Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

„Trener kadr sektora turystycznego” - Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych KA 202

projektyue


Numer umowy 2017-1-PL01-KA202-038802
Termin realizacji umowy 1.11.2017- 31-10-2019
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Partnerzy projektu:

   logo horeca 1                                             logo horeca 2

UK SPOT LTD Wielka Brytania        Lake Balaton Development Coordination Agency – Węgry 

                               

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy kolejny projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. Trener kadr sektora turystycznego.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska – lider projektu
Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development Coordination Agency - LBDCA), Węgry
UK SPOT Ltd., Bradford, Wielka Brytania.

Nasz projekt - więcej
Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu- więcej
Realizacja badań w ramach projektu - więcej
Podziękowanie za udział w badaniach - więcej
Raport zbiorczy z badań sektora Horeca - więcej
II międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu – Węgry 2018 - więcej
Uwarunkowania kształcenia edukatorów dla rynku Horeca - więcej
Projekt standardu i modelu kompetencji - więcej
Konferencja międzynarodowa w Wielkiej Brytanii - więcej
Spotkanie międzynarodowe w Wielkiej Brytanii - więcej
 

Nasz projekt

Edukatorzy, którzy prowadzą szkolenia lub warsztaty, oprócz ogromnej wiedzy w zakresie swojego zawodu, powinni posiadać też kompetencje w zakresie technik, narzędzi prowadzenia grup szkoleniowych. Bez dodatkowych kompetencji zajęcia są nieefektywne, nieatrakcyjne, często bezużyteczne. Umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy jest szczególnie ważna podczas szkoleń praktycznych. Tak jest też w przypadku wiedzy eksperckiej w gastronomii – żaden kucharz, barman lub kelner nie nauczy się zawodu w teorii. Niezbędna jest praktyka, również pod okiem mistrzów zawodowych/trenerów gastronomii. Trenerzy branży HORECA stanowią grupę docelową projektu – podniesienie oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku, rozwijanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz świadomość uczenia się przez całe życie mają szczególne znaczenie dla kształcenia zawodowego, w tym także w branży HORECA.

Głównym celem projektu jest opracowanie standardu opisu kwalifikacji trenera zawodowego/VET (zgodnie z wynikami badań) w branży HORECA, zgodnie z EQF, oraz kompleksowego programu szkolenia trenerów, w celu zwiększenia liczby wykwalifikowanych trenerów zawodowych branży gastronomicznej. Na podstawie doświadczeń organizacji partnerskich chcemy zbudować standard kompetencji trenera HORECA wraz z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Służyć będą wyposażeniu każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń dla HORECA w pakiet kompetencji trenerskich i interpersonalnych. Na podstawie własnych doświadczeń i wywiadów z osobami prowadzącymi szkolenia adresowanymi dla HORECA wyodrębniono trzy standardy zawodu, dla których opracujemy i zwalidujemy ścieżki edukacyjne w ramach projektu:
- trener zawodów kucharskich (szkolący pomoce kuchenne, kucharzy szefów kuchni),
- trener zawodów barmańskich (szkolący barmanów, baristów, sommalierów),
- trener kelnerów (szkolący kelnerów).

 Projekt będzie realizowany w III etapach:
I Badania dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA.
II Opracowanie standardów kompetencji trenera VET branży HORECA wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej
III Walidacja – testowanie wypracowanych rozwiązań

Przy realizacji I etapu projektu będą obecni eksperci/ specjaliści/ naukowcy od każdego z Partnerów. Aby uzyskać pełną kompleksowość badań włączeni zostaną do nich również pracownicy, pracodawcy, przedsiębiorcy, trenerzy oraz edukatorzy branży HORECA. Z nimi będą przeprowadzone wywiady, ankiety, badania fokusowe.

Przy realizacji II etapu projektu wezmą udział eksperci specjaliści i trenerzy związani z kształceniem zawodowym, ustawicznym, kształceniem osób dorosłych w branży HORECA, jak również graficy, programiści, informatycy do prac nad przygotowaniem platformy od strony technicznej.
III etap realizacji projektu to m. in. testowanie wypracowanych rozwiązań – tutaj zaproszeni zostaną chętni do przejścia szkolenia z wykorzystaniem standardów.

