Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

     

Niech będzie szczęśliwy i pomyślny. XVI inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii


NIECH BĘDZIE SZCZĘŚLIWY I POMYŚLNY! XVI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

 

zajawka nawwwQuod felix, faustum fortunatumque sit! Niech będzie szczęśliwy i pomyślny! W pierwszą sobotę miesiąca 7 października 2017 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uroczyście rozpoczęła kolejny rok akademicki. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła Msza św. w intencji społeczności akademickiej, której przewodniczył ks. Andrzej Klimara, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na zamek, na którego dziedzińcu obejrzeli fotogalerię prezentującą najważniejsze osiągnięcia uczelni.  Miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów była zwyczajowo Sala Rycerska, gdzie parafialny chór „Cantabile” wykonał średniowieczne pieśni „Gaudeamus” oraz „Gaude Mater Polonia”.

 
 

NIECH BĘDZIE SZCZĘŚLIWY I POMYŚLNY! XVI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

 

zajawka nawwwQuod felix, faustum fortunatumque sit! Niech będzie szczęśliwy i pomyślny! W pierwszą sobotę miesiąca 7 października 2017 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uroczyście rozpoczęła kolejny rok akademicki. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła Msza św. w intencji społeczności akademickiej, której przewodniczył ks. Andrzej Klimara, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na zamek, na którego dziedzińcu obejrzeli fotogalerię prezentującą najważniejsze osiągnięcia uczelni.  Miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów była zwyczajowo Sala Rycerska, gdzie parafialny chór „Cantabile” wykonał średniowieczne pieśni „Gaudeamus” oraz „Gaude Mater Polonia”.

 

Inauguracja zgromadziła wielu gości ze świata nauki, biznesu i polityki, z Polski i zagranicy. Wśród obecnych byli m. in.: senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk, Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, starosta powiatu suskiego Józef Bałos, burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt oraz Piotr Byrski – dyrektor handlowy firmy „Fideltronik” Przybyli także goście z uczelni współpracujących z WSTiE z Węgier i Słowacji, z małopolskich urzędów i instytucji oraz absolwenci. Życzenia do  całej społeczności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii skierowali przedstawiciele lokalnych urzędów i instytucji oraz absolwenci.

 

pasek1

 

To święto zazwyczaj radosne, ale w tym roku ze względu na śmierć rektora WSTiE pojawiła się na nim rysa – tak rozpoczął swoje przemówienie inauguracyjne dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, który przypomniał krótką notę biograficzną śp. prof. Janusza Sondla, rektora WSTiE – wybitnego prawnika, autora licznych publikacji, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów, laureata wielu nagród i odznaczeń. Wszyscy przemawiający w czasie uroczystości podkreślali zalety śp. prof. Janusza Sondla jako naukowca, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka – skromnego, prawego, życzliwego w stosunku do studentów, nauczycieli akademickich i wszystkich współpracowników. Włodarze miasta i powiatu przyznali, że prof. Sondel, który swoim autorytetem wzmacniał pozycję WSTiE, zapisał się na stałe na kartach historii miasta i pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Na ręce wdowy pani Elżbiety Sondel dziekan dr Bartłomiej Walas jeszcze raz złożył kondolencje rodzinie w imieniu całej społeczności akademickiej.

 

WSTiE od kilku lat  jest w gronie liderów w kształceniu kadr dla biznesu. W roku 2017 utrzymała wysoką pozycję i ponownie znalazła się na podium, w drużynie najlepszych uczelni kształcących kadry dla turystyki. Tegoroczny ranking potwierdził, że konsekwentna dbałość o jakość kształcenia jest doceniana w środowisku naukowym i turystycznym – dr Walas przypomniał, że uczelnia tworzy różne programy, odpowiadając na bieżące potrzeby biznesu i jesienią 2017 roku uruchamia czwartą już edycję programu studiów podyplomowych Menedżer hotelu – pierwszych w Polsce całkowicie praktycznych i innowacyjnych dla branży turystycznej. Kolejny ambitny projekt to MBA w Turystyce – pierwsze w Polsce studia wyższego kształcenia specjalistycznego w języku angielskim, obejmujące nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, ale także szczegółowo zgłębiające nowoczesną i innowacyjną gospodarkę turystyczną. Dziekan zaznaczył, że na potrzeby współczesnej branży IT odpowiada także Wydział Informatyki, gdyż programy kształcenia na kierunku informatyka kreowane są pod kątem zapotrzebowania światowego przemysłu informatycznego. Pożądane przez pracodawców są wąskie specjalności, dlatego studenci już na pierwszym roku studiów wybierają specjalność zgodną z ich preferencjami i zainteresowaniami, zaś na roku drugim – kolejną. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł inżyniera z dwoma specjalnościami, a rozwiązanie to, możliwe dzięki współpracy z firmą „Fideltronik”, daje studentom dużo szersze perspektywy rozwoju. WSTiE, śledząc zmiany w systemie oświaty, dostosowuje i przygotowuje nowe innowacyjne programy kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych. W naszej ofercie znajdują się m.in.: Doradztwo zawodowe i personalne, Oligofrenopedagogika,  Logopedia, Turystyka i hotelarstwo, Gastronomia i żywienie człowieka i in.

