Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

fundusze ue 

Numer umowy: POWR.03.1.00-00-00-B116/15-00

Termin realizacji umowy: 1.10.2017 – 30.06.2019

Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w okresie 1.10.2017 – 30.06.2019 realizuje projekt Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, numer umowy POWR.03..1.00-00-00-B116/15-00. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 263 osób (116 kobiet i 147 mężczyzn) studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier i wzrost kompetencji osób w nim pracujących. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym PO WER 2014 – 2020 wskazanym w SzOOP: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie kierowane będzie do studentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie umożliwia również udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Projekt odpowiada na następujące potrzeby ww. grupy docelowej:

- pomoc studentom w zdiagnozowaniu swojego potencjału,

- podniesienie kompetencji obecnych pracowników ABK i uzupełnienie kadry o doradcę zawodowego współpracującego na stałe z WSTiE i o doradcę ds. przedsiębiorczości,

- informacja dla studenta o tym, czego potrzebuje rynek pracy i potencjalny pracodawca,

- informacje na temat zakładania działalności gospodarczej,

- pomoc studentom w znalezieniu stażu lub zatrudnienia zgodnego z potencjałem i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców,

- pokazanie studentom, jak poruszać się na rynku pracy,

- zainicjowanie działań, które umożliwią rozpoczęcie kariery zawodowej studentów,

- zwiększenie pewności siebie.

Przewidywane efekty ewaluacji po zakończeniu udziału w projekcie:

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy: pomoc w znalezieniu potencjalnego pracodawcy i nauczenie, jak się u niego odnaleźć, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,

- zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy,

- jak interesująco odpowiedzieć na ofertę pracy i przejść przez rozmowę kwalifikacyjną – kreatywne poszukiwanie miejsc pracy i/lub pracodawców,

- jak pokonać stres i korzystnie zaprezentować się w pierwszych tygodniach w nowym miejscu pracy,

- otrzymanie możliwości praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu.

Rekrutacja do projektu będzie miała charaktery ciągły i przeprowadzona zostanie na podstawie kryteriów rekrutacyjnych: pierwszeństwo będą mieli studenci ostatnich roczników I i II stopnia, zwłaszcza studiów stacjonarnych, ponieważ to oni najpilniej potrzebować będą wsparcia w zakresie dalszego wyboru drogi zawodowej lub kierunku kształcenia.

W czasie trwania projektu na uczelni prowadzona będzie systematycznie promocja projektu, a zarazem usług świadczonych przez pracowników Akademickiego Biura Karier.

Formy wsparcia zaplanowane do realizacji zadań w ramach projektu są zgodne z potrzebami 
i oczekiwaniami grupy docelowej i przyczynią się do poprawy sytuacji studentów WSTiE na rynku pracy.

Wartość całego projektu wynosi 308 750,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 260 214,50 zł, dotacja celowa 18 535,50 zł oraz wkład własny 30 000 zł.