Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

„Trener kadr sektora turystycznego” - Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych KA 202

projektyue


Numer umowy 2017-1-PL01-KA202-038802
Termin realizacji umowy 1.11.2017- 31-10-2019
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Partnerzy projektu:

   logo horeca 1                                             logo horeca 2

UK SPOT LTD Wielka Brytania        Lake Balaton Development Coordination Agency – Węgry 

                               

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy kolejny projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. Trener kadr sektora turystycznego.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska – lider projektu
Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development Coordination Agency - LBDCA), Węgry
UK SPOT Ltd., Bradford, Wielka Brytania.

Nasz projekt - więcej
Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu- więcej
Realizacja badań w ramach projektu - więcej
Podziękowanie za udział w badaniach - więcej
Raport zbiorczy z badań sektora Horeca - więcej
II międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu – Węgry 2018 - więcej
Uwarunkowania kształcenia edukatorów dla rynku Horeca - więcej
Projekt standardu i modelu kompetencji - więcej
 

Nasz projekt

Edukatorzy, którzy prowadzą szkolenia lub warsztaty, oprócz ogromnej wiedzy w zakresie swojego zawodu, powinni posiadać też kompetencje w zakresie technik, narzędzi prowadzenia grup szkoleniowych. Bez dodatkowych kompetencji zajęcia są nieefektywne, nieatrakcyjne, często bezużyteczne. Umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy jest szczególnie ważna podczas szkoleń praktycznych. Tak jest też w przypadku wiedzy eksperckiej w gastronomii – żaden kucharz, barman lub kelner nie nauczy się zawodu w teorii. Niezbędna jest praktyka, również pod okiem mistrzów zawodowych/trenerów gastronomii. Trenerzy branży HORECA stanowią grupę docelową projektu – podniesienie oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku, rozwijanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz świadomość uczenia się przez całe życie mają szczególne znaczenie dla kształcenia zawodowego, w tym także w branży HORECA.

Głównym celem projektu jest opracowanie standardu opisu kwalifikacji trenera zawodowego/VET (zgodnie z wynikami badań) w branży HORECA, zgodnie z EQF, oraz kompleksowego programu szkolenia trenerów, w celu zwiększenia liczby wykwalifikowanych trenerów zawodowych branży gastronomicznej. Na podstawie doświadczeń organizacji partnerskich chcemy zbudować standard kompetencji trenera HORECA wraz z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Służyć będą wyposażeniu każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń dla HORECA w pakiet kompetencji trenerskich i interpersonalnych. Na podstawie własnych doświadczeń i wywiadów z osobami prowadzącymi szkolenia adresowanymi dla HORECA wyodrębniono trzy standardy zawodu, dla których opracujemy i zwalidujemy ścieżki edukacyjne w ramach projektu:
- trener zawodów kucharskich (szkolący pomoce kuchenne, kucharzy szefów kuchni),
- trener zawodów barmańskich (szkolący barmanów, baristów, sommalierów),
- trener kelnerów (szkolący kelnerów).

 Projekt będzie realizowany w III etapach:
I Badania dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA.
II Opracowanie standardów kompetencji trenera VET branży HORECA wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej
III Walidacja – testowanie wypracowanych rozwiązań

Przy realizacji I etapu projektu będą obecni eksperci/ specjaliści/ naukowcy od każdego z Partnerów. Aby uzyskać pełną kompleksowość badań włączeni zostaną do nich również pracownicy, pracodawcy, przedsiębiorcy, trenerzy oraz edukatorzy branży HORECA. Z nimi będą przeprowadzone wywiady, ankiety, badania fokusowe.

Przy realizacji II etapu projektu wezmą udział eksperci specjaliści i trenerzy związani z kształceniem zawodowym, ustawicznym, kształceniem osób dorosłych w branży HORECA, jak również graficy, programiści, informatycy do prac nad przygotowaniem platformy od strony technicznej.
III etap realizacji projektu to m. in. testowanie wypracowanych rozwiązań – tutaj zaproszeni zostaną chętni do przejścia szkolenia z wykorzystaniem standardów.

Rezultaty projektu:
1) Raport z badań przeprowadzonych z 3 krajach partnerskich
2) Standardy kompetencji dla trenerów VET w branży HORECA
3) Platforma edukacyjna
4) Moduły szkoleniowe dla trzech standardów kompetencji trenera VET w branży HORECA
5) Raport z walidacji standardów trenera VET w branży HORECA

Zwiększony poziom kompetencji trenerów, którzy kształcą w branży HORECA, będzie mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej tej branży w środowisku międzynarodowym. Trenerzy z odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami lepiej przeszkolą i przekażą wiedzę pracownikom lub przyszłym pracownikom branży turystycznej. Personel będzie lepiej przygotowany – poprawi to funkcjonowanie przedsiębiorstw - hoteli, restauracji i przyczyni się do rozwoju branży.

Zaczynamy kolejną przygodę!

Zespół Projektowy

 

Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

7 listopada 2017 – Kick of meeting projektu.  Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu.
Na naszej Uczelni gościliśmy naszych partnerów projektu „Trener kadr sektora turystycznego” z Węgier I Wielkiej Brytanii. Celem spotkania było omówienie zakresu projektu, podział obowiązków. Ustalenie procedur i zasad realizacji projektu. Opracowaliśmy plan działania. Odbyła się także dyskusja dotycząca badań w ramach projektu dotyczącego kompetencji kadry trenerskiej branży HORECA. W trakcie spotkania porozmawialiśmy także o różnicach i podobieństwach w branży między naszymi krajami. Dużo ciekawych tematów pojawiało się w trakcie całego dnia.

 
horeca spotkanie 1
 
Czekamy już na kolejne spotkania!
 