Rezultaty projektu:
1) Raport z badań przeprowadzonych z 3 krajach partnerskich
2) Standardy kompetencji dla trenerów VET w branży HORECA
3) Platforma edukacyjna
4) Moduły szkoleniowe dla trzech standardów kompetencji trenera VET w branży HORECA
5) Raport z walidacji standardów trenera VET w branży HORECA

Zwiększony poziom kompetencji trenerów, którzy kształcą w branży HORECA, będzie mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej tej branży w środowisku międzynarodowym. Trenerzy z odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami lepiej przeszkolą i przekażą wiedzę pracownikom lub przyszłym pracownikom branży turystycznej. Personel będzie lepiej przygotowany – poprawi to funkcjonowanie przedsiębiorstw - hoteli, restauracji i przyczyni się do rozwoju branży.

Zaczynamy kolejną przygodę!

Zespół Projektowy

 

Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

7 listopada 2017 – Kick of meeting projektu.  Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu.
Na naszej Uczelni gościliśmy naszych partnerów projektu „Trener kadr sektora turystycznego” z Węgier I Wielkiej Brytanii. Celem spotkania było omówienie zakresu projektu, podział obowiązków. Ustalenie procedur i zasad realizacji projektu. Opracowaliśmy plan działania. Odbyła się także dyskusja dotycząca badań w ramach projektu dotyczącego kompetencji kadry trenerskiej branży HORECA. W trakcie spotkania porozmawialiśmy także o różnicach i podobieństwach w branży między naszymi krajami. Dużo ciekawych tematów pojawiało się w trakcie całego dnia.

 
horeca spotkanie 1
 
Czekamy już na kolejne spotkania!
 
Do zobaczenia na Węgrzech w czerwcu 2018!
 
Zespół projektowy WSTIE
 

Szanowni Państwo,
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu w ramach projektu „Trener kadr sektora turystycznego” realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+ w trzech krajach europejskich (Polsce, Wielkiej Brytanii, Węgrzech). W każdym kraju badanie prowadzone jest przez właściwego partnera z danego kraju. Konsorcjum tworzą: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej, UK SPOT LTD. z Wielkiej Brytanii oraz Lake Balaton Development  Coordination Agency z Węgier.
Badanie skierowane jest do osób związanych z branżą HORECA - sektorem hotelarsko-gastronomicznym. Do udziału w badaniu zapraszamy pracodawców branży HORECA, ekspertów i specjalistów z branży HORECA, naukowców związani z kształceniem i edukacją osób dorosłych w HORECA, trenerów realizujący szkolenia dla branży HORECA, pracowników HORECA oraz studentów kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
Na dzień dzisiejszy na rynku szkoleniowym HORECA nie funkcjonuje standard wiedzy i kompetencji trenera kadr branży HORECA. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania i doświadczenia jasno wynika, że trenerami dla branży w zakresie szkoleń zawodowych powinni być zawodowcy-profesjonaliści w danym zawodzie. Aby zbudować kompletny model trenera dla kadr branży HORECA niniejsza ankieta pozwoli na doprecyzowanie jakich kompetencji brakuje fachowcom HORECA, aby w profesjonalny sposób przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie.
Oznacza to, że trenerzy i szkoleniowcy często nie są na równi zawodowcami, profesjonalistami w danym zawodzie HORECA oraz trenerami z kompetencjami szkoleniowymi, dydaktycznymi w procesie kształcenia na rynku.
Poniższe pytania dotyczą zapotrzebowania na konkretne kompetencje wśród fachowców w obszarze kompetencji szkoleniowych, dydaktycznych w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów skierowanych do kucharzy, kelnerów, barmanów, sommalierów oraz innych pracowników branży HORECA.
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety on!
 
 
Zespół projektowy WSTiE
 
 
Podziękowanie za udział w badaniach

Szanowni Państwo,
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie ankiety oraz udział w badaniach grupowych i indywidualnych. To była niesamowita przygoda. Obecnie zespół ekspertów zamyka prace raportowe i dzięki Państwa zaangażowaniu prace nad modelem kompetencyjnym będą miały bardzo dobry start. Wypracowany standard oraz pełne wyniki badań będą prezentowane na konferencji projektowej w czerwcu 2018 na Węgrzech. O szczegółach konferencji będziemy Państwa informować, ale już dziś gorąco Państwa zapraszamy!

