Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

 

Fotolia 177373369 XSStudia podyplomowe 3 semestralne – prowadzone e-learningowo - NOWOŚĆ !

 

Zawód pedagoga to profesja twórczego przewodnictwa na drodze rozwoju dzieci, młodzieży jak też i osób dorosłych. Nieustanie toczący się spór o istotę wychowania stawia pedagogów przed skomplikowanym dylematem wyboru wartości zasadniczych i dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy człowiek powinien być wierny podstawowym wartościom, czy też powinien poddawać się prądowi przemian? Czy powinien zmierzać ku źródłom, czy też nowym perspektywom, być wierny klasyce czy awangardzie? Z tych właśnie powodów, słuchacze naszego kierunku będą mieli możliwość twórczego poszukiwania własnej drogi.

 

CEL STUDIÓW

 

Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo–opiekuńczej, zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Przygotowują wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Pozyskana wiedza pozwoli przeprowadzić zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mające przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego i akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej czy zawodowej. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym.

 

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131),

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

ADRESACI

 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do wykonywania zawodu pedagoga w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 
 

UZYSKIWANE KWALIFIKACJE

 

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 1. najbardziej istotnych problemów pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej;
 2. wybranych zagadnień prawa rodzinnego;
 3. specyfiki przebiegu procesu wychowawczego w małych grupach;
 4. rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży;
 5. właściwego doboru metod socjoterapii;
 6. projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych;
 7. diagnozowania podstawowych środowisk wychowawczych;
 8. planowania i organizowania zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i socjoterapeutycznym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze pedagoga w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych itp.

PROGRAM STUDIÓW

 Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 1. Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i rozwojowej.
 3. Podstawy socjologii wychowania.
 4. Pedagogika społeczna.
 5. Teoretyczne podstawy socjoterapii.
 6. Podstawy prawa rodzinnego, opiekuńczego i dla nieletnich.
 7. Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
 8. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej.
 10. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 11. Metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.
 12. Mediacja i negocjacja w pracy pedagoga.
 13. Metodyka wspomagania rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 14. Interwencja kryzysowa - podstawowe założenia.
 15. Media w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 16. Metodyka pracy z rodziną.
 17. Podstawy profilaktyki i terapii uzależnień.
 18. Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży.
 19. Wybrane metody terapii zajęciowej.
 20. Warsztaty udzielenia pomocy przedmedycznej.
 21. Instytucjonalny system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce.
 22. Doradztwo osobiste i zawodowe.
 23. Podstawowe założenia metodyki pracy pedagoga ulicznego.
 24. Podstawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach opiekuńczego-wychowawczych i edukacyjnych.
 25. Projekt badawczy w pracy pedagoga.
 
Czas trwania: 3 semestry, 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS
Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 

METODA KSZTAŁCENIA

Nauczanie teorii odbywa się poprzez e-learning (za pośrednictwem sieci Internet). Słuchacz podczas trwania studiów ma zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony nauczyciela akademickiego prowadzącego przedmiot (stymuluje proces dydaktyczny, pomaga w przyswojeniu materiału udziela wyjaśnień itp.).

Słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Nauczanie odbywa się poprzez case study, quizy wiedzy i testy kompetencji. Ponadto student będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji, w trakcie których przeanalizuje z prowadzącym problemy, z którymi boryka się w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty (1 x semestr)

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści,doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty realizowane są podczas zjazdów egzaminacyjnych. Będą odbywały się w Warszawie, Krakowie lub Suchej Beskidzkiej, w zależności od tego skąd będzie dojeżdżała największa ilość słuchaczy.

Wysokość opłaty: 3900 zł (za 3 semestry), 150 zł opłata wpisowa.

Organizacja zajęć e-learningowych

Materiały na kolejne bloki tematyczne udostępniane będą co drugą sobotę miesiąca. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są e-learningowo w połączeniu z formą niestacjonarną.   Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni, w trakcie zjazdu egzaminacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty 
3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
4) potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne, należy przedłożyć stosowny dokument.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

•   udział w zajęciach w formie elektronicznej (e-learning) i stacjonarnej oraz przedłożenie dokumentacji z odbytych praktyk

•   uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów

•   wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie niestacjonarnym, Absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

 

Szczegółowe informacje: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05.