca

Szanowni Państwo,

 

Oddajemy w Państwa ręce Raport zbiorczy z badań sektora Horeca. Pełne wyniki badań będą zaprezentowane na konferencji projektowej pod koniec czerwca na Węgrzech, ale już teraz chcielibyśmy aby Państwo zapoznali się z tym dokumentem.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za udział w badaniach a międzynarodowemu zespołowi ekspertów za opracowanie Raportu.
 
 

Zespół projektowy WSTiE

Absolwent WSTiE menedżerem hotelu w jednym z najpiękniejszych skandynawskich miast

ABSOLWENT WSTiE MENEDŻEREM HOTELU W JEDNYM Z NAJPIĘKNIEJSZYCH SKANDYNAWSKICH MIAST

do zajawkiAhoj!

Mam na imię Dawid i jestem absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W stolicy Szwecji jestem już 2,5 roku! Od kiedy pojawiłem się w Sztokholmie, mam przyjemność pracować w dość nietypowym obiekcie – na statku przekształconym w hotel. Zajmuję tam stanowisko menadżera – jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie całego obiektu.

Hotelu nie można porównywać do obiektów sieciowych, co doceniają goście – najbardziej odpowiada im kameralny, spokojny, rodzinny klimat, orginalny wystrój i obsługa na najwyższym poziomie. O ich zadowoleniu świadczy duża liczba klientów oraz wysokie oceny na serwisach branżowych – jedne z najwyższych w Szwecji. Do moich obowiązków należy przede wszystkim obsługa klienta, generowanie cen, dbanie o wystrój i ład w obiekcie. Dokładam także wszelkich starań, aby goście byli zadowoleni z gastronomii. Dodatkowo zajmuję się social mediami i promocją obiektu w Internecie. Bardzo mi w tym pomaga nauka języka szwedzkiego – w ubiegłym roku skończyłem pierwszą szkołę (SFI – Svenska för invandrare) i zacząłem uczęszczać stopień wyżej (Komvux).

W mojej aklimatyzacji w Szwecji pomogli mi właściciele obiektu – moi przełożeni, z którymi mam bardzo dobry kontakt oraz podstawowa znajomość języka szwedzkiego. Na życie w Szwecji jak na razie nie mogę narzekać i nie załuję przyjazdu tutaj.

A jak wspominam WSTiE? Zarówno studia, jak i odbyte praktyki zagraniczne (Wyspy Kanaryjskie, Francja, Grecja) nauczyły mnie dużej odpowiedzialności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co przydaje się, gdy trzeba sprawnie rozwiązać jakiś problem. Chciałbym podziękować naszej uczelni za zdobyte w czasie studiów umiejętności, które pomagają mi jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków, oraz możliwość podjęcia pracy w jednym z najpiękniejszych skandynawskich miast.

pasek1

To oni będą zmieniać branżę – kolejni absolwenci prestiżowego Menedżera Hotelu już z dyplomami

TO ONI BĘDĄ ZMIENIAĆ BRANŻĘ – KOLEJNI ABSOLWENCI PRESTIŻOWEGO MENEDŻERA HOTELU JUŻ Z DYPLOMAMI!

17 lutego 2018 r. absolwenci 3 edycji studiów podyplomowych Menedżer Hotelu odebrali dyplomy podczas uroczystej promocji,  która odbyła się w sali renesansowej Domu Polonii w Krakowie. Jak sami przyznają, od teraz ruszają na podbój rynku wyposażeni w wiedzę i kwalifikacje, które pozwolą im konkurować z najlepszymi w Europie.

W uroczystości udział wzięli słuchacze z różnych regionów Polski, reprezentujący pełen przekrój szczebli zawodowych: dyrektorów hoteli, kadry zarządzającej oraz średniego personelu hotelowego. Dyplomy wręczył zebranym dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, a także Marcin Ziobro, jeden ze współautorów innowacyjnego programu Menedżera Hotelu, od kilkunastu lat związany z segmentem hotelarskim, wykładowca WSTiE.  – Naszą ambicją jako uczelni jest, aby kształcenie było w bliskiej symbiozie z potrzebami rynku – powiedział dr Bartłomiej Walas. – Hotelarstwo przeżywa swój rozkwit, a w związku z tym ma swoje potrzeby i wymagania. Są one  związane nie tylko z innowacyjnymi projektami inwestycyjnymi, ale także z zasobami, to znaczy pracownikami, którzy kształtują, współtworzą i współsprzedają ten produkt turystyczny. Hotelarstwo boryka się też z brakami kadrowymi, zwłaszcza na szczeblu średnim. Dlatego dostosowujemy naszą ofertę kształcenia – także podyplomowego – do tych potrzeb. Udało nam się zaprosić do współpracy najlepszych specjalistów z branży.

pasek1pop

Menedżer hotelu to 2 semestry i 198 godzin wysokospecjalistycznych zajęć, prowadzonych przez największe nazwiska polskiego hotelarstwa. Organizatorzy zadbali o to, aby słuchacze mieli dzięki temu bezpośredni kontakt z praktykami branży i uczyli się rozwiązywać realne problemy zawodowe. – Uwielbiam spotkania ze słuchaczami. Lubię jak zadają dużo pytań, jak przykłady teoretyczne przekładają na praktykę i wykorzystują je potem w pracy. Sprawia mi dużą satysfakcję, gdy wiedza teoretyczna jest wdrażana w praktykę zawodową – stwierdziła Agnieszka Kasprzak, International RM Director w Louvre Hotels Group oraz wykładowca Menedżera Hotelu. – Hotelarstwo wymaga zaangażowania, pracy zespołowej, wysokich kompetencji, dobrych wzajemnych relacji, pracowitości, pokory oraz pasji. Dzięki takim studiom jak te dzielimy się wiedzą, podnosimy kwalifikacje, dbamy o poziom wiedzy obecnych i przyszłych pracowników – dodaje.

