Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna - KA 103 Mobilność z krajami partnerskimi

projektyue

Numer umowy: 2016-1-PL01-KA107-025696

Termin realizacji umowy: 01.06.2016-31.05.2018

Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partnerzy: Lviv Institute of Economics and Tourism, Ukraine

                  State Higher Educational Establishment Precarpathian

                  National University Named After Vasyl Stefanyk, Ukraine

                  Ukrainian National Forestry University , Ukraine

                  Uniwersytet Valore, Albania

W ramach projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi Programu Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107 pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz partnerów mogli ubiegać się o przyznanie grantu w ramach Projektu umożliwiającego wyjazd/przyjazd w celach szkoleniowych (5 dni pobytu oraz 2 dni podróży).

Podsumowanie realizacji projektu:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w okresie od 01.06.2016 do 31.05.2018  realizowała projekt w ramach Programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna z  krajami partnerskimi nr umowy: 2016-1-PL01-KA107-025696. Zrealizowano 5 przyjazdów do WSTiE w celach szkoleniowych z uczelni zagranicznych, takich jak: Lviv Institute of Economics and Tourism oraz Ukrainian National Forestry University z Ukrainy oraz Universiteti "Ismail Qemali" i Vlorës z Albanii i 1 wyjazd pracownika WSTiE do partnerskiej uczelni zagranicznej w Albanii. Osiągnięte rezultaty projektu to m.in. wzrost kompetencji i wiedzy  uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe, nabycie  umiejętności autorefleksji w odniesieniu do zajmowanego stanowiska  (kierowanie, nauczanie, szkolenia, praca ze studentami i in.). Uczestnicy wymienili się doświadczeniami o strategiach i systemach edukacji w dziedzinie kształcenia. Poprzez obserwację nowego środowiska – różnorodności społecznej, językowej i kulturowej – podniosła się ich zdolność do działania na poziomie międzynarodowym. Zacieśniono współpracę z partnerami z innych krajów i zaplanowano organizację kolejnych projektów unijnych.

Uczestnicy mobilności mieli szansę poszerzenia swoich horyzontów w wielu aspektach, m.in.: naukowym, kulturowym, znajomości języków i kompetencji zawodowych. Dzięki doskonaleniu kompetencji pracowników, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk nastąpiło podniesienie jakości zarządzania i organizacji we wszystkich uczelniach partnerskich biorących udział w mobilnościach.

Efektem naszych spotkań jest także wymiana know-how i unifikacja programów edukacyjnych. Instytucje zaangażowane w projekt odniosły zakładane korzyści, które w sposób rozwojowy wpływają na dalszą strategię współpracy międzynarodowej z krajami partnerskimi Programu Erasmus+. Wypracowane podczas spotkania metody, dobre praktyki i wzorce współpracy do zaadoptowania w biorących udział w programie instytucjach przyczyniają się do ich intensywnego rozwoju na arenie międzynarodowej. Nasze kontakty zaowocowały również podpisaniem dodatkowych umów, które zakładają wymianę akademicką i kulturalną, rozwój wspólnych projektów badawczych, programów studiów i badań naukowych, organizacją kursów, sympozjów, seminariów, wspólne publikacje naukowe, podwójny dyplom ukończenia studiów. Realizujemy obecnie wspólne przedsięwzięcia.

Strategicznym elementem funkcjonowania wszystkich zaangażowanych w  mobilności uczelni jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę z ośrodkami naukowymi, instytucjami, stowarzyszeniami w Europie i na świecie.

Należy podkreślić, że kolejnym namacalnym rezultatem projektu jest wzrost zainteresowania współpracą i wspólne projekty m.in.w ramach programu Erasmus+.