Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

XIV INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII

Quod felix, faustum fortunatumque sit ! Niech nowy rok akademicki będzie szczęśliwy i pomyślny!

Ceremoniał towarzyszący inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii nawiązuje do najlepszych tradycji uniwersyteckich. Uroczystość rozpoczyna Msza św. w suskim kościele parafialnym, a następnie w Sali Rycerskiej Zamku rozbrzmiewają dwie średniowieczne pieśni: „Gaudeamus igitur” oraz „Gaude, Mater Polonia”. Punktem kulminacyjnym jest immatrykulacja studentów, a niezmiennym akcentem końcowym – wykład.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się 5 października i zgromadziła wielu gości ze świata nauki, biznesu i polityki, z Polski i zagranicy. Wśród obecnych byli m. in. parlamentarzyści: Ireneusz Raś – przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Andrzej Gut-Mostowy – przewodniczący Podkomisji Stałej do Spraw Turystyki, Paweł Kowal – europoseł ubiegłej kadencji, związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, senator RP Andrzej Pająk, Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Małopolskiego, starosta suski Tadeusz Gancarz i burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Przybyli także goście z uczelni współpracujących z WSTiE: z Węgier i Słowacji oraz liczni przedstawiciele małopolskich urzędów i instytucji. Tegorocznej mszy w intencji społeczności akademickiej przewodniczył ks. bp prof. Tadeusz Pieronek, który w homilii mówił o znaczeniu tradycji w kształtowaniu poczucia tożsamości oraz podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy wiara i nauka pozostają w konflikcie, czy też uzupełniają się i wzajemnie wzbogacają.

– Stawiamy na pewną przyszłość i nowoczesność, a przede wszystkim na innowacje w zakresie programów kształcenia i współpracy z biznesem. Stawiamy na sukces, wysokie pozycje w najważniejszych rankingach krajowych, które potwierdzają dynamikę i słuszność kierunków rozwoju uczelni – powiedział w swoim przemówieniu rektor prof. Janusz Sondel. Przypomniał, że WSTiE od momentu powstania pnie się w górę i chociaż konkurencja na rynku edukacyjnym jest trudna, dwa razy z rzędu zajęła I miejsce w prestiżowym rankingu Wiadomości Turystycznych na najlepszą uczelnię turystyczną w Polsce wśród szkół niepublicznych. Jako jedyna uczelnia w 2014 roku została też laureatem prestiżowej Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso.

 

Utrzymanie wysokich pozycji w ogólnopolskich rankingach to z pewnością wynik aktywności władz uczelni oraz zaangażowania jej pracowników i studentów, za co w swoim wystąpieniu podziękowała kanclerz Maria Grzechynka. Przywitała serdecznie zwłaszcza studentów I roku, w tym dużą grupę młodzieży z Ukrainy: – Początek roku akademickiego to zawsze moment wzruszający, pełen emocji, wrażeń i oczekiwań. W nadchodzącym roku chcemy podjąć swoje obowiązki z optymizmem i nadzieją. Łatwiej bowiem rozpoczynać studia i pracę ze świadomością, że nasza postawa, rzetelność i sumienność są drogą do tego, by stawać się lepszym, by zmieniać świat. Drodzy studenci, wybraliście uczelnię, która wypracowała sobie markę i jest rozpoznawalna na rynku edukacyjnym. Przybyliście, często z bardzo daleka, aby rozwijać własne talenty, aby odebrać staranne wykształcenie. Życzę, aby Wasz młodzieńczy duch był bodźcem do działania i osiągania wysokich celów.

Pani Kanclerz przypomniała zasadnicze aspekty strategii uczelni: specjalizację edukacji, umiędzynarodowienie oraz innowacyjność modelu kształcenia. Podkreśliła znaczenie kooperacji z wiodącymi ośrodkami naukowymi i bliskiej współpracy z biznesem. Jako przykład takiego współdziałania podała prężną firmę Fideltronik Poland, która sfinansuje swoim pracownikom studia w WSTiE. Z kolei aktywność międzynarodowa uczelni przyniosła efekty w postaci umów z zagranicznymi partnerami m.in. z USA, Chin, Francji, Szwecji, Niemiec, Ukrainy oraz Kazachstanu.

Przedstawiciele władz mówili także o znaczeniu współpracy z Alternatywną Szkołą Biznesu i Rozwoju Osobowego ASBIRO w Warszawie oraz innowacyjnej specjalności e-biznes i media społecznościowe, którą wybrali studenci z całej Polski.

W tym kontekście szczególnie wybrzmiały słowa parlamentarzystów. Ireneusz Raś, przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki, zaprosił uczelnię do współpracy, stawiając śmiałą tezę, że dla