Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

POLSKO-WĘGIERSKA WYMIANA MŁODZIEŻY. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

W dniach 22.02.2010 – 03.03.2010 w WSTiE został zrealizowany projekt pt. Zachowanie tradycji zawodów naszych przodków szansą na rozwój obszarów wiejskich przy udziale partnera węgierskiego i wsparciu finansowym UE w ramach programu Młodzież w Działaniu.

Projekt polegał na utworzeniu i wymianie międzynarodowej grupy młodzieży skupionej na edukacji regionalnej w celu przygotowania centrów kultury dziedzictwa narodowego w każdym z krajów partnerskich.

Uczestnicy wymiany brali udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach multimedialnych: „Zawody naszych przodków – nasze zawody”, jak również w zajęciach językowych: „Wieża Babel”. Przygotowali debatę: „Produkty regionalne w Polsce i na Węgrzech”, a na spotkaniu integracyjnym pt. „Dawny wieczór” zaprezentowali stroje, muzykę, zwyczaje i specjały kulinarne swoich krajów. W trakcie wymiany zbierali materiały dziennikarskie (zdjęcia, informatory, notatki, zapisy w formie dźwiękowej), dzięki którym mogli stworzyć indywidualne propozycje dotyczące przyszłych centrów kultury dziedzictwa narodowego.
 
Odwiedzali muzea, galerie i instytucje, w których poszukiwali kontekstów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich. W wielu miejscach poznawali historię miasta i regionu, zwiedzili bowiem najpiękniejsze zabytki Suchej Beskidzkiej, Muzeum PTTK w Zawoi, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, a w Zakopanem m.in. Muzeum Pod Kuźniczym Młotem. Wycieczki dostarczyły młodzieży wielu przeżyć oraz wzbogaciły wiedzę z zakresu: budownictwa ludowego, tradycji lokalnych oraz ginących zawodów.
 
Celem projektu było także wypromowanie kultury lokalnej zarówno w jej wymiarze historycznym, jak i codziennym, co zostało zrealizowane m.in. poprzez umożliwienie mieszkańcom kontaktu z międzynarodową grupą młodzieży i jej sposobem patrzenia na lokalne zjawiska, rozwijanie artystycznych zainteresowań młodych ludzi w trakcie warsztatów z rękodzieła ludowego. Spotkania z twórcami ludowymi Podbabiogórza stały się jednocześnie pretekstem do dyskusji na temat różnic i podobieństw kulturowych w Europie, które odbywały się każdego wieczora. Wielu uczestników wymiany podkreślało zdobycie wielu cennych, nieznanych im dotąd faktów, których na pewno nie przeczytaliby w żadnym z podręczników.
 
W ramach kontynuacji projektu zaplanowane są także spotkania i prezentacje zorganizowane przez organizacje partnerskie. W oparciu o końcowe opracowania i przygotowane materiały multimedialne promować będą one w swoich środowiskach lokalnych program „Młodzież”, jak również Polskę oraz Suchą Beskidzką i jej region. Celem tych prezentacji będzie też zdanie relacji z przebiegu projektu oraz zachęcenie do tworzenia podobnych programów poprzez przedstawienie osobistych korzyści, jakie osiągnęli uczestnicy.
 
Młodzież była równoprawnym organizatorem wymiany podczas całego projektu. W trakcie przygotowań studenci tworzyli szczegółowy program seminarium, uwzględniając swoje potrzeby i uwagi. Na spotkaniach organizacyjnych wspólnie dokonywano podziału zadań do realizacji, a poszczególne osoby zdobyły cenne doświadczenie w zakresie: kontaktu z instytucjami, mediami, opracowywania materiałów dziennikarskich i multimedialnych, przygotowywania animacji czasu wolnego, tworzenia bazy gier i zabaw integracyjnych, przygotowania się do roli przewodników w odwiedzanych miejscach, współpracy w grupach międzynarodowych, korespondencji z uczestnikami krajów partnerskich.
 
Projekt służył burzeniu stereotypów o Polsce i Polakach, ale także o pozostałych krajach partnerskich. Realizowane zadania edukacyjne i wymiana doświadczeń studentów i profesorów z różnych krajów Europy to cenne doświadczenia, które pomogą w lepszym zrozumieniu i rozwiązaniu problemów w przyszłości.
 
Studenci wykazali się dużym zaangażowaniem na każdym etapie projektu; rozwijali swoją wrażliwość estetyczną oraz aktywność twórczą, co zaowocuje w przyszłości postawą świadomego uczestnika w życiu UE oraz umiejętnością współegzystencji we współczesnym świecie.