Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

Studia są skierowane m. in. do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką komunalną oraz do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii: stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej, wykorzystania biomasy. Słuchacze zapoznają się z funkcją odnawialnych źródeł energii w gospodarce krajowej i światowej oraz skutkami ekologicznymi. Zdobędą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych na poziomie gospodarstwa, wsi, gminy i powiatu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, poznają aspekty ekonomiczne przetwarzania energii oraz podstawy prawne rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych w gospodarce gmin i małych przedsiębiorstw.

Absolwent będzie posiadał umiejętności określenia potencjału oraz możliwości zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, opracowania koncepcji lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko, rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych w tym zakresie oraz aplikowania o wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich.

Kadrę wykładowców stanowią najlepsi specjaliści i doświadczeni praktycy gwarantujący najwyższą jakość kształcenia.

 • Studia trwają 180 godzin, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się podczas 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela).
 • Koszt studiów: 3500 zł. Opłata wpisowa: 200 zł. 
 • Termin składania dokumentów: do 30 września 2018 lub do wyczerpania limitu miejsc.               

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  2) kopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty

Treści kształcenia:

 • Idea zrównoważonego rozwoju
 • Prawne aspekty zrównoważonego rozwoju w gminie, firmie
 • Marketing zrównoważonego rozwoju w gminie, firmie
 • Systemy zarządzania jakością środowiska w gminie, firmie
 • Niekonwencjonalne źródła energii – wprowadzenie
 • Zasada działania pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne, energia wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne
 • Energia geotermalna, energia biomasy, energia wodna
 • Gospodarowanie odpadami – prawo UE oraz polski
 • Klasyfikacja odpadów
 • Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
 • Ewidencja odpadów i sprawozdawczość
 • Minimalizacja odpadów
 • Eksploatacja składowisk odpadów
 • Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami
 • Seminarium dyplomowe

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7
 • 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, zgodnie z wzorem świadectwa określonym w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, programu studiów i organizacji zajęć: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33/874 46 05, 33/874 54 25.