Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII UROCZYŚCIE PRZYWITAŁA NOWY ROK AKADEMICKI 

 Prawdziwa złota polska jesień towarzyszyła społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 3 października, w dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Uroczystość zgromadziła wielu gości ze świata nauki, biznesu i polityki, z Polski i zagranicy. Wśród obecnych byli m. in.: dr Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN, eurodeputowany w latach 2009-2014, wiceminister spraw zagranicznych w latach 2006-2007, Andrzej Pająk – senator RP, Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, starosta suski Józef Bałos i burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Przybyli także goście z zagranicznych uczelni współpracujących z WSTiE, absolwenci, studenci i ich rodzice. Inaugurację poprzedziła Msza św., której przewodniczyli: ks. bp Grzegorz Ryś oraz proboszcz suskiej parafii ks. Andrzej Klimara.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli na dziedzińcu zamku ekspozycję fotografii dokumentujących przedsięwzięcia WSTiE na arenie międzynarodowej. USA, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Gruzja, Francja, Estonia, Bułgaria, Szwecja i Litwa – to kraje, z którymi szkoła współpracuje od wielu lat. Goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawę i, co wielokrotnie podkreślono w przemówieniach, wysoko ocenili zaangażowanie uczelni w promocję regionu i Polski oraz budowę jej marki poza granicami.

Rektor prof. dr hab. Janusz Sondel, otwierając uroczystość w Sali Rycerskiej, szczególne słowa powitania skierował do studentów I roku oraz licznej grupy studentów z zagranicy. Życzył, aby dobrze czuli się w murach uczelni, a studia spełniły ich oczekiwania.

Na wstępie swojego przemówienia odniósł się do licznych sukcesów uczelni, a przede wszystkim wspomniał o kilku tysiącach absolwentów, których wykształciła WSTiE. Podkreślił, że przeszłość stanowi powód do dumy, zwłaszcza że uczelnia – choć pełni ważną misję – nie otrzymuje żadnych dotacji państwowych. Dodał, że mimo iż szkolnictwo wyższe zmaga się z niżem demograficznym, a konkurencja na rynku edukacyjnym jest duża, WSTiE niezmiennie stawia na jakość, czego dowodem są czołowe pozycje uczelni w rankingach. Rektor wymienił najważniejsze z nich, a przede wszystkim 1 miejsce w Polsce wśród najlepszych uczelni kształcących kadry dla turystyki w rankingu „Wiadomości Turystycznych”, opiniotwórczego pisma branżowego. WSTiE otrzymała to prestiżowe wyróżnienie w 2015 roku po raz trzeci z rzędu. Prof. Sondel poinformował też o  indywidualnych sukcesach studentów, w tym absolwentki Eweliny Szłapy, która odebrała wyróżnienie w konkursie „Teraz Polska Promocja” za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dra Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki  i Rekreacji. Z kolei studenci odbywający wakacyjne praktyki zagraniczne: Dawid Mucha (Sztokholm), Julia Mikulska (Rodos) i Jana Chepurowa (Peloponez) otrzymali tytuł najlepszych studentów w 2015 roku.Jak podkreślił prof. Janusz Sondel, uczelnia osiąga wysoką pozycję przez budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki, nauk społecznych i informatyki, utrwalanie profilu opartego na specjalistycznej wiedzy oraz selekcję wyspecjalizowanej kadry. Duże znaczenie ma też kooperacja z wiodącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami turystycznymi oraz bliska współpraca z biznesem. Rektor podsumował kolejną akredytację PKA, jaka miała miejsce w minionym roku akademickim na Wydziale Informatyki. Podkreślił, że wydział uzyskał akredytację na kolejne lata, spełniając bez zastrzeżeń wszystkie określone przepisami wymogi.

Rektor podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację VII Gremium Ekspertów Turystyki i przypomniał, że przez trzy dni blisko 300 osób dyskutowało o kondycji i przyszłości turystyki. Została tez wydana monografia „Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki”. Szczególne podziękowania skierował do burmistrza Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta, studentów oraz pracowników WSTiE.

Prof. Janusz Sondel mówił też o najważniejszych wydarzeniach minionego roku: badaniach naukowych, udziale WSTiE w budowaniu strategii rozwoju miast i regionów, współpracy międzyuczelnianej, w tym z Alternatywną Szkołą Biznesu i Rozwoju Osobowego oraz cieszącej się dużym zainteresowaniem specjalności E-biznes i media społecznościowe. Poinformował, że uczelnia wzbogaca ofertę kształcenia o studia podyplomowe skierowane do kadry zarządzającej m.in.: Menedżer turystyki zdrowotnej i wellness oraz Menedżer hotelu oparte na innowacyjnych autorskich programach opracowanych przez ekspertów-praktyków. Ważnym obszarem aktywności WSTiE jest również współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach programu Columbus oraz organizacja konkursu o indeks pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs promuje wiedzę z zakresu technologii informatycznej i turystyki, wskazując na przyszłościowe kierunki kształcenia, oraz rozwija zainteresowania uczniów. Na zakończenie swojego wystąpienia rektor przekazał społeczności akademickiej życzenia pomyślności w nowym roku akademickim.

