Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

STUDIA W ANGLII

SUMCULA – Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership

SUMCULA – Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership

English version below

Numer umowy: 2017 – 1 – SE01-KA203-034570
Czas trwania projektu: 35 miesięcy 01.10.2017 – 31.08.2021

KOORDYNATOR

University of Gothenburg, Sweden

PARTNERZY

1. University of Pécs, Hangary
2. University of Pannonia, Veszprém, Hangary
3. Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), Siófok, Hangary
4. European Ecocycles Society (ECyS)
5. University of Palermo (UNIPA), Palermo, Italy
6. Ecole des Métiers de l'Environnement (EME), Bruz, France
7. Mendel University (MENDELU), Brno, Czech Republic
8. GAIA Education, Findhorn, Scotland, UK
9. Slovak Agricultural University (SPU), Nitra, Slovakia
10. University College of Tourism and Ecology (WSTiE), Sucha Beskidzka, Poland
11. Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Catalonia, Spain
12. University of Applied Sciences (HTW), Dresden, Germany

PARTNERZY OKAZJONALNI

1. Eszterházy Károly University, Károly Róbert Campus, Gyöngyös, Hungary (ECyS)
2. Hungarian Academy of Scxiences (MTA) Plant Protection Institute (ECyS)
3. Georgian University of Agriculture, Tbilisi, Georgia
4. Jan Grodek College, Sanok, Poland (ECyS)
5. Västra Götaland Region, Sweden (ECyS)
6. University of Vaasa, Vaasa, Finland (ECyS)
7. Landscape Observatory, Catalonia (ECyS)


Partnerstwo SUMCULA ma na celu zaadresowanie poniższych konkretnych priorytetów ogólnej dziedziny zgodnie z Erasmus+ Key Action 2:

1. Wsparcie dla aktywności mających na celu dostosowanie programu nauczania do obecnych i powstających potrzeb rynku pracy, a także wyposażenie młodej generacji w umiejętności o charakterze ogólnym, takie jak przedsiębiorczość, poprzez kreowanie aktywnej współpracy pomiędzy HEI oraz partnerami spoza kręgów akademickich, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz organizacje rozwoju regionalnego.
 
2. Wsparcie dla aktywności mających na celu kreowanie innowacyjnych strategii wzmacniania mobilności i sposobów eliminacji przeszkód dla mobilności na poziomie szkolnictwa wyższego, w ten sposób stwarzając więcej okazji dla studentów do zdobycia dodatkowych zdolności poprzez naukę lub trening za granicą; także wspieranie mobilności wirtualnej, która wpisana jest w globalną strategię efektywnej integracji ICT oraz uczestniczących HEI, oraz wśród tych partnerów, u których e-learning jest szeroko stosowany lub rozwijany.
 
3. Wzmacnianie powiązań między administracją naukową, badawczą i publiczną a przedsiębiorstwami w celach promocji doskonałości w eksploracji, rozwoju oraz użytkowaniu usług ekosystemowych dla celów turystyki zrównoważonej oraz rozwoju regionalnego, gdzie ochrona i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (walorów przyrodniczych, dziedzictwa architektonicznego i niematerialnego) krajobrazów stanowią rdzeń strategii.
 
4. Dążenie do zwiększenia liczby absolwentów, zwiększenie uczestnictwa i podniesienie odsetka osób niedostatecznie reprezentowanych i nietradycyjnych studentów, poprawa uczenia się przez całe życie poprzez stworzenie elastycznych ścieżek kształcenia, rozwój metod zwiększania społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego.
 

The SUMCULA partnership intends to address the following general field specific priorities according to the Erasmus+ Key Action 2:

1. Support activities that help attune curricula to current and emerging labour market needs and equip the young generation with transversal skills such as entrepreneurship, by developing active cooperation between HEI and partners from outside the academic institutions, such as civil organizations (NGOs), non profit companies and regional development agencies.

2. Support activities to develop innovative strategies to boost mobility or ways to remove obstacles to mobility in higher education providing more opportunities for students to gain additional skills through study or training abroad and also supporting virtual mobility that are embedded in a global strategy for the effective integration of ICT in the participating HEIs and at those partners where e-learning is widely used or being developed.

3. Strengthen the links between education, research, public administration and business to promote excellence in exploration, development and use of ecosystem services for a sustainable tourism and regional development where the conservation and sustainable use of the cultural heritage (natural values, built and intangible heritage) of landscapes constitute the core of the strategies.

4. Aim at increasing number of graduates, widening the participation and raising completion rates of underrepresented groups and non-traditional learners, enhancing lifelong learning via the creation of flexible learning paths, developing ways to increase the social responsibility of higher education institutions.

 

Raport Horeca

Szanowni Państwo,

 

Oddajemy w Państwa ręce Raport zbiorczy z badań sektora Horeca. Pełne wyniki badań będą zaprezentowane na konferencji projektowej pod koniec czerwca na Węgrzech, ale już teraz chcielibyśmy aby Państwo zapoznali się z tym dokumentem.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za udział w badaniach a międzynarodowemu zespołowi ekspertów za opracowanie Raportu.
 
 

Zespół projektowy WSTiE

Absolwent WSTiE menedżerem hotelu w jednym z najpiękniejszych skandynawskich miast

ABSOLWENT WSTiE MENEDŻEREM HOTELU W JEDNYM Z NAJPIĘKNIEJSZYCH SKANDYNAWSKICH MIAST

do zajawkiAhoj!

Mam na imię Dawid i jestem absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W stolicy Szwecji jestem już 2,5 roku! Od kiedy pojawiłem się w Sztokholmie, mam przyjemność pracować w dość nietypowym obiekcie – na statku przekształconym w hotel. Zajmuję tam stanowisko menadżera – jestem odpowiedzialny za funkcjonowanie całego obiektu.

Hotelu nie można porównywać do obiektów sieciowych, co doceniają goście – najbardziej odpowiada im kameralny, spokojny, rodzinny klimat, orginalny wystrój i obsługa na najwyższym poziomie. O ich zadowoleniu świadczy duża liczba klientów oraz wysokie oceny na serwisach branżowych – jedne z najwyższych w Szwecji. Do moich obowiązków należy przede wszystkim obsługa klienta, generowanie cen, dbanie o wystrój i ład w obiekcie. Dokładam także wszelkich starań, aby goście byli zadowoleni z gastronomii. Dodatkowo zajmuję się social mediami i promocją obiektu w Internecie. Bardzo mi w tym pomaga nauka języka szwedzkiego – w ubiegłym roku skończyłem pierwszą szkołę (SFI – Svenska för invandrare) i zacząłem uczęszczać stopień wyżej (Komvux).

W mojej aklimatyzacji w Szwecji pomogli mi właściciele obiektu – moi przełożeni, z którymi mam bardzo dobry kontakt oraz podstawowa znajomość języka szwedzkiego. Na życie w Szwecji jak na razie nie mogę narzekać i nie załuję przyjazdu tutaj.

A jak wspominam WSTiE? Zarówno studia, jak i odbyte praktyki zagraniczne (Wyspy Kanaryjskie, Francja, Grecja) nauczyły mnie dużej odpowiedzialności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co przydaje się, gdy trzeba sprawnie rozwiązać jakiś problem. Chciałbym podziękować naszej uczelni za zdobyte w czasie studiów umiejętności, które pomagają mi jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków, oraz możliwość podjęcia pracy w jednym z najpiękniejszych skandynawskich miast.

pasek1