Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

JUBILEUSZ WYBITNEGO ZNAWCY PRAWA RZYMSKIEGO
I WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA

Prof. dr hab. Janusz Sondel, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, specjalista z zakresu prawa rzymskiego i prawa w turystyce, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, członek Polskiej Akademii Umiejętności, 5 marca 2015 roku obchodził uroczyste odnowienie doktoratu po 50 latach.

prof. Janusz Sondel, jubileusz, rektor wstie

Jak kiedyś obliczyłem, w trakcie całej kariery naukowej przez moje ręce przeszło piętnaście tysięcy studentów. Dziesięć tysięcy prawników i pięć tysięcy turystów – powiedział prof. Janusz Sondel w auli Collegium Maius podczas uroczystości odnowienia doktoratu, którą zorganizował Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tradycją tej najstarszej polskiej uczelni jest honorowanie wybitnych wychowanków uroczystym odnowieniem doktoratu, dlatego też władze UJ nadały temu jubileuszowi charakter ogólnouniwersytecki.

Z krakowską Alma Mater Szanowny Jubilat związany jest od 1953 r. Jesienią 1964 roku w Collegium Novum, w obecności wielu wybitnych uczonych, członków Rady Wydziału Prawa, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim. Jej autorem był 27-letni wówczas asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego mgr Janusz Sondel. Od początku swoje zainteresowania badawcze Jubilat koncentrował wokół prawa rzymskiego oraz jego recepcji w polskim prawie średniowiecznym i nowożytnym, łącząc studia romanistyczne z historyczno-prawnymi.

Z czasem prof. Sondel stał się jednym z najwybitniejszych i najbardziej cenionych znawców tej dyscypliny, zdobywając również uznanie międzynarodowe. Wiele lat pracy naukowej nad źródłami prawa z okresu antyku i średniowiecza uświadomiły mu ograniczoną przydatność słowników łaciny antycznej przy tłumaczeniu źródeł średniowiecznych. Rezultatem samodzielnie podjętej pracy leksykograficznej jest wyjątkowy Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, który przyniósł mu polskiego Nobla – nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szereg dzieł poświęcił również historii swojej Almae Matris, publikując liczne artykuły i dwie fundamentalne prace: Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki oraz Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jubilat poświęcił Uniwersytetowi Jagiellońskiemu także swoją aktywność organizacyjną, pełniąc w nim między innymi funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990-1993 prorektora ds. ogólnych.

prof. Janusz Sondel, jubileusz, rektor wstie

prof. Janusz Sondel, jubileusz, rektor wstie

Uroczystość miała szczególnie podniosły, a jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłem charakter. W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele Profesora oraz jego bliscy. Laudację na cześć Jubilata wygłosił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który swoje wystąpienie rozpoczął od przytoczenia słów papieża Polaka, wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: Wielka jest tradycja nauki w Krakowie. Nawet nie trzeba o tym wspominać. Jest wielka, bo bardzo długa, najdłuższa w Polsce. Jest wielka, bo znakomita.

Prof. Janusz Sondel wyraził wdzięczność swoim przyjaciołom i dawnym współpracownikom z Katedry Prawa Rzymskiego; wspominał również swoją drogę naukową. – Gdybym miał przejść tę samą drogę, świadom wszystkich tych trudności, niewątpliwie uczyniłbym to samo, bez żadnego wahania – stwierdził. – Pracowałem w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 czerwca 1957 roku do 30 września roku 2007. To pięćdziesiąt lat i cztery miesiące czynnej służby – to naprawdę wspaniałe lata – dodał ze wzruszeniem.

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii składa Szanownemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz wielu lat w zdrowiu i dalszej aktywności naukowej.

prof. Janusz Sondel, jubileusz, rektor wstie