Zespół projektowy WSTiE
 
 

Węgry 2018 – II międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

 

W dniach 29 – 30 czerwca 2018 roku w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lidera WSTiE oraz  Partnerów z Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie międzynarodowe odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania zrealizowanych działań w partnerstwie O1 i O2 oraz omówienie konferencji międzynarodowej, która odbyła się w tym dniu u Partnera z Węgier. Druga część spotkania w dniu 30 czerwca br. dotyczyła analizy i omówienia planu na realizację kolejnych zadań w projekcie tj. O3 - platformę i O4 - materiały edukacyjne i multimedialne. Na najbliższe 6 miesięcy realizacji projektu wytyczono szczegółowe zadania i terminy realizacji dla poszczególnych partnerów. Ponadto w czasie spotkania partnerzy podsumowali kwestie organizacyjne, dot. komunikacji oraz przepływu informacji w konsorcjum w celu dbania o efektywną wzajemną współpracę. Podsumowano osiągnięte cele, omówiono dotychczasową realizację projektu, podział ról, zadań i odpowiedzialności między partnerami, a także planowane wyniki. Przypomniano harmonogram projektu, w tym czas raportowania. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat zarządzania projektem, procedur monitorowania i zadań w zakresie ewaluacji. Zaplanowano także kolejną konferencję, która odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

 

pasek1

 

Konferencja międzynarodowa na Węgrzech

W ramach projektu Trener kadr sektora turystycznego została zrealizowana konferencja międzynarodowa w dniu 29 czerwca 2018 r. w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech.

Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner węgierski: LBCDA (Lake Balaton Development Coordination Agency).

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci branży HORECA z Węgier m.in.: Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Veszprém, Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Somogy, Izby Handlowo-Przemysłowej hrabstwa Zala, Keszthely Catering Vocational School, Siófok Centrum Kształcenia Zawodowego i Liceum Zawodowego Krúdy Gyula, przedsiębiorstwa HORECA z Polski oraz Partnerzy projektu.

Zrealizowany program konferencji:
1. Powitanie gości
2. Prezentacja założeń projektu oraz partnerów konsorcjum 
3. Prezentacja wyników z badań w 3 krajach (Węgry, Polska, Wielka Brytania) przez partnera brytyjskiego UK SPOT 
4. Prezentacja wypracowanego przez konsorcjum Standardy trenera branży HORECA 
5. Panel dyskusyjny: Edukacja pozaformalna w branży HORECA - wyzwania. 
6. Zakończenie konferencji. 

Panel dyskusyjny pozwolił na szczegółowe omówienie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Ponadto instytucje biorące udział w konferencji przedstawiły swoje uwagi i sugestie do dalszych prac nad materiałami edukacyjnymi dla 
trenerów branży HORECA. Dyskusja była bardzo owocna, a węgierskie klimat pozwolił na zbudowanie partnerskich relacji. 

pasek2

 

 

Prezentacja WSTiE - pobierz

Prezentacja UK SPOT - pobierz 

Prezentacja Lake Balaton Development Coordination Agency - pobierz

 

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA 

TRENER KADR SEKTORA TURYSTYCZNEGO HORECA

31 stycznia 2019
12:00 – 18:00 GMT

Shapla Hall
21 Cornwall Terrace
BD8 7JS
Wielka Brytania

Chcielibyśmy Państwa zaprosić na organizowaną przez brytyjskiego partnera konferencję upowszechniającą, w trakcie której będziemy dzielić się naszą wiedzą w zakresie wyników projektu, jego etapów oraz rozpowszechniania wyników pracy intelektualnej. Będziemy również dzielić się wiedzą dotyczącą sektora HORECA oraz najnowszych trendów. Prelegenci konferencji z Polski, Węgier i Wielkiej Brytanii zaprezentują strategie dla sektora HORECA. Pod koniec wydarzenia będzie miała miejsce sesja networkingowa mająca na celu umożliwienie integracji pomiędzy przedstawicielami branży HORECA, dzielenie się pomysłami, prezentowanie certyfikatów oraz pakietów materiałów informacyjnych.

Edukatorzy realizujący szkolenia bądź warsztaty, poza doświadczeniem i znajomością swojej profesji, powinni posiadać również kompetencje i umiejętności w obszarze technik i narzędzi prowadzenia grup szkoleniowych. Bez dodatkowych kompetencji, realizacja szkoleń bądź warsztatów jest nieefektywna, nieatrakcyjna, często bezużyteczna lub taka sama jak gdziekolwiek indziej. Umiejętności przekazywania wiedzy są szczególnie ważne w trakcie tego typu szkoleń praktycznych. Tak samo jest w wypadku wiedzy eksperckiej w gastronomii – żaden szef, barman czy też kelner nie nauczy się swojej profesji w teorii.