 

pasek2

Autorskim projektem WSTiE jest COLUMBUS służący wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w cyklicznych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich – zajęcia odbywają się w ramach podpisanych wcześniej porozumień, w ramach których uczelnia obejmuje patronatem klasy hotelarskie, informatyczne lub medialne. Uczelnia wygrała konkurs i znalazła się w gronie 10 partnerów (m.in. UJ, AGH, UP) odpowiedzialnych za projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi umożliwi szkołom korzystanie z olbrzymich zasobów laboratoryjnych i kadrowych tych uczelni. Wpłynie na wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki oraz podniesienie tych kompetencji uczniów i nauczycieli, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału renomowanych szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. WSTiE odpowiada za realizację zajęć on- i kół z dwóch obszarów tematycznych – informatyki i turystyki.

 

Dziekan przypomniał, że w br. odbyła się XII edycja Konkursu Wiedzy Informatycznej i Turystycznej organizowanego przez WSTiE. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział kilkuset maturzystów z województwa małopolskiego i śląskiego. Laureaci wywalczyli główne nagrody – studia na Wydziale Informatyki oraz Wydziale Turystyki i Rekreacji WSTiE, czyli indeksy jeszcze przed maturą. Dla młodzieży maturalnej osiągającej wysokie wyniki w nauce, a równocześnie borykającej się z trudną sytuacją materialną, uczelnia przygotowała program stypendialny na start – bezpłatny  rok nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na dowolnym wydziale  WSTiE.

 

pasek3

Jak podkreślił dr Walas, obok dydaktyki ważny obszar aktywności WSTiE stanowi działalność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych wydziałów. Artykuły publikowane są w  „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”, które ukazują się od czerwca 2012 r. Do najważniejszych badań i opracowań strategii oraz ekspertyz dla biznesu dr Walas zaliczył m.in.: Strategię marki Polish Prestige Hotels & Resorts, Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu, Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce. WSTiE była też w minionym roku współorganizatorem konferencji naukowych: „Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA”  przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wspólnie z Polską Akademią Nauk oraz Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy – międzynarodowej konferencji naukowej w Kijowie na Ukrainie „Innowacyjne zarządzanie zrównoważoną turystyką w parkach narodowych”. WSTiE współorganizowała też Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE – platformę spotkań dla przedstawicieli parlamentów europejskich, administracji, samorządów terytorialnych różnych szczebli, świata nauki, studentów oraz świata biznesu i przemysłu. W Suchej Beskidzkiej odbyłą się też XIII Międzynarodowa konferencja prawa rzymskiego „Prawo rzymskie a teraźniejszość w odniesieniu do zgromadzeń ludowych”, którą prowadził wybitny prawnik, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce rektor WSTiE prof. zw. dr hab. Janusz Sondel.

 

