Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

STUDIA PODYPLOMOWE - OPIS

Wydział TURYSTYKI I REKREACJI

Systemy informacyjne i rezerwacyjne w branży turystycznej

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów informatycznych stosowanych w gospodarce turystycznej. Słuchacze zapoznają się z zaawansowanymi technikami zarządzania bazami danych i sieciami informatycznymi oraz projektami informatycznymi w turystyce.
Wiedza z zakresu funkcjonowania branży turystycznej oraz podstawowych produktów i usług tej branży pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy na stanowiskach informatycznych w firmach turystycznych. Absolwent studiów zdobędzie wiedzę dwóch specjalności: informatyki i turystyki, co dla pracodawcy jest dodatkowym atutem.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września  2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Wymagane dokumenty:

1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej

Treści programowe:

1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w branży turystycznej
2. Systemy informacyjne i rezerwacyjne w turystyce
3. Systemy komputerowe w hotelarstwie i gastronomii
4. Produkt turystyczny
5. E-marketing
6. Ekonomika Turystyki i Rekreacji
7. Regiony turystyczne
8. Obsługa ruchu turystycznego
9. Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
10. Technika pracy biurowej
11. Hotelarstwo
12. Budowanie serwisów www

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym.

Agroturystyka - menedżer marki

Agroturystyka, jako segment szeroko rozumianych usług turystycznych, w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, stąd istnieje zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia usług agroturystycznych, ich organizacji i zarządzania, posiadających szeroką wiedzę przydatną w działalności zawodowej. Studia są ofertą dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego oraz pracowników firm komercyjnych branży turystycznej i rekreacyjnej.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września  2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 
Treści programowe:
 

1. Organizacja usług agroturystycznych
2. Marketing w agroturystyce
3. Uregulowania prawne w turystyce
4. Podstawy rachunkowości
5. Technologia informacyjna
6. Organizacja usług gastronomicznych i obsługa konsumenta
7. Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze – wybrane zagadnienia
8. Public relations – kreowanie wizerunku
9. Seminarium

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

Turystyka religijna

Studia przygotowują do pracy w obsłudze turystycznego ruchu religijnego i pielgrzymkowego. Są skierowane do przyszłych organizatorów turystyki religijnej, tj. osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi grup zorganizowanych na obszarach, gdzie odbywa się ruch  pielgrzymkowy różnych wyznań. Uczestnicy poznają aspekty kulturowe, religijne, prawne i marketingowe organizacji ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pielgrzymkowej na obszarze Europy i krajów biblijnych.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Obsługa ruchu pielgrzymkowo-turystycznego
2. Geografia religii – szlaki pielgrzymkowe i miejsca kultu
3. Obiekty kultu religijnego w kształtowaniu turystycznego wizerunku miejsca
4. Usługi hotelarskie jako element produktu turystyki religijnej
5. Historia krajów biblijnych
6. Kreowanie produktów turystycznych na szlakach pielgrzymkowych
7. Podstawy prawa w turystyce
8. Podstawy marketingu
9. Seminarium
 
Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

 

Wydział INFORMATYKI

 

Grafika komputerowa i multimedia

Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane wykorzystywaniem grafiki komputerowej i technologii multimedialnych w pracy zawodowej i biznesie, do osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi, pracowników firm produkujących gry komputerowe.

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji multimedialnych związanych z przetwarzaniem obrazów i dźwięku.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1600 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Grafika projektowa
2. Grafika rastrowa
3. Grafika wektorowa
4. Grafika 3D
5. Technologie internetowe
6. Techniki multimedialne
7. Reklama wizualna
      8. Realizacja i obróbka dźwięk
9. Film animowany
10. Podstawy kompozycji
 
      Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 
 

Bazy danych

Studia przeznaczone są dla obecnych bądź przyszłych informatyków, którzy wiążą swoją karierę z bazami danych jako programiści lub administratorzy. Słuchacze zostaną przygotowani do projektowania baz danych i tworzenia oprogramowania opartego na różnorodnych systemach zarządzania bazami danych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rozproszonych, co stanowi obecnie ważny kierunek zastosowań informatyki. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych, administratorzy sieci komputerowych i systemów informatycznych, analitycy danych, specjaliści do spraw integracji oprogramowania, specjaliści do spraw zarządzania informacją, specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Podstawy programowania
2. Systemy baz danych
3. Hurtownie danych
4. Interaktywny dostęp do baz danych
5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
6. Obiektowe i specjalizowane bazy danych
7. Języki i aplikacje internetowe

