Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
TURYSTYKA I HOTELARSTWO  DLA NAUCZYCIELI

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii ogłasza nabór na kwalifikacyjne studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019.

Studia podyplomowe są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012  poz.131).

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 360 godzin, tj. 3 semestry.
 • Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Koszt: 1350 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770
WYMAGANE DOKUMENTY
 • 1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty 
  3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • 4) potwierdzenie opłaty wpisowej 
Program studiów
 1. Podstawy turystyki
 2. Organizacja imprez i usług turystycznych
 3. Obsługa ruchu turystycznego
 4. Podstawy geografii turystycznej
 5. Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie
 6. Wybrane zagadnienia prawa w turystyce i hotelarstwie
 7. Ekonomika turystyki i hotelarstwa
 8. Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 9. Informatyka w turystyce i hotelarstwie
 10. Organizacja pracy w hotelarstwie
 11. Obsługa konsumenta
 12. Technika pracy biurowej
 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim
 14. Podstawy rachunkowości
 15. Public relations - kształtowanie wizerunku
 16. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Praktyka

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.