– Zgromadziliśmy się w historycznej Sali Rycerskiej tego pięknego zamku – jak co roku o tej samej porze – aby po wakacyjnym oddechu wrócić do codziennych zajęć. Dzisiejsza uroczystość jest świętem całej społeczności akademickiej, zwyczajowo obchodzonym w gronie naszych licznych przyjaciół z zewnątrz, których serdecznie witam i którym bardzo dziękuję za przybycie – tak rozpoczęła swoje wystąpienie kanclerz Maria Grzechynka. Podkreśliła, że uczelnia to silne centrum akademickie, a od tego roku oferuje możliwość studiowania także w Krakowie i w Warszawie. – Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i urzędami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi w których gronie są m.in.: - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Urząd Miasta Sucha Beskidzka, powiat chrzanowski i częstochowski, NBP, Małopolskie Kuratorium Oświaty, POT, MOT, Polska Izba Turystyki, Krakowska Izba Turystyki, parki narodowe, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Stawiamy na praktyczny model kształcenia, dlatego współpracujemy z sieciami hoteli, sanatoriami i biurami podróży; w kraju i za granicą, a także biznesem informatycznym. Nowoczesny model prowadzenia uczelni spowodował, że z ogromną lokalną firmą „Fideltronik” – ważnym graczem na europejskim rynku świadczenia usług inżynierskich – realizujemy innowacyjny wspólny projekt – program kształcenia przygotowany przez uczelnię na potrzeby firmy, gdzie studenci będący pracownikami „Fideltronika”otrzymują od pracodawcy bezzwrotne stypendium. Kanclerz dodała, że WSTiE współpracuje też z klastrem „Zrównoważona Infrastruktura”, który składa się z wielu podmiotów specjalizujących się w dziedzinie nauki i biznesu tj.: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Zaawansowanych Technologii, Krakowski Park Technologiczny oraz szereg firm prywatnych z całej Polski. Klastry są motorem gospodarki i szansą na dynamiczny rozwój polskiego biznesu. Kanclerz Maria Grzechynka mówiła także o znaczeniu współpracy z Alternatywną Szkołą Biznesu i Rozwoju Osobowego ASBIRO w Warszawie oraz kolejnej edycji innowacyjnej specjalności E-biznes i media społecznościowe na Wydziale Nauk Społecznych: Wspólnie, po 4 latach współpracy, udało nam się też zrealizować ogólnopolski konkurs „Plan na start”. Do finału, który odbywał się Warszawie, zakwalifikowali się nasi studenci, którzy prezentowali swoje pomysły na biznes. Konkurs oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł wygrała studentka naszej uczelni Paulina Ćwik z  Wydziału Nauk Społecznych, autorka biznesplanu Balonowy Świat. Znakomicie wypadł również nasz kolejny student – Maciej Grzesiński, który przedstawił projekt ułatwiający dostęp do platformy wymiany informacji na rynku i wspomagający projektowanie. Strategicznym elementem funkcjonowania WSTiE jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi, instytucjami rządowymi, stowarzyszeniami w Europie i na świecie – dodała Kanclerz. – WSTiE tworzy Partnerstwa Strategiczne na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego przy współpracy 28 uczelni z różnych krajów UE i świata takich jak m.in.: Szwecja, Francja, Węgry, Słowacja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, USA. Współpraca dotyczy też uczelni ze Wschodu: 16 z Ukrainy i 3 z Litwy. WSTiE współpracuje z Ambasadami: Chin, Kazachstanu, Kuby i Węgier.

 

pasek4

W nowym roku akademickim uczelnia rozpoczyna realizację ważnych grantów, które są efektem tej międzynarodowej współpracy, a m.in.: „Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym” w ramach konkursu ,,DIALOG” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Trener Kadr Sektora Turystycznego” w partnerstwie z Anglikami i Węgrami w ramach programu Erasmus+ , Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „Zrównoważone Zarządzanie Krajobrazami Kulturowymi” w partnerstwie m.in. z Uniwersytetem z Goeteborga w Szwecji, partnerami z Włoch, Anglii, Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier w ramach partnerstw strategicznych uczelni wyższych programu Erasmus+. WSTiE, jak co roku, realizuje w ramach tego programu dwa projekty dotyczące mobilności studentów i pracowników uczelni, a także zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych. Studenci realizują część studiów za granicą, wyjeżdżają na praktyki zagraniczne m.in.: do Grecji, Hiszpanii, Francji i  USA oraz biorą udział w warsztatach CEPUS – programie wymiany uniwersyteckiej.

 

Pani Kanclerz pogratulowała także dr. Bartłomiejowi Walasowi, który w rankingu portalu branżowego WaszaTurystyka.pl znalazł się wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. W uzasadnieniu napisano, że dziekan Wydziału Turystyki WSTiE posiada wybitne zasługi na rzecz kreowania marki turystycznej „Polska” za granicą, budowaniu wizerunku turystycznego kraju. Cechuje go konsekwencja w działaniu na rzecz transferu wiedzy o turystyce i kształceniu kadr dla sektora turystyki.

