wersja polska wstie     

STYPENDIA

Nagradzamy, wspieramy i wyrównujemy szanse - system pomocy materialnej w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii obejmuje szeroki wachlarz stypendiów. Nagradzamy studentów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie, wspieramy osoby niepełnosprawne, pomagamy studentom będącym w trudnej sytuacji finansowej oraz dotkniętych zdarzeniami losowymi. Podejmujemy wszelkie działania, aby status materialny nie stanowił bariery w rozwoju edukacyjno-zawodowym młodych ludzi.

pasek1

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać stypendium socjalne, należy złożyć formularz w dziekanacie wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegóły patrz: Platforma studenta

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe przeznaczone jest dla studentów z najwyższą średnią ocen. Aby ubiegać się o stypendium naukowe, należy złożyć dokumenty w terminie wyznaczonym przez Władze Uczelni.

Stypendium zagraniczne

Studenci WSTiE uczestniczą w wyjazdach na stypendia zagraniczne. Kryterium decydującym o wyjeździe jest średnia ocen, znajomość języka obcego oraz aktywność studenta w działalności pozadydaktycznej.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora, w postaci bezpłatnych studiów na III roku w WSTiE, fundowane jest dla studenta II roku z najwyższą średnią ocen z egzaminów.