Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

PROMOCJE I STYPENDIA 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii podejmuje działania, aby status materialny nie stanowił bariery w rozwoju edukacyjno-zawodowym młodych ludzi. Oferuje szeroki wachlarz stypendiów, a także programów promocyjnych adresowanych do studentów będących w trudnej sytuacji finansowej, dotkniętych zdarzeniami losowymi, a także wspiera osoby niepełnosprawne.

OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW I I II STOPNIA

PROGRAMY PROMOCYJNE:
1. "W duecie taniej!" - najnowsza promocja

Jeśli zapiszesz się na studia razem ze swoim przyjacielem/ przyjaciółką  (chłopakiem, dziewczyną), otrzymujecie bonifikatę w postaci 25% zniżki czesnego za 1. semestr.

Pobierz wniosek W duecie taniej 

 *Nie dotyczy absolwentów WSTiE

 2. "Lepszy start" - studiuj na specjalnych warunkach finansowych 

Młodzież maturalna osiągająca wysokie wyniki w nauce (4,0 i więcej), a równocześnie borykająca się z trudną sytuacją materialną, może uzyskać specjalne warunki finansowe – bezpłatny  rok nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dowolnym wydziale  WSTiE. Termin składania wniosków zaopiniowanych przez dyrektora szkoły upływa 17 czerwca. 

Szczegóły znajdziesz: Tutaj

Pobierz wniosek – Program „Lepszy start” 

3. "Równe szanse" - studiuj na specjalnych warunkach finansowych 

Dla ambitnych, zdolnych i pracowitych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, borykających się z trudną sytuacją materialną lub rodzinną, uczelnia przygotowała specjalną warunki finansowe – bezpłatny rok nauki na studiach dziennych lub zaocznych na dowolnym wydziale WSTiE. Decyduje dobra średnia na świadectwie kończącym szkołę (4.0 i więcej) oraz udokumentowana trudna sytuacja kandydata. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. 

  Pobierz wniosek – Program "Równe szanse"

4. Wpisowe 0 zł

Jeśli złożysz komplet dokumentów na studia podczas indywidualnego dnia otwartego, nie wnosisz opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

 
5. Program polecony

Jeżeli już studiujesz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii bądź niedawno złożyłeś dokumenty i zapisałeś się na studia, możesz  uzyskać atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie opłaty za studia!

Poleć swojemu znajomemu naszą uczelnię! Za każdą poleconą osobę, która zostanie studentem WSTiE, uzyskasz 10% rabatu na czesne na cały rok studiów. Szczegółowe informacje: tel. 33 874 46 05 

Pobierz wniosek

6. Promocja rodzinna

Jeśli ktoś z Twojej najbliższej rodziny jest studentem WSTiE (brat, siostra, matka, ojciec, syn, córka), otrzymujesz 15% zniżki czesnego za 1. semestr.

Pobierz wniosek

7. Przenieś się do WSTiE

Studenci, którzy zdecydują się na przeniesienie do WSTiE z innej uczelni, są zwolnieni z opłaty wpisowej, otrzymają po 25% zniżki czesnego w pierwszym i drugim semestrze studiów oraz 5% zniżki na czesne w pozostałych latach studiów. Zapewniamy także indywidualne podejście do różnic programowych.

8. "Absolwent szkół partnerskich"

Kandydaci na studia, będący absolwentami szkół partnerskich,  otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł!

9. Studia równoloegłe - drugi kierunek studiów 

Studenci studiów I, II stopnia: w trakcie studiów rozpocznij studia na drugim kierunku i otrzymaj bonifikatę w wysokości 50% kosztów czesnego na drugim kierunku.

Ogólny regulamin programów promocyjnych dostępnych w roku akademickim 2019/2020

Pobierz regulamin

Uwaga! Promocje nie łączą się – wybierz tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!

 

INNE FORMY WSPARCIA:
 1. Stypendia studenckie, zapomogi 

Od pierwszego semestru student może się ubiegać o stypendium socjalne. Jego wysokość jest uzależniona od dochodów na jednego członka rodziny oraz od liczby osób ubiegających się o pomoc.

Po pierwszym roku student może się starać o stypendium rektora za wyniki w nauce. Inne formy pomocy materialnej to: stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi. Szczegółowe informacje: na platformie studenta i tablicach informacyjnych oraz podczas spotkaniach organizacyjnych.

 2. Zwolnienie z czesnego – konkurs o indeks WSTiE

Co roku maturzyści mają szansę wygrać indeks w WSTiE, biorąc udział w konkursie organizowanym rokrocznie w styczniu. Weź udział w konkursie i wygraj  rok, dwa lata lub całość studiów na wybranym kierunku! Szukaj informacji o aktualnej edycji konkursu na stronie www oraz w swojej szkole.

 
 3. Płatne praktyki studenckie i staże

Studenci mają możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Akademickie Biuro Karier WSTiE, które organizuje praktyki i staże. Podczas wakacji studenci wyjeżdżają na praktyki krajowe i zagraniczne do kilkunastu krajów Europy, USA oraz największych ośrodków turystycznych w Egipcie i Tunezji. Otrzymują kieszonkowe, dzięki któremu mogą pokryć część kosztów nauki i utrzymanie na studiach.

 
 4. Kredyty studenckie

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2019/2020  Więcej...

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW WSTIE - STUDIA PODYPLOMOWE - NEW: 

- Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, otrzymujesz zniżkę czesnego w wysokości 10% za 2-semestralne studia podyplomowe w naszej uczelni.

Pobierz wniosek

 - Jeżeli złożyłeś dokumenty na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, możesz uzyskać kolejną atrakcyjną bonifikatę pozwalającą na obniżenie kosztów kształcenia. Poleć swojemu znajomemu studia podyplomowe w naszej uczelni, a uzyskasz 10% rabatu na czesne za 2 semestry!