Do zobaczenia na Węgrzech w czerwcu 2018!
 
Zespół projektowy WSTIE
 

Szanowni Państwo,
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu w ramach projektu „Trener kadr sektora turystycznego” realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+ w trzech krajach europejskich (Polsce, Wielkiej Brytanii, Węgrzech). W każdym kraju badanie prowadzone jest przez właściwego partnera z danego kraju. Konsorcjum tworzą: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej, UK SPOT LTD. z Wielkiej Brytanii oraz Lake Balaton Development  Coordination Agency z Węgier.
Badanie skierowane jest do osób związanych z branżą HORECA - sektorem hotelarsko-gastronomicznym. Do udziału w badaniu zapraszamy pracodawców branży HORECA, ekspertów i specjalistów z branży HORECA, naukowców związani z kształceniem i edukacją osób dorosłych w HORECA, trenerów realizujący szkolenia dla branży HORECA, pracowników HORECA oraz studentów kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
Na dzień dzisiejszy na rynku szkoleniowym HORECA nie funkcjonuje standard wiedzy i kompetencji trenera kadr branży HORECA. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania i doświadczenia jasno wynika, że trenerami dla branży w zakresie szkoleń zawodowych powinni być zawodowcy-profesjonaliści w danym zawodzie. Aby zbudować kompletny model trenera dla kadr branży HORECA niniejsza ankieta pozwoli na doprecyzowanie jakich kompetencji brakuje fachowcom HORECA, aby w profesjonalny sposób przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie.
Oznacza to, że trenerzy i szkoleniowcy często nie są na równi zawodowcami, profesjonalistami w danym zawodzie HORECA oraz trenerami z kompetencjami szkoleniowymi, dydaktycznymi w procesie kształcenia na rynku.
Poniższe pytania dotyczą zapotrzebowania na konkretne kompetencje wśród fachowców w obszarze kompetencji szkoleniowych, dydaktycznych w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów skierowanych do kucharzy, kelnerów, barmanów, sommalierów oraz innych pracowników branży HORECA.
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety on!
 
 
Zespół projektowy WSTiE
 
 
Podziękowanie za udział w badaniach

Szanowni Państwo,
 
Dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie ankiety oraz udział w badaniach grupowych i indywidualnych. To była niesamowita przygoda. Obecnie zespół ekspertów zamyka prace raportowe i dzięki Państwa zaangażowaniu prace nad modelem kompetencyjnym będą miały bardzo dobry start. Wypracowany standard oraz pełne wyniki badań będą prezentowane na konferencji projektowej w czerwcu 2018 na Węgrzech. O szczegółach konferencji będziemy Państwa informować, ale już dziś gorąco Państwa zapraszamy!

Zespół projektowy WSTiE
 
 

Węgry 2018 – II międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

 

W dniach 29 – 30 czerwca 2018 roku w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lidera WSTiE oraz  Partnerów z Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie międzynarodowe odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania zrealizowanych działań w partnerstwie O1 i O2 oraz omówienie konferencji międzynarodowej, która odbyła się w tym dniu u Partnera z Węgier. Druga część spotkania w dniu 30 czerwca br. dotyczyła analizy i omówienia planu na realizację kolejnych zadań w projekcie tj. O3 - platformę i O4 - materiały edukacyjne i multimedialne. Na najbliższe 6 miesięcy realizacji projektu wytyczono szczegółowe zadania i terminy realizacji dla poszczególnych partnerów. Ponadto w czasie spotkania partnerzy podsumowali kwestie organizacyjne, dot. komunikacji oraz przepływu informacji w konsorcjum w celu dbania o efektywną wzajemną współpracę. Podsumowano osiągnięte cele, omówiono dotychczasową realizację projektu, podział ról, zadań i odpowiedzialności między partnerami, a także planowane wyniki. Przypomniano harmonogram projektu, w tym czas raportowania. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat zarządzania projektem, procedur monitorowania i zadań w zakresie ewaluacji. Zaplanowano także kolejną konferencję, która odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

 

pasek1

 

Konferencja międzynarodowa na Węgrzech

W ramach projektu Trener kadr sektora turystycznego została zrealizowana konferencja międzynarodowa w dniu 29 czerwca 2018 r. w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech.

Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner węgierski: LBCDA (Lake Balaton Development Coordination Agency).

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci branży HORECA z Węgier m.in.: Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Veszprém, Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Somogy, Izby Handlowo-Przemysłowej hrabstwa Zala, Keszthely Catering Vocational School, Siófok Centrum Kształcenia Zawodowego i Liceum Zawodowego Krúdy Gyula, przedsiębiorstwa HORECA z Polski oraz Partnerzy projektu.

Zrealizowany program konferencji:
1. Powitanie gości
2. Prezentacja założeń projektu oraz partnerów konsorcjum 
3. Prezentacja wyników z badań w 3 krajach (Węgry, Polska, Wielka Brytania) przez partnera brytyjskiego UK SPOT 
4. Prezentacja wypracowanego przez konsorcjum Standardy trenera branży HORECA 
5. Panel dyskusyjny: Edukacja pozaformalna w branży HORECA - wyzwania. 
6. Zakończenie konferencji. 

Panel dyskusyjny pozwolił na szczegółowe omówienie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Ponadto instytucje biorące udział w konferencji przedstawiły swoje uwagi i sugestie do dalszych prac nad materiałami edukacyjnymi dla 
trenerów branży HORECA. Dyskusja była bardzo owocna, a węgierskie klimat pozwolił na zbudowanie partnerskich relacji. 

pasek2

 

 

Prezentacja WSTiE - pobierz

Prezentacja UK SPOT - pobierz 

Prezentacja Lake Balaton Development Coordination Agency - pobierz