Kanclerz Maria Grzechynka przypomniała najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy, które są efektem konsekwentnej realizacji misji uczelni i wpływają na jakość edukacji. Podkreśliła, że WSTiE dąży do tego, aby stać się wyspecjalizowaną uczelnią, która czerpie z najlepszych zachodnich wzorców. Przykładem są ostatnie projekty: program dualny ze szwajcarskim uniwersytetem – światowym liderem w kształceniu kadr dla hotelarstwa czy umowa o współpracy z uniwersytetem w Los Angeles. Pani Kanclerz przypomniała, jaką wagę przykłada uczelnia do organizacji praktyk dla wszystkich studentów. Podkreśliła, że WSTiE ma jedną z najatrakcyjniejszych w kraju ofert praktyk zawodowych za granicą. Młodzież wyjeżdża do takich krajów jak: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Włochy, Niemcy czy USA. W ramach praktycznego przygotowania do zawodu studenci promują Polskę na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie i Dniach Polonii we Francji. Kanclerz wspomniała też o wspólnych projektach z firmami informatycznymi, z którymi realizowany jest innowacyjny projekt „Study and work” – studia sponsorowane przez pracodawcę. Poinformowała też, że w bieżącym roku akademickim odbędą się pierwsze obrony studentów specjalności E-biznes i media społecznościowe, a najlepsze projekty zostaną nagrodzone stypendiami i wdrożone do realizacji przez przedsiębiorców. Na koniec jeszcze raz pogratulowała rektorowi prof. Januszowi Sondlowi, który obchodził uroczyste odnowienie doktoratu na UJ po 50 latach. Ta wyjątkowa uroczystość organizowana jest dla nielicznych pracowników Alma Mater, którzy wnieśli duży wkład w rozwój nauki i współtworzyli historię najstarszego uniwersytetu w Polsce. Pani Kanclerz podziękowała wszystkim przyjaciołom i pracownikom uczelni, władzom miasta i powiatu, studentom i absolwentom. Życzyła odważnych planów i aby przyszłość była spełnieniem teraźniejszych marzeń.

Dr Krzysztof Borkowski, pełnomocnik rektora ds. nadzoru i funkcjonowania Wydziału Turystyki i Rekreacji, podkreślił, że dbając o jakość kształcenia, WSTiE dba o swoich absolwentów i chce, aby byli oni pożądani przez pracodawców. Podkreślił, że absolwenci już przynoszą uczelni zaszczyt i są powodem do dumy.

Z kolei dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, przypomniał o konieczności permanentnego dokształcania się pracowników branży turystycznej, która bardzo szybko się zmienia, dlatego wiedza i fachowość odgrywają ogromną rolę.  Życzył studentom przede wszystkim dobrych wyników w nauce.

Senator Andrzej Pająk mówił o znaczeniu uczelni dla rozwoju regionu i życzył studentom determinacji w poszukiwaniu prawdy. Wskazał na ważny obszar kształcenia – wychowanie w poszanowaniu uniwersalnego sytemu wartości, który czyni młodych ludzi świadomymi obywate

Starosta suski Jozef Bałos w swoim wystąpieniu stwierdził, że liczne sukcesy WSTiE świadczą o jakości kształcenia. Zwrócił uwagę na brak anonimowości wśród studentów i więzi, które procentują niepowtarzalną atmosferą. Życzył utrzymania wysokiego poziomu edukacji oraz przemyślanej i konsekwentnie realizowanej przyszłości.

–„Mamy szczęście do fantastycznych ludzi, którzy zdecydowali się realizować swoje marzenia w naszym mieście…” – to fragment przemówienia burmistrza Suchej Beskidzkiej. Stanisław Lichosyt podziękował władzom uczelni za podejmowanie wspólnych działań i promocję miasta, jak również zapewnił o tworzeniu dobrego klimatu dla dalszej współpracy. Powitał młodzież, podkreślając, że ma ona nie tylko świetne warunki do nauki, ale też wspaniałe wzorce. Życząc miłego, niczym niezakłóconego pobytu w Suchej, podzielił się radosną i długo oczekiwaną informacją o zakończeniu negocjacji z właścicielami zamku, którzy wyrazili zgodę na odkupienie obiektu przez miasto. Decyzja ta zamyka stan niepewności dotyczący siedziby WSTiE.

Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja studentów I roku, której przewodniczył dr Krzysztof Borkowski. Po przyrzeczeniu indeksy odebrali przedstawiciele wszystkich kierunków z największą liczbą punktów rekrutacyjnych, laureaci konkursu o indeks oraz liczna grupa studentów z zagranicy.

      

Wśród przemawiających nie zabrakło głosów młodych ludzi. Reprezentujący samorząd studencki Szymon Orski podziękował władzom za życzliwość, a zwracając się do studentów I roku, powiedział: –„Bądźcie aktywni, działajcie, wykorzystujcie szanse, jakie się przed wami pojawią, wyjeżdżajcie na staże i praktyki zagraniczne. Dobrze by było, żeby byli wśród was społecznicy. Zapraszam chętnych, ale również tych nie do końca zdecydowanych, do czynnego angażowania się we wszystkie inicjatywy  samorządu.  A robimy dużo: pomagamy dzieciom z domu dziecka, współpracujemy z fundacją pani Anny Dymnej, wspieramy honorowe krwiodawstwo; nie zapominając o rozrywce, organizujemy charytatywne juwenalia.  Działamy z głębokim przekonaniem, że dając coś od siebie, zyskujemy, a ofiarowane dobro wraca, że samodzielnie zdobytych doświadczeń nie zastąpi żadna podręcznikowa wiedza. Jeszcze raz zapraszam do współpracy; chętnie poznamy Wasze pomysły i zarazimy się waszym zapałem. Młodszych kolegów zapewniam, że w każdej sytuacji możecie liczyć na naszą pomoc; pomoc tych, którzy na tej uczelni już się zadomowili.” Przewodniczący na progu nowego roku akademickiego życzył studentom egzaminów zdanych w pierwszym terminie, czasu na rozwijanie swoich pasji, zawarcia przyjaźni na całe życie.

W języku polskim i ukraińskim przemawiał przedstawiciel absolwentów Jarosław Zając: – „Kiedy przyjechałem do Polski, do Suchej Beskidzkiej, i otrzymałem indeks, nie sądziłem, że tak bardzo zmieni się moje życie.  Wiedziałem, że  uczelnia otworzy przede mną nowe możliwości, ale przez te trzy lata stałem się innym człowiekiem: nauczyłem się języka polskiego, otworzyłem się na świat, zwiedzałem przepiękne miejsca, pojechałam na praktyki zagraniczne na Wyspy Kanaryjskie i Majorkę. Obecnie studiuję tutaj, a pracuję w Krakowie i da się to połączyć. Jestem przykładem na to, że jeśli się chce, z odpowiednią pomocą wszystko jest możliwe.  Oczywiście nie  przyszło  mi to łatwo. Wręcz przeciwnie. Musiałem bardzo się starać. Starali się również moi wykładowcy i Pani Kanclerz. Doceniam to, jak pracownicy tej uczelni traktują studentów. Z takim podejściem nie spotkałem się wcześniej. Bardzo za to dziękuję”. Na zakończenie dodał: – „Chciałbym zwrócić się do studentów, którzy tak jak ja przed trzema laty, w Sali Rycerskiej, rozpoczynają studia. Na pewno oprócz radości przeżywacie też strach i obawę przed nieznanym. Rozumiem Was, bo przechodziłem przez to samo. Chociaż jesteście daleko od domu, pamiętajcie jednak, że drugi dom możecie znaleźć właśnie tu. Nie zmarnujcie tego czasu, szeroko otwierajcie oczy i uszy, słuchajcie nauczycieli, bo dobrze Wam życzą i zawsze pomagają. Ale przede wszystkim uczcie się. Pamiętajcie, że wielu młodych Ukraińców chciałoby być na Waszym miejscu”.

Wykład inauguracyjny „Źródła polskiego myślenia o Wschodzie od Józefa Piłsudskiego do Jana Pawła II”, który wygłosił dr Paweł Kowal, był próbą wyjaśnienia potrzeby zaangażowania Polski w sprawy Ukrainy. Udowodnieniem, że Polska polityka wschodnia powinna być koniecznością wobec polityki Rosji, a dobre relacje z sąsiadami są naszym obowiązkiem i mają sens w kontekście naszej niepodległości. Według dra Pawła Kowala także Jan Paweł II nie pozostawiał wątpliwości, jaki stosunek powinniśmy mieć do naszych sąsiadów na Wschodzie.

Studenci, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w uroczystości na zamku, mogli zobaczyć jej przebieg na żywo w Internecie.