Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE 

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii ogłasza nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019.

 

Studia są skierowane

1/ do osób posiadających tytuł magistra, inżyniera lub licencjata oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników systemu oświaty,

2/ do osób posiadających tytuł magistra, inżyniera lub licencjata, będących pracownikami publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, akademickich biur karier, działów kadr przedsiębiorstw planujących ścieżki kariery zawodowej pracowników oraz osób chcących zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego.

Studia przygotowują do pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi będącymi w sytuacji poszukiwania pracy, zmiany zatrudnienia lub planowania rozwoju zawodowego.

 

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego, w tym szkolnego doradcy zawodowego – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpna 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575). Doradztwo zawodowe w nowym ustroju szkolnym staje się istotnym rozwiązaniem systemowym;  chodzi o to, by uczniowie wybierali optymalny dla siebie kierunek kształcenia i jednocześnie, by na dany zawód było zapotrzebowanie na rynku pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględnia tematykę doradztwa na każdym etapie edukacji i zakłada obowiązek badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)  w organizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli obowiązuje realizacja modułu IV: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”.

W związku z tym  program studiów obejmuje

  •  Przygotowanie merytoryczne do pracy jako doradca zawodowy
  •  Dydaktykę przedmiotu ­ –  60 godzin
  •  Praktyki pedagogiczne – 60 godzin

Zgodnie z art. 8a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842) studia podyplomowe trwają 2 semestry, podczas których słuchacze uzyskują co najmniej 30 punktów ECTS.

  • Tryb studiów: niestacjonarny.
  • Czas trwania: 280 godzin oraz 60 godzin praktyk, 2 semestry.
  • Termin składania dokumentów: do 31 paźdzernika 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  • Koszt studiów: 1350 zł/semestr, opłata wpisowa 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

  • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
  • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (dotyczy nauczycieli)
4) potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej

Program studiów

Zawodoznawstwo 

Podstawy prawne i etyczne doradztwa zawodowego

Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego

Diagnoza w doradztwie zawodowym

Poradnictwo dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Coaching kariery

Metoda hiszpańska i metoda edukacyjna w doradztwie

Zastosowanie technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym

Metodyka doradztwa zawodowego 

Seminarium dyplomowe

Praktyki zawodowe

 

Cześć zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.