Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE –  STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

 

zo1Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone e-learningowo – NOWOŚĆ!

 

Studia mają na celu  przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Studia obejmujące kompleksową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania dają szansę na rozwój zawodowy i awans.

 

CEL STUDIÓW

 

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy edukacji. Studia nadają kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

ADRESACI

 

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie skierowane są do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.  

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 

Podczas studiów podyplomowych słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

- teoretycznych i praktycznych podstaw organizowania, zarządzania i kierowania rozwojem   placówek oświatowych;

- prawnych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania placówek oświatowych;

- zarządzania finansami placówek oświatowych;

- struktury systemu oświatowego w Polsce;

- form nadzoru nad działalnością placówki oświatowej;

- oceny jakości działań szkoły i wdrażania zmian służących jej doskonaleniu;

- procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

- administrowania placówkami oświatowymi;

- prowadzenia polityki kadrowej;

- pozyskiwania środków finansowych przeznaczanych na działalność placówek oświatowych;

- monitorowania i oceny efektów wdrażanych działań mających na celu rozwój placówek oświatowych.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych różnego typu.

PROGRAM STUDIÓW

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy organizacji i zarządzania 
2. Komunikacja interpersonalna.  Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w szkole 
3. Prawo w praktyce oświatowej 
4. Status prawny dyrektora szkoły. Organizacja pracy dyrektora. 
5. Przywództwo edukacyjne w szkole. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych. Dyrektor jako lider w środowisku 
6. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocena pracy nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli. Motywowanie nauczycieli 
7. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w  placówce oświatowej 
8. Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym 
9. Organizacja i kierowanie placówką oświatową. Planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych  
10. Technologie informacyjne w  zarządzaniu szkołą 
11. Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Zamówienia publiczne. Kontrola zarządcza 
12. Zewnętrzne źródła finansowania projektów edukacyjnych  
13. Public relations w szkole 

 
Czas trwania: 200 godzin, 2 semestry.
Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry, 150 zł opłata wpisowa 
Termin składania dokumentów: do 31października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału, udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy
i testy kompetencji. Ponadto słuchacz będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

•    1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty

3) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

  • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
  • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

    udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej

•    uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•    wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learningowym są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym. Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.