Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne skierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego i/ lub drugiego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi.

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ich ukończenie daje przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Program studiów obejmuje  m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, teorii i historii wychowania, a także pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji.

 
Tryb studiów: niestacjonarny
Koszt studiów: 1350 zł/ semestr, opłata wpisowa 200 zł
 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

  • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
  • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej
3) dwie fotografie o wymiarach 37 x 52mm
4) kserokopia dowodu osobistego
5) życiorys
6) potwierdzenie opłaty wpisowej
    Program studiów – 3 semestry, 305 godzin oraz 150 godzin praktyki:
     
      1 . Podstawy pedagogiki
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej   i rozwojowej. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej i kształcenia 
3. Teoria wychowania.  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej 
5. Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych 
6. Komunikacja i kultura języka. Emisja głosu 
7. Innowacyjne i aktywizujące  metody w nauczaniu i wychowaniu 
8. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
9. Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii kształcenia 
10. Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Profilaktyka i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole
11. Prawo oświatowe. System edukacji w Polsce i wybrane systemy edukacyjne  na świecie. Status zawodowy nauczyciela 
12. Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole. Organizacja pracy nauczyciela 
13. Poradnictwo zawodowe  
14. Praktyka pedagogiczna  
Cześć zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.