 

Kończąc swoje przemówienie, zwróciła się do młodzieży, życząc studentom zdobycia głębokiej i wszechstronnej wiedzy, która pozwoli nie tylko na swobodne poruszanie się na rynku pracy, lecz także na lepsze zrozumienie świata i samych siebie, umożliwi dokonywania właściwych wyborów: Droga Młodzieży, cieszymy się, że wybraliście naszą uczelnię. Jestem pewna, że znajdziecie tu inspirację do odważnego myślenia o przyszłości – własnej i naszego kraju, odpowiednio do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, abyście odebrali staranne wykształcenie, bo jako absolwenci, za kilka lat, będziecie ambasadorami WSTiE. Starajcie się osiągnąć sukces edukacyjny, ale też radość życia opartą na uniwersalnych i ponadczasowych wartościach. Życzę wam, aby młodzieńcza ciekawość, energia i zapał były motorem waszych działań i osiągnięć. Serdecznie pozdrawiam absolwentów naszej uczelni – tych, którzy są dziś z nami oraz tych, rozsianych po całym świecie. Jesteśmy z was dumni, bo wiemy, że odnosicie sukcesy w wielu zawodach i obejmujecie eksponowane stanowiska. Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego całej społeczności akademickiej naszej uczelni i licznym jej przyjaciołom życzę wielu sukcesów edukacyjnych, naukowych i zawodowych, ale przede wszystkim pomyślności w życiu osobistym. Niech Opatrzność ma nas w swojej opiece!

Do najlepszych życzeń dołączył dr Krzysztof Borkowski, przypominając, że czas studiów to najlepszy okres w życiu człowieka, dlatego należy wykorzystać go najlepiej, jak się da. Zgłębiać wiedzę, ale mieć też radość ze studiowania. Podkreślił, że uczelnia jest dumna ze swoich absolwentów, wśród których wyróżnił swoich magistrantów – Jeden został prezesem, a drugi wiceprezesem Krakowskiej Izby Turystyki.  Dr Borkowski poinformował też o zaangażowaniu uczelni w opracowanie dużej pracy badawczej na temat obsługi ruchu turystycznego w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Senator Andrzej Pająk zwrócił uwagę na wielki dorobek WSTiE, który świadczy  o tym, że szkoła się rozwija i nie ma problemu z naborem studentów. Zwracając się do społeczności akademickiej, powiedział: Zdobywając wiedzę w czasach uprzedmiotowienia człowieka, warto zakorzenić się w tym co stanowi o naszym człowieczeństwie. Polsce potrzeba elit o prawym myśleniu, dlatego życzę, aby z tej uczelni wychodzili prawi obywatele.

 
 

pasek5

Osiągnięcia WSTiE zaakcentowała też Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. W swoim wystąpieniu przekazała wyrazy uznania i życzyła studentom, aby czerpali wiedzę, ale też wykorzystywali potencjał swojego wieku.

 

Gospodarz powiatu starosta Józef Bałos podkreślił jakość budowaną przez WSTiE. Uczelnia oparta na autorytecie swojego Rektora to szczególna wartość, dlatego mam nadzieję, że jego praca będzie kontynuowana. Szczególnie ważne jest ukierunkowanie młodzieży o charakterze niedeprecjonowanym. Sukces edukacyjny powinien iść w  parze z formacją zawodową i tego wszystkim życzę.


Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt powitał wszystkich studentów przybyłych do miasta, a zwłaszcza tych, którzy odwiedzili to miejsce po raz pierwszy: Wybraliście jedną z najlepszych uczelni niepublicznych Polsce, która nie produkuje bezrobotnych, bo ma szczęście do znakomitych ludzi odpowiedzialnych za budowę jej marki. Burmistrz życzył bezpiecznego i miłego pobytu w mieście, a także poinformował o rozpoczęciu długo oczekiwanego remontu zamku – siedziby uczelni. Prosił o tolerancję i wyrozumiałość, obiecując, że nagrodą będzie pięknie wyremontowany obiekt.

 

Do powinszowań i gratulacji dołączył także prof. Sandor Nemethy z zagranicznej uczelni partnerskiej w Göteborgu: Dla mnie to zawsze wielki honor uczestniczyć w inauguracji. To już 10 lat współpracy WSTiE i Uniwersytetem w Peczu na Węgrzech. Podziwiam wasze umiłowanie tradycji i prawdziwe wartości obecne w tej uczelni.

 

– Wybraliście znakomite miejsce – gdzie lepiej uczyć się o turystyce i ekologii jak pod Królową Beskidów w pobliżu parków narodowych? – do studentów zwrócił się też Piotr Byrski, dyrektor firmy „Fideltronik”, który dodał:  Studenci, zbliża się czwarta rewolucja techniczna – robotyzacja i automatyzacja. Kto to będzie realizował, mam nadzieję, że Wy, czekamy na Was?

 

Kamil Cebulski, rektor ASBIRO, przypomniał początki współpracy z WSTiE, przygotowanie wspólnego programu studiów, i stwierdził, że to, czego nie udało mu się zrobić z uczelniami warszawskimi, z sukcesem realizuje w Suchej Beskidzkiej: Jestem pod wrażeniem mocy Pani Kanclerz, która stworzyła w tak małej miejscowości, tak znaną uczelnię, dodatkowo opartą na trwałych zasadach etycznych.

