Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

button mba

manger eventow

bezpieczenstwo wewnetrzne

menedzer hotelu

 

 

 

 

Realizacja projektu „Men’Art – wychowywanie, nauczanie wewnątrz- i wielokulturowe” miała na celu: 

- poprawę, udoskonalenie metod nauczania nieprofesjonalnego, międzykulturowego, stosowanych przez uczących oraz kierowników chórów i orkiestr zespołów tradycyjnych uczestniczących w projekcie,

- pogłębienie kompetencji międzykulturowych stażystów tancerzy i śpiewaków tradycyjnych,

- wzbogacenie repertuarów poszczególnych grup tanecznych i wokalnych,

- pogłębienie postawy otwartości na różnorodność i zmiany wśród uczestników projektu

W trakcie trwania projektu opracowywane były takie tematy jak m.in.:

Jak nauczać i jak przekazywać metody w działaniach artystycznych pochodzące z innych kultur?

Jak realizować wymiany poprzez metody artystyczne pomiędzy osobami mówiącymi różnymi językami?

Jakie metody pedagogiczne są ułatwieniem przy zderzeniu kultur, innowacje i kreacje artystyczne zespołów, których repertuar jest mocno zakorzeniony w głębokich tradycjach?

 

Poza językiem mówionym, chodziło o przyjęcie wspólnego języka kultury poprzez działanie.

Nasze kraje mają różne języki, ale też różne podejście do kultury, różne jej pojmowanie. Poprzez metody artystyczne zbliżyliśmy się do problemu międzykulturowości szczególnie w ramach wydarzenia europejskiego nazwanego MEN’ART , które miało miejsce we Francji w Ruffey les Beaune.

Współpraca europejska pozwoliła poprzez metody artystyczne wypracować pedagogikę międzykulturową , oraz wzbogaciła metody nauczania uczących z różnych krajów. Niektórzy zastosowali je już w swojej lokalnej działalności kulturalnej.

 

Partnerstwo w projekcie opierało się na kompetencjach artystycznych każdej grupy dorosłych, którą obejmował program, w każdym uczestniczącym kraju.

W projekcie zrealizowano siedem etapów działań:

 

PIERWSZY ETAP

Wrzesień 2010 (Węgry)

Spotkanie stażystów i pedagogów z każdego z krajów.

Refleksja nad pojęciami – przekazywanie, -międzykulturowość, przygotowanie repertuarów do prezentacji i do wymiany.

Definicja metody pedagogicznej, która będzie rozwijana w czasie trwania programu.

 

DRUGI  ETAP

Listopad 2010 (Polska)

Seminarium dot. kształcenia i wymiany na temat pedagogiki międzykulturowej.

Dyskusja wokół metod pedagogicznych do zastosowania w wyniku spotkań europejskich oraz  rozwijania narzędzi.

Przygotowanie programu spotkania międzynarodowego w Beaune.

Wypracowanie kwestionariusza związanego z problematyką tradycji przez odpowiedzialnych za sprawy pedagogiczne z każdego kraju.

 

TRZECI ETAP (na odległość)

Grudzień 2010 – styczeń, luty, marzec 2011

Wymiana na odległość pomiędzy koordynatorami (zasoby fotograficzne, teksty na temat żywych tradycji przygotowane w każdym z krajów)

Rozdzielenie repertuaru muzycznego przekazanego poszczególnym grupom.

Każda grupa pracowała nad interpretacją i adaptacją wybranych utworów ( muzyka, taniec, śpiew).

 

CZWARTY ETAP

Kwiecień 2011 (Francja)

Spotkanie międzykulturowe, czterodniowe (Francja), w trakcie którego grupy pochodzące z każdego z krajów partnerskich, wraz z towarzyszącymi im pedagogami, osobami odpowiedzialnymi za stronę artystyczną i tłumaczami, spotkały się w celu dalszej realizacji programu. Warsztaty artystyczne, etapy pracy w podgrupach po dwa zespoły, czas poświęcony na „tworzenie repertuarów europejskich” przeplatały się z chwilami refleksji na temat pedagogiki przekazywania  i międzykulturowości.

 

PIĄTY ETAP

Pażdziernik 2011 (Litwa)

Spotkanie na Litwie w celu wypracowania karnetu muzycznego oraz CD na bazie produkcji zinterpretowanej i stworzonej w Ruffey les Beaune.

Projekcja nagrania video dot. wspólnych dokonań oraz przygotowania do ich rozpowszechniania.

Wspólna ocena i praca nad kwestionariuszami indywidualnymi.

 

SZÓSTY ETAP (na odległość)

Styczeń - luty , marzec 2012

Praktyczna realizacja karnetu muzycznego oraz edycja CD, rozpowszechnianie przez każde środowisko uczestników.

 

SIÓDMY ETAP

Czerwiec 2012

Video-konferencja podsumowująca działania projektowe, a także poświęcona wypracowaniu kierunków wspólnego działania w przyszłości

 

PLIKI DO POBRANIA:

Książeczka europejska Men’Art. - POBIERZ

Czasopismo Men’Art – POBIERZ

Co nazywamy żywa tradycją? – POBIERZ

CD z muzyką i śpiewem jaką uczestnicy projektu wypracowali i prezentowali w trakcie jego realizacji – POBIERZ

Film DVD prezentujący działania muzyczno - taneczne w trakcie realizacji projektu - POBIERZ