Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie skierowane są do osób, które pragną nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy edukacji. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

 
Tryb studiów: niestacjonarny
Koszt studiów: 1450 zł/semestr, opłata wpisowa 200 zł
 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

  • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
  • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne 
4) dwie fotografie o wymiarach 37 x 52mm
5) kserokopia dowodu osobistego
6) życiorys
7) potwierdzenie opłaty wpisowej
 

Program studiów – 2 semestry, 200 godzin:

1. Podstawy organizacji i zarządzania 
2. Komunikacja interpersonalna.  Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w szkole 
3. Prawo w praktyce oświatowej 
4. Status prawny dyrektora szkoły. Organizacja pracy dyrektora. 
5. Przywództwo edukacyjne w szkole. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych. Dyrektor jako lider w środowisku 
6. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli . Motywowanie nauczycieli 
7. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w  placówce oświatowej 
8. Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym 
9. Organizacja i kierowanie szkołą placówką oświatową. Planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych  
10. Technologie informacyjne w  zarządzaniu szkołą 
11. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Zamówienia publiczne. Kontrola zarządcza 
12. Zewnętrzne źródła finansowania projektów edukacyjnych  
13. Public relations w szkole  

Cześć zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.