 

Bohaterowie dnia, studenci I roku, złożyli uroczyste przyrzeczenie i odebrali indeksy z rąk dra Krzysztofa Borkowskiego. Była wśród nich liczna grupa młodzieży z Ukrainy, która z szerokiej oferty polskich uczelni wybrała właśnie WSTiE. Ich starsza koleżanka Weronika Karpiuk, która dwa lata studiów ma już za sobą, przyznała, że podjęła bardzo dobrą decyzję: Przyjechałam tutaj jeszcze jako nastolatka i to był mój pierwszy wyjazd za granicę. Tego dnia zaczęły się wszystkie przygody. Dzięki WSTiE realizuję swoje marzenia. Nie tylko się uczę, ale też poznaję świat. Już po pierwszym roku pojechałam na praktyki zagraniczne. Zdobywałem doświadczenie jako animator czasu wolnego na pięknej Gran Canarii. To był jeden z najlepszych okresów w moim życiu. Na drugim roku brałam udział w międzynarodowej wymianie na Litwie, a także studiowałam na Węgrzech, gdzie poznałam wielu studentów m.in. z Chin, Tunezji, Gruzji, Azerbejdżanu, Wietnamu. Od miesiąca pracuję jako recepcjonistka w hotelu Hilton na lotnisku w Balicach, ale myślę, że to dopiero początek. Chciałabym podziękować mojej uczelni, za wiedzę i wszystko, co do tej pory przeżyłam, a studentom życzyć spełniania marzeń – razem z WSTiE!

 

pasek6

Karol Piłatkowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego WSTiE powitał nowych studentów, ale też zwrócił się do studentów starszych roczników, którzy fantastycznie wspierali dotychczasowe działania: Liczę, że przerwa wakacyjna, a zwłaszcza praktyki zagraniczne dostarczyły wam nie tylko wrażeń, ale też inspiracji. Mam nadzieję, że podzielicie się nowymi pomysłami i  swoją energią. Samorząd to tak naprawdę wy i wasze koncepcje, ale też rzetelna praca i współpraca. Ja inspiracji szukałem w ciepłym klimacie, na słonecznej Majorce, gdzie odbywałem praktyki zawodowe. Był to dla mnie czas szczególny, bo poznałem tam wielu ludzi o niezwykle pozytywnym nastawieniu do świata. Takiego nastawienia i dobrego nastroju przez cały rok życzę wszystkim bez wyjątku! Z naładowanymi w czasie wakacji bateriami przejdziemy przez ten rok akademicki z uśmiechem na twarzy. Wierzę, że praca samorządu studenckiego ruszy jak najszybciej, bo mamy ambitne plany. Przewodniczący zachęcił też do głosowania na projekt samorządu SPORTZONE CZY SMARTFON – ODERWIJMY SIĘ OD EKRANÓW stworzony w ramach II edycji programu Budżet Obywatelski Małopolski. 

 

Do grona przemawiających dołączył absolwent WSTiE Kornel Osicki, wielokrotny mistrz polski w kolarstwie górskim, obecny trener kadry narodowej kolarzy górskich, który prowadził kadrę podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Australii: Cieszę się, że mogę tu być, bo tu urodziło się wiele moich pomysłów na przyszłość. Studiowałem i ciężko pracowałem na swój sukces. Dziękuję za możliwość godzenia nauki i pasji do sportu. Tu nauczyłem się, że nigdy nie należy się zatrzymywać. Trzeba iść do przodu. Czerpcie z praktyk, nie zamykajcie się na jeden kierunek, a na pewno zajdziecie daleko.

 

Wykład inauguracyjny „Jak powstaje pamięć zbiorowa i czy warto się o nią spierać?”, który wygłosił  prof. dr hab. Zdzisław Mach, był próbą odpowiedzi na pytania: Co pamiętamy? Jak pamiętamy? Jaki użytek robimy z pamięci? Dzięki pamięci o przeszłości mogą istnieć narody i społeczności. Tradycja, niezmienna część każdej kultury, to proces przekazywania tego, co uznano za warte zapamiętania. Jak podkreślił prof. Mach, mimo różnic i odmienności w ocenie pamięci zbiorowej nie należy faworyzować siły zapominania i wypierania, lecz wspierać pamięć i pamiętać, bo ona buduje naszą narodową tożsamość.

 

pasek7