Trenerzy HORECA są grupą beneficjentów projektu – doskonalącą i adaptującą swoje kwalifikacje pod kątem potrzeb rynku, rozwijającą kreatywność i zachowania przedsiębiorcze w społeczeństwie, uwzględniając świadomość stopnia ważności kształcenia ustawicznego w edukacji zawodowej, włączając w to branżę HORECA. Głównym celem projektu jest wypracowanie standardów kwalifikacji zawodowej trenera VET (w oparciu o wyniki badań) w sektorze HORECA, zgodnie z EQF oraz wszechstronnym programem szkolenia trenerów w branży gastronomicznej.

Bazując na doświadczeniu organizacji partnerskich, chcielibyśmy zbudować standard kompetencji trenerów HORECA oraz gotowe do użycia materiały edukacyjne. Beneficjenci zostaną wyposażeni w narzędzia dla każdego kto chciałby doskonalić swoje kompetencje i umiejętności w szkoleniu dla HORECA w formie pakietów kompetencji coachingowych i interpersonalnych. Korzystając z naszego własnego doświadczenia oraz wywiadów przeprowadzonych z trenerami wyszkolonymi w HORECA, zidentyfikowaliśmy trzy standardy zawodów, dla których wypracowaliśmy i zatwierdziliśmy ścieżki edukacyjne wewnątrz projektu:

- trener kucharzy (szkolenie pomocy kuchennych, kucharzy, szefów kuchni)
- trener barmanów (szkolenie barmanów i sommelierów)
- trener kelnerów (szkolenie kelnerów)

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Relacja z konferencji wraz z prezentacjami zostanie udostępniona na początku lutego.

 

Konferencja międzynarodowa w Wielkiej Brytanii

W ramach projektu Trener kadr sektora turystycznego została zrealizowana konferencja międzynarodowa w dniu 31 stycznia 2019 r. w Bradford w Wielkiej Brytanii.

Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner brytyjski: UK SPOT LTD.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci branży HORECA z Wielkiej Brytanii m.in. przedstawiciele biznesu HORECA, właściciele oraz pracownicy restauracji, hoteli i innych usług gastronomicznych, ale także trenerzy, edukatorzy związani z branżą HORECA, a także partnerzy projektu.

Spotkanie upowszechniające stanowiło miejsce do dzielenia się wiedzą z zakresie wyników projektu i wypracowanych rezultatów.

Zaprezentowano na rynku brytyjskich wśród przedstawicieli branży HORECA:

  • - podsumowanie wyników badań w ramach projektu
  • - standard pracy trenera branży HORECA
  • - pierwszą wersję platformy dedykowaną branży HORECA, która sukcesywnie jest uzupełniania o kolejne materiały edukacyjne i multimedialne http://horecatrainer.eu
  • - część materiałów edukacyjnych z zaplanowanych modułów w ramach rezultatu O4, w tym kompleksowe pakiety szkoleń dla trenerów HORECA

Konferencja upowszechniająca wypracowane rezultaty pracy intelektualnej wraz z platformą była zaplanowana przed fazą testowania w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców. Poprzez zwiększenie zasięgu potencjalnych odbiorców działania platformy – konferencja stała się dodatkowo narzędziem informującym i promującym o możliwości wykorzystania platformy do samokształcenia jak i zapraszającą do wzięcia udziału do pilotażowego wdrożenia w ramach projektu.

Spotkanie było znakomitą okazją do dzielenia się wiedzą dot. sektora HORECA oraz najnowszych trendów w branży. Pod koniec konferencji był czas zaplanowany także na sesję networkingową mająca na celu umożliwienie integracji pomiędzy przedstawicielami branży HORECA, dzielenie się pomysłami i uwagami dot. branży HORECA i szkoleń zawodowych.