„Menedżer Hotelu” – pierwsze w Polsce całkowicie praktyczne studia podyplomowe dla branży turystycznej, realizowane w Krakowie – cieszą się coraz większą popularnością wśród kadry zarządczej. W związku z licznymi zapytaniami i ogromnym zainteresowaniem, rozpoczęto rekrutację do piątej edycji programu. Aktualnie trwa nabór wniosków i przyjmowanie zgłoszeń.

DSC06598 1

Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

zoNieustanne zmiany dograficzne, probly wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne oraz wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przed zarządzającymi placówkami pomocy społecznej.
Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W studiach mogą uczestniczyć potencjalni i aktualni kierownicy instytucji pomocy społecznej, zainteresowani efektywnym sprawowaniem funkcji kierowniczej. Program skupia się w szczególności na zarządzaniu zasobami ludzkimi, podejmowaniu skutecznych decyzji oraz realizowaniu zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieni możliwości finansowych, środowiskowych i społecznych w danym regionie.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, do osób zarządzających lub zamierzających realizować funkcje zarządcze w systie pomocy społecznej, w tym także w prywatnych placówkach medycznych i samorządach. Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieni poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami systu pomocy społecznej na różnych szczeblach administracji. Słuchaczami studiów mogą być:

 • -kadra kierownicza domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy       dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne,
 • -osoby sprawujące nadzór nad ww. instytucjami,
 • -osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • pracownicy samorządów terytorialnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • pracownicy pozarządowych form wspomagania, takich jak stowarzyszenia i fundacje,
 • pracownicy socjalni.
 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przygotowują do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • -pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia,
 • -pracownik lub kierownik zespołu realizujący programy ochrony zdrowia,
 • -pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej,
 • -pracownik działu profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej oraz w placówkach pomocy społecznej,
 • -pracownik administracji państwowej, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej,
 • -pracownik instytucji ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 1081).

Ramowy program studiów obejmuje:

 • - zagadnienia z dziedziny prawa: prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna;
 • - zagadnienia związane z zarządzani i funkcjonowani instytucji pomocy społecznej: ochrona danych osobowych, syst jakości, kontraktowanie świadczeń opiekuńczych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania pomocą społeczną przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR;
 • - zagadnienia związane z najnowszymi modelami zarządzania, w tym zarządzania innowacją i kierowania zespoł;
 • - współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym;
 • - elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tatyczne: 
 • - kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czas i rozwiązywania problów,
 • - zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • - zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieni podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • - kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • - zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • - system zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • - kontrola zarządcza,
 • - zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 • - ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • - mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • - stres i wypalenie zawodowe,
 • - kompetencje zawodowe pracowników pomocy społecznej,

Czas trwania: 265 godzin, 2 semestry.

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa. 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictw sieci Internet). Słuchaczpodczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akadickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji.

 

Warsztaty (1 x sestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy.

 

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) fotografia o wymiarach 35 x 45mm
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys
6) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 
•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej
•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów
•   wniesienie wymaganej opłaty za studia
 

Studia w systie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.

Psychodietetyka

PSYCHODIETETYKA – DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE

  

appetite 1239056 1920Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone e-learningowo, uzupełnione o inspirujące warsztaty psychodietetyczne NOWOŚĆ!

 

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań odżywiania, kształtowania nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych oraz psychologicznych i społecznych przyczyn powstawania chorób związanych z niewłaściwym odżywaniem. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami zdrowego żywienia oraz wpływem żywienia na wzmocnienie, zachowanie zdrowia i proces zdrowienia, a także z metodami terapii zaburzeń odżywiania. Zdobędą umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z osobami z zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia, uzależnienia od jedzenia) oraz efektywnego motywowania do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.

 

ADRESACI

 

Studia podyplomowe  Psychodietetyka  skierowane są do osób, dla których pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu psychologii i dietetyki są niezbędne w realizacji ich pracy zawodowej, w szczególności w integralnym i profesjonalnym wspieraniu pacjenta. Należą do nich: dietetycy, technolodzy żywności, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program studiów łączy wiedzę z wybranych obszarów psychologii i dietetyki; obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 

1.Żywienie człowieka
2. Podstawy dietetyki
3. Fizjologia żywienia
4. Psychologia żywienia 
5. Zaburzenia odżywiania
6. Otyłość jako choroba cywilizacyjna 
7. Psychologia motywacji 
8. Emocje a odżywianie
9. Elementy dietoterapii
10. Psychodietetyka w onkologii
11. Zdrowie psychiczne a odżywianie
12. Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
13. Metody terapii osób z zaburzeniami odżywiania
     

14. Komunikacja z pacjentem/klientem, metody wspierające i motywujące        

15. Coaching zdrowia z elementami diet coachingu     

16. Poradnictwo dietetyczne      

17. Aktywność fizyczna w psychodietetyce      

18. Rodzina a kształtowanie nawyków żywieniowych      

19. Warsztaty psychodietetyczne

 

Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa. 

 

METODA KSZTAŁCENIA

 

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.). 

 

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne, zdobyte podczas inspirujących warsztatów prowadzonych przez doświadczonych psychodietetyków. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

 

Warsztaty (1 x semestr)

 

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy akademiccy, praktykujący psychodietetycy,doświadczeni trenerzy, coachowie.

 

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni po zakończeniu semestru w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) dyplom ukończenia szkoły wyższej

3) fotografia o wymiarach 37 x 52mm

4) kserokopia dowodu osobistego

5) życiorys

6) potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.