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

Tworzenie aplikacji internetowych 

Oferta jest skierowana do osób chcących podjąć pracę w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów i petentów. Studia umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania, tworzenia i zabezpieczania aplikacji oraz usług udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo dają przegląd najczęściej wykorzystywanych rozwiązań technologicznych takich jak J2EE, ASP .NET, czy popularne rozwiązania oparte o języki skryptowe.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

 Treści programowe:

 1. Języki internetowe
 2. Aplikacje bazodanowe
 3. Projektowanie serwisów internetowych
 4. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych.
 5. Administracja i bezpieczeństwo systemów sieciowych
 6. Zarządzanie projektami informatycznymi
 7. Grafika komputerowa w zastosowaniach www

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania to jedna z ważniejszych gałęzi informatyki, związana z różnymi aspektami wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Dynamiczny rozwój tej dziedziny znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje specjalistów. Studia są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie).

 
 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

 

1. Inżynieria wymagań
2. Zaawansowane modelowanie systemów informatycznych
3. Technologie komponentowe
4. Testowanie i integracja oprogramowania
5. Zarządzanie projektem informatycznym
6. Aplikacje internetowe
7. Języki programowania

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

Sieci komputerowe - projektowanie i zarządzanie

Szybki rozwój sieci komputerowych i szeroko rozumianej telekomunikacji wymusza na użytkownikach i projektantach sieci ciągłego uaktualniania wiedzy z zakresu technologii, ich obsługi, projektowania i zarządzania. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku informatycznego na specjalistów z dziedziny sieci informatycznych. Są przeznaczone dla osób zainteresowanych infrastrukturą sieciową,  m. in. urządzeniami sieciowymi oraz sieciowymi systemami operacyjnymi. Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia lub uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i projektowania sieci komputerowych, uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu wykorzystania usług i zarządzania Internetem (sieciami IP), zapoznanie słuchaczy z nowymi rozwiązaniami sieci przewodowych i bezprzewodowych - nowymi standardami, zasadami pracy i metodami zapewniania bezpieczeństwa.

 
 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt: 1250 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

 

1.      Sieciowe systemy operacyjne
2.      Lokalne i rozległe sieci komputerowe
3.      Sieci mobilne i bezprzewodowe
4.      Urządzenia sieciowe
5.      Technologie internetowe
6.      Projektowanie sieci komputerowych
7.      Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi
8.      Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym.  

Wydział NAUK SPOŁECZNYCH

Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy

To unikatowa oferta dla osób chcących znaleźć zatrudnienie na wciąż rozwijającym się rynku usług reklamowych i PR. Proponowany program kształcenia gwarantuje przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i PR, działach marketingu i promocji firm, ale również w organizacjach publicznych i instytucjach kultury. Absolwent studiów będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie public relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku firm i osób.

Zajęcia o charakterze wykładów i seminariów, a przede wszystkim warsztatów prowadzone są przez specjalistów – teoretyków (pracowników naukowych) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

 • Tryb studiów: niestacjonarny
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Koszt: 900 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Planowanie strategii promocyjnej – marketing zintegrowany
2. Planowanie budżetu kampanii
3. Fundusze europejskie na działania promocyjne
4. Promocja polityczna
5. Promocja regionalna
6. Współpraca z mediami
7. Strategia mediów dla potrzeb działań promocyjnych
8. Tworzenie tekstów promocyjnych
9. Prezentacja
10. Negocjacje
11. Podstawy marketingu
12. Etyka w reklamie
13. Podstawy prawne reklamy i public relations
14. Podstawy kultury języka, retoryki i stylistyki
15. Teoria reklamy i struktura tekstu reklamowego

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 

E-biznes – internetowe kampanie reklamowe

Internet to najszybciej rozwijający się kanał marketingowy ze względu na wyniki, jakie osiągają kampanie internetowe oraz coraz doskonalsze techniki mierzalności ich skuteczności, a także szeroki wachlarz możliwości wykorzystania tego medium w działaniach marketingowych. Coraz więcej polskich managerów dostrzega zalety Internetu i wykorzystuje go do budowy właściwego, skutecznego media mix. Procesy budowania marki i sprzedaży za pośrednictwem Internetu mogą być skuteczniejsze, tańsze i efektywniejsze niż w mediach tradycyjnych. Standardowe mechanizmy marketingowe i tradycyjne nastawienie często nie sprawdzają się w kampaniach internetowych. Potrzebne jest właściwe przygotowanie i orientacja się w gąszczu nowych pojęć, mechanizmów i możliwości występujących na etapie publikacji w sieci. Działania w Internecie wymagają ciągłej analizy skuteczności reklamy, aktualizacji formy i treści przekazu.

Studia skierowane są do osób:

 • - zawodowo związanych z planowaniem kampanii internetowych,
 • - odpowiedzialnych za planowanie i dystrybucję budżetów marketingowych swoich marek,
  - pracujących w agencjach reklamowych, domach mediowych oraz ośrodkach badawczych i pragnących doskonalić swoje umiejętności z zakresu kampanii,
 • - praktycznie zajmujących się budżetami marketingowymi firm,
 • - zarządzających produktem i marką, odpowiedzialnych za rozwój marki i umacnianie jej pozycji poprzez komunikację
 
 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Koszt: 900 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Kreacja form internetowych
2. Rozwój marki w Internecie
3. Metodologia badań internetowych
4. Strategia obecności w Internecie
5. Marketing w wyszukiwarkach
6. YouTube i Mobile – specyfika korzystania z narzędzi
7. Marketing w Social Media, badanie reputacji marki: analiza semantyczna
8. Efektywność działań w Internecie –ocena kampanii, stron WWW i Usability
9. Reklama w Internecie a inne media
10. Planowanie kampanii w Internecie
11. Projekty kampanii i ich ewaluacja

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym.  

Kreowanie wizerunku politycznego

Oferta jest przeznaczona dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kierunku pełnienia ról publicznych. Celem studiów jest zapoznanie z najbardziej istotnymi zagadnieniami wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na szerokim forum. Studia są adresowane do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych, osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność polityczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

 Koszt: 900 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Podstawy public relations
2. Władza lokalna - rola i zadania samorządów
3. Partie polityczne
4. Ochrona prawna osób publicznych
5. Przywództwo w organizacji
6. Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego
7. Wystąpienia publiczne
8. Elementy prawa prasowego i autorskiego
9. Marketing polityczny
10. Techniki wywierania wpływu
11.Wizerunek medialny
12.Kampanie wyborcze
13. Metody i techniki negocjacji
14. Autoprezentacja i metody walki ze stresem
15. Wizerunek osobisty (kultura słowa, emisja głosu, wizaż)

 Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym. 


Social media – specjalista ds. mediów społecznościowych

Media społecznościowe mają ogromny potencjał. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez Facebooka, Blipa, Naszej Klasy czy Twittera oraz wielu innych popularnych serwisów społecznościowych. Za ich pośrednictwem komunikujemy się, zdobywamy informacje, kontaktujemy się ze znajomymi. Umożliwiają one pozyskanie nowych klientów i użytkowników, zbudowanie marki osobistej i przyciągnięcie najatrakcyjniejszych pracodawców, pozyskanie darczyńców dla fundacji czy zyskanie poparcia społecznego lub politycznego.
Studia są skierowane do przedsiębiorców, pracowników organizacji pozarządowych, polityków i samorządowców, a także do ludzi pasjonujących się informacją i wymianą społeczną, pracujących w komunikacji, chcących związać się z marketingiem, PR lub reklamą. Adresatami studiów są absolwenci szukający pożytecznych i cenionych na rynku umiejętności, zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy.

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 160 godzin, tj. 2 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 20 września 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Koszt: 1050 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 
 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH
 • UL. WARSZAWSKA 7 
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
 Wymagane dokumenty:
 
1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 

Treści programowe:

1. Kulturowe podstawy społeczeństwa sieciowego
2. Ewolucja Internetu
3. Content design i użyteczność tekstów w mediach społecznościowych
4. Sztuka pisania i prowadzenia bloga
5. Marka w społecznościach. Budowanie strategii obecności w mediach społecznościowych.
6. Prowadzenie profilu organizacji w mediach społecznościowych
7. Sytuacja kryzysowa w mediach społecznościowych.
8. Google analitics/ Google Adwords/ Facebook analitics. Wprowadzenie w narzędzia
9. Facebook i jego możliwości
10. Media społecznościowe dla przedsiębiorcy. Jak zwiększyć zasięg biznesu i pozyskać nowych klientów?
11. Media społecznościowe dla trzeciego sektora. Jak pozyskiwać darczyńców?
12. Media społecznościowe dla polityków i samorządowców. Jak wykorzystać ich siłę?
13. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
14. Video w mediach społecznościowych
15. Twitter i Blip. Jak wykorzystać mikroblogi?

Część zajęć będzie realizowana w systemie e-learningowym.