3 k horeca

Prezentacja WSTiE - pobierz

Scenario card case study - pobierz

Scenario card establishment features - pobierz

Scenario card new technologies - pobierz

Scenario card the most important equipment - pobierz

Scenario organisation of works - pobierz

Presentation work organization and planning in daily day kitchen - pobierz

4 k horeca

 

Spotkanie międzynarodowe w Wielkiej Brytanii

W dniu 01 lutego 2019 r. w Bradford w Wielkiej Brytanii odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe, na którym uczestniczyli przedstawiciele Lidera WSTiE oraz Partnerów z Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie międzynarodowe było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w projekcie, a także do zaplanowania kolejnych zadań dla Partnerów. Pierwsza część spotkania była prezentacją wyników prac w poszczególnych rezultatach pracy intelektualnej (O3 i O4). Dyskutowano nt. funkcjonalności platformy dedykowanej branży HORECA, modyfikacjom i uzupełnianiu o poszczególne treści. A także nt. materiałów edukacyjnych w 6 tematycznych modułach. Podsumowanie prac ekspertów. Jednocześnie w pierwszej części spotkania podsumowano konferencję upowszechniającą z Wielkiej Brytanii oraz wnioski i uwagi zebrane w czasie wydarzenia. Druga część spotkania dot. planowania etapu testowania materiałów edukacyjnych oraz multimedialnych i wypracowanych rezultatów przez grupy docelowe branży HORECA.

2 s horecaPonadto partnerzy wspólnie dyskutowali nad planem i założeniami ostatniej konferencji upowszechniającej w Polsce, która będzie wydarzeniem prezentującym ostateczny kształt wypracowanych rezultatów. Na kolejne miesiące realizacji projektu wytyczono szczegółowe zadania i terminy realizacji dla poszczególnych partnerów. Spotkanie dot. także kwestii organizacyjnych, informacji zwrotnych w poszczególnych zespołach, informacji nt. postępu prac do Lidera oraz usprawniania prac merytorycznych nad poszczególnymi materiałami edukacyjnymi, które są realizowane równolegle u 3 partnerów. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat zarządzania projektem, procedur monitorowania i zadań w zakresie ewaluacji.

3 s horeca

Zaproszenie na konferencję zamykającą realizację projektu "TRENER KADR SEKTORA TURYSTYCZNEGO"

TRENER KADR SEKTORA TURYSTYCZNEGO – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WSTIE

Powstanie międzynarodowego konsorcjum, prowadzenie badań dotyczących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA, a także opracowanie standardów kompetencji – to główne etapy prestiżowego przedsięwzięcia, którego liderem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Po latach intensywnej pracy ekspertów, specjalistów i naukowców nadszedł czas podsumowania i zaprezentowania rezultatów. Dnia 28 października 2019 r. odbyła się konferencja naukowa wieńczącą projekt „Trener kadr sektora turystycznego”. O tym, że kilkuletni program zakończył się sukcesem, mówili prelegenci i zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki i biznesu z Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii stawia na umiędzynarodowienie, ciągły rozwój i podnoszenie jakości kształcenia, dlatego realizuje projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. W ostatnich latach jednym z wiodących był projekt partnerski Erasmus + Model kompetencji trenera branży HORECA, pt. „Trener kadr sektora turystycznego”. W skład konsorcjum weszło trzech partnerów z trzech krajów europejskich, w tym z Węgier Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development Coordination Agency – LBDCA) oraz UK SPOT Ltd. Bradford z Wielkiej Brytanii. Celem projektu było zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracujących w sektorze HORECA (hotelarstwo i gastronomia) poprzez opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu zdobywania wiedzy.

Podczas konferencji podsumowującej projekt partnerzy omawiali efekty szkolenia trenerów zawodowych, trendy dotyczące tego sektora gospodarki, a także wyniki testowania wypracowanych rozwiązań. O przebiegu współpracy z partnerami z zagranicy, czerpaniu z ich doświadczeń oraz wypracowaniu najlepszych praktyk, narzędzi i metodyk działania mówił dr Marek Nocoń, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Wyniki badań dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech przedstawiła Magdalena Stusińska z UKSPOT Ltd Bradford. Z kolei dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, przybliżył uwarunkowania kształcenia edukatorów dla rynku HORECA. Opracowanie standardów kompetencji trenera VET wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej omówiła Ewa Witkowska z Anglii, która dokonała również jej prezentacji.

Eksperci i zaproszeni goście, w tym dr hab. Sandor Nemethy z Węgier, Karina Chlebda z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach oraz Andrzej Przeniosło, dyrektor zarządzający Hotelu Nosselia, wzięli też udział w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości kształcenia zawodowego pracowników dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy projekt pt. Trener kadr sektora turystycznego dofinansowywany z programu Erasmus+.

Wszystkim osobom i instytucjom dziękujemy za wsparcie w trakcie realizacji projektu. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z wypracowanych produktów na platformie horecatrainer.eu

Do zobaczenia przy kolejnym projekcie!

Zespół Projektowy