Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Z myślą o współczesnym rynku pracy proponujemy studia na specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia są doskonałym startem do kariery w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej, inspekcjach i wielu innych jednostkach. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków z: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji, laboratorium kryminalistyki.

podpisanie umowy

 

 

NOWA SPECJALIZACJA RUSZA NA SYGNALE! NOWOŚĆ!

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-praktyków: Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji, laboratorium kryminalistyki.

Wybrane treści kształcenia:

Zajęcia stanowią kontynuację kształcenia w klasach mundurowych szkół średnich i 16 specjalistycznych przedmiotów, m.in.:

 • prawo policyjne,
 • samoobrona i środki przymusu bezpośredniego,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości,
 • ochrona osób, mienia, obiektów, obszarów oraz granic,
 • podstawy kryminalistyki,
 • etyka służb mundurowych.

Przedmioty dotyczące samoobrony prowadzone będą na sali gimnastycznej, a zajęcia z wychowania fizycznego będą ukierunkowane pod testy sprawnościowe do służb mundurowych.

Przedmiot:

 • Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego
  Podstawy prawa karnego z procedurą
  Prawo policyjne
  Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa
  Samoobrona i środki przymusu bezpośredniego
  Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości
  Bezpieczeństwo w komunikacji i ruchu drogowym
  Bezpieczeństwo i patologie społeczne
  Bezpieczeństwo na szczeblu lokalnym
  Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic
  Zagrożenia porządku publicznego i stany nadzwyczajne
  Podstawy kryminalistyki
  Służby mundurowe na świecie
  Techniki negocjacji
  Etyka służb mundurowych
  Zachowania jednostki w sytuacjach kryzysowych

Łącznie przedmioty specjalności: 675 godzin zajęciowych.

Efekty kształcenia:

Absolwent specjalności „Bezpieczeństwo wewnętrzne” na kierunku Politologia I stopnia, poza wiedzą politologiczną, zdobędzie szerokie spektrum wiedzy i umiejętności przydatnych do pracy w służbach mundurowych oraz szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa. Będzie potrafił analizować i stosować normy prawne oraz procedury bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym, w ujęciu globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym.

Kompetencje:

 

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • definiowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa,
 • funkcjonowania i uprawnień służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Policji jako największej formacji mundurowej
 • głównych mechanizmów zachowań człowieka w sytuacjach trudnych (kryzysowych) oraz przejawów patologii społecznych, bezpieczeństwa społecznego, w tym społeczności lokalnych.
 • wykonywania czynności administrowania i zarządzania głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w pracy zawodowej i w życiu osobistym;
 • prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
 • praktycznego zapobiegania i niwelowania skutków wszelkich zagrożeń w różnych sferach funkcjonowania państwa, obywateli
 • stosowania przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
 • zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni,
 • działalności operacyjnej służb mundurowych, w tym służb specjalnych,

Możliwość podjęcia zatrudnienia

Specjalność wyposaży absolwenta w wiedzę interdyscyplinarną, pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studia przygotowują do pracy m.in. w administracji publicznej, organizacjach cywilnych i mundurowych, funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa czy w zespołach reagowania kryzysowego:

 • Jednostki administracji rządowej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Policja
 • Siły Zbrojne RP
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Straż Graniczna
 • Menedżer lub specjalista średniego szczebla administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Służba Więzienna
 • Straż gminna/miejska
 • Inspekcje
 • Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

DO POBRANIA