Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

turystyka i rekreacja studia, wstie

WYDZIAŁ
TURYSTYKI I REKREACJI

turystyka i rekreacja studia, wstie

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA I STOPNIA
Specjalności:
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Specjalności:

Turystyka i rekreacja jest jednym z filarów globalnego rynku pracy. Przyszłość sektora leży w rękach wykwalifikowanych kadr, które będą przygotowane do tworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych, pozyskiwania klientów i ich profesjonalnej obsługi.  Cele te realizuje Wydział Turystyki i Rekreacji WSTiE, który prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Na studentów czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, obozy i ćwiczenia terenowe oraz rozbudowane programy praktyk, a także wiele innych aktywności.

Kierunek Turystyka i rekreacja przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, w branżach i usługach pokrewnych, w kraju i za granicą. Współczesna gospodarka, zdominowana przez sektor działalności usługowej, oferuje atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów wszystkich specjalności tego kierunku. WSTiE umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowej obsługi grup turystycznych, pilotażu i przewodnictwa, projektowania i organizowania imprez turystycznych, obsługi klienta, działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty produktów i usług turystycznych. Studenci poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, zdobywają wiedzę krajoznawczą, geograficzną, z zakresu marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii. Nabywają umiejętności praktyczne, tworząc strategie marketingowe, przygotowując ćwiczenia terenowe, uczestnicząc w targach turystycznych i organizując spotkania branżowe. Odbywają praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach turystycznych w kraju i za granicą. W trakcie studiów mają możliwość ukończenia kursu pilota wycieczek, managera sportu, instruktora fitness, instruktora narciarstwa, instruktora kajakarstwa, wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownika wycieczek szkolnych, agenta reklamy, barmana z licencją.  Dzięki temu mogą podjąć pracę w trakcie studiów i zdobyć doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom zawodowy licencjata i może kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich (II stopnia) na kierunku Turystyka i Rekreacja w WSTiE.
 

W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe - po I i II roku - w biurach podróży oraz w  hotelach w kraju i za granicą. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się praktyki zagraniczne, których znaczna część jest realizowana z programu Erasmus. Jest to niezwykle ważna forma zdobywania doświadczenia oraz doskonalenia znajomości języka obcego. Akademickie Biuro Karier co roku przygotowuje ofertę najlepszych pracodawców. Do dyspozycji jest kilkaset miejsc pracy w firmach turystycznych krajowych i zagranicznych. Praktykanci otrzymują kieszonkowe, zwrot kosztów podróży oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Kadra dydaktyczna 

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zostały starannie dobrane; są to doświadczeni pracownicy dydaktyczni i naukowi związani z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi w kraju. Stabilna, sprawdzona kadra wykładowców tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać. Polityka Uczelni nie przewiduje w tym miejscu kompromisów, które musiałyby skutkować obniżeniem poziomu kształcenia, a tym samym zmniejszeniem satysfakcji studentów i obniżeniem szans zawodowych przyszłych absolwentów.

Czy wiesz, że...
Turystyka jest jedną z czołowych dziedzin gospodarki, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych osób i dynamikę rozwoju

Specjalność: Rekreacja ruchowa

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku turystycznym w Europie rośnie zapotrzebowanie na instruktorów różnych dziedzin związanych ze zdrowym stylem życia. Spowodowało to ogromne zainteresowanie wszelkimi formami aktywności i rekreacji ruchowej. Właściwe odżywianie i aktywność fizyczna w głównej mierze determinują stan zdrowia człowieka.

Studia gwarantują:

- praktyczne przygotowanie w zakresie organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych w hotelach i obiektach wypoczynkowych,
- umiejętności kreacji produktu rekreacyjnego,
- przygotowanie do nowoczesnego prowadzenia zajęć fitness,
- umiejętności programowania i kontrolowania efektywności zajęć grupowych,
- certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności pożądane na rynku pracy.

Twoje możliwości kariery zawodowej:

- trener personalny,
- instruktor rekreacji ruchowej i sportu,
- instruktor nowoczesnych form gimnastyki,
- doradca ds. zdrowego stylu życia,
- animator czasu wolnego, rekreacji ruchowej i sportu,
- instruktor Nordic Walking,
- organizator wypoczynku czynnego.

Czekają na Ciebie:

- hotele,
- obiekty wypoczynkowe,
- kluby fitness,
- obiekty sportowo-rekreacyjne,
- uzdrowiska,
- własna innowacyjna firma.

Dodatkowe atuty programu:

- Certyfikat Animatora Rekreacji potwierdzający umiejętności i praktyczną wiedzę absolwentów z zakresu profesjonalnej organizacji i obsługi imprez rekreacyjnych i turystycznych. Kluczowe umiejętności branżowe, których posiadanie potwierdza certyfikat, są gwarancją lepszego startu na wymagającym rynku usług rekreacyjnych.
- Wiedza i umiejętności przekazywane przez profesjonalną kadrę wykładowców-praktyków z całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Specjalność: Zarządzanie markowym produktem turystycznym

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

- kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej;
- przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz organizacji turystycznych;
- przyszłych pracowników biur turystycznych;
- prowadzących gospodarstwa agroturystyczne;
- osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego.
 
Wybrane treści kształcenia:
 
- turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna;
- turystyka miejska i kulturowa;
- turystyka uzdrowiskowa;
- turystyka biznesowa i motywacyjna;
- turystyka na obszarach wiejskich i zalesionych;
- tworzenie produktu turystycznego.
 
Program studiów obejmuje także powiązane ze specjalnością przedmioty kształcenia ogólnego, zapewniając treści kształcenia w zakresie m.in. marketingu, psychologii, prawa, ekonomii, zarządzania, ekologii środowiska. Oprócz zajęć w salach akademickich studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, obozach naukowych oraz krajowych i zagranicznych targach turystycznych, zdobywając umiejętności praktyczne.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
 
- kompleksowej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania markowym produktem;
- działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty markowych produktów;
- profesjonalnej obsługi klienta;
- tworzenia różnorodnych produktów turystycznych;
- zakładania własnej jednostki obsługi ruchu turystycznego;
- tworzenia i realizowania planów działań promocyjno-reklamowych;
- swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym;
- stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 
Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia
 Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
 
- menadżerów obiektów turystycznych i gastronomicznych;
- przyszłych pracowników tej branży w kraju i za granicą, zajmujących się m.in.
  • organizacją i zarządzaniem,
  • marketingiem w hotelarstwie i gastronomii,
  • kierowaniem personelem,
  • obsługą gości;
- zainteresowanych pracą w gastronomii w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego;
- prowadzących własne firmy branży hotelarskiej i gastronomicznej.
 
Wybrane treści kształcenia:
 
- usługi hotelarskie i gastronomiczne;
- organizacja i funkcjonowanie zakładów hotelarskich i gastronomicznych;
- projektowanie i wyposażenie obiektów hotelarskich i gastronomicznych;
- hotelarstwo i gastronomia;
- towaroznawstwo z elementami technologii;
- podstawy wiedzy o żywieniu;
- systemy informatyczne w hotelarstwie;
- zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne.
 
Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Studenci nabywają wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych w branży hotelarskiej i gastronomicznej zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz umiejętności wykorzystywanych na stażach krajowych i zagranicznych. W związku z intensywną nauką dwóch języków obcych absolwenci chętnie podejmują pracę za granicą; często są to renomowane obiekty hotelowe w atrakcyjnych ośrodkach turystycznych.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
 
- kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.);
- organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych;
- zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej;
- profesjonalnej obsługi klienta;
- swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.
 
Specjalność: Menedżer SPA i Wellness
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
 
- kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej,
- obecnych i przyszłych menedżerów SPA & Wellness oraz kadry zarządzającej uzdrowiskami, sanatoriami, salonami odnowy biologicznej, klubami fitness oraz salonami kosmetycznymi,
- pracowników centrów fitness i odnowy biologicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
- planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży SPA & Wellness.
 
Wybrane treści kształcenia:
 
- zarządzanie ośrodkami SPA;
- odnowa biologiczna i inne usługi SPA;
- turystyka uzdrowiskowa;
- trening zdrowotny;
- aparatura kosmetyczna SPA;
- hotelarstwo;
- pedagogika czasu wolnego;
- teoria i metodyka rekreacji.
 
Kształcenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część ćwiczeń odbywa się na terenie ośrodków SPA i Wellness. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w branży. Absolwent jest również przygotowany do programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
 
- organizacji i zarządzania w obiektach SPA i Wellness, salonach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness itp.,
- kompleksowego świadczenia usług SPA i Wellness,
- metod i form stosowanych w odnowie biologicznej,
- podstawowych rodzajów zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej,
- infrastruktury leczniczej uzdrowisk,
- kształtowania zachowań prozdrowotnych człowieka,
- zasad wykorzystania aktywności ruchowej w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych,
- możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji.   
 
Specjalność: Zarządzanie promocją regionalną i lokalną
Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebie zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej w obrębie gmin, powiatów oraz regionów. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki lokalnej i regionalnej, w szczególności do pracowników administracji publicznej. Kształcenie ma na celu przygotowanie kadr dla bardziej skutecznej i skoordynowanej promocji, łączącej doświadczenia, działania i interesy różnych podmiotów (samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce). Studia przygotowują również specjalistów do przygotowania i promocji projektów finansowanych z UE.
 
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
 
- przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz organizacji turystycznych;
- osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego;
- kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.
 
Wybrane treści kształcenia:
 
- gospodarka w regionie;
- aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej;
- marketing internetowy - komunikacja internetowa;
- PR- zarządzanie gminą;
- zarządzanie marką;
- finanse samorządu terytorialnego;
- systemy informacyjne w zarządzaniu;
- strategia medialna w reklamie;
- merchandising.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
 
- przygotowania organizacyjnego i ekonomicznego do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym;
- zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym;
- prowadzenia skoordynowanych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym,
- prowadzenia promocji turystycznej regionu w kraju i za granicą;
- tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie;
- inicjowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
- prowadzenia badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.
 
Specjalność: Zarządzanie turystyką zrównoważoną
Turystyka zrównoważona, ważny element rozwoju zrównoważonego tak mocno akcentowanego przez Unię Europejską, dotyczy ruchu turystycznego przyjaznego środowisku. Przeciwstawia się ją turystyce konwencjonalnej (masowej), która często narusza stan równowagi w przyrodzie i nie liczy się z wymogami środowiska. Turystyka zrównoważona łączy się m. in. z propagowaniem zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą, zachowaniem zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych, kreowaniem nowych źródeł dochodów ludności miejscowej, ograniczeniem ilości odpadów i nadmiernego zużycia energii i wody; stymuluje społeczność lokalną do zachowań proekologicznych. W tej koncepcji rozwój turystyki jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.
 
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
 
- przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast  i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz organizacji turystycznych;
- osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego;
- kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.
 
Wybrane treści kształcenia:
 
- planowanie, podstawy i monitoring turystyki zrównoważonej;
- ekologiczny hotel;
- trendy w turystyce;
- marketing zrównoważony;
- systemy zarządzania w turystyce.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
 
- przygotowania organizacyjnego i ekonomicznego do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym;
- zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej;
- promocji lokalnych produktów i atrakcji turystycznych;
- tworzenia i rozwoju produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;
- edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do społeczności lokalnej, jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej.