Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ –  KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii ogłasza nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą są skierowane do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597).

 
  • Tryb studiów: niestacjonarny.
  • Czas trwania: 2 semestry, 270 godzin, w tym 40 godzin praktyki.
  • Termin składania dokumentów: do 28 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  • Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)

2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty

3) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 

94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

 

Program: 

Podstawy organizacji i zarządzania
Prawo w praktyce oświatowej
Zarządzanie jakością szkoły, placówki oświatowej
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Planowanie i organizacja roku szkolnego
Finanse w oświacie
Pomiar dydaktyczny – zastosowanie w pracy dydaktycznej
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Rodzice w szkole
Uczeń w procesie edukacyjnym
Marketingowe przesłanki zarządzania
Praktyka kierownicza
 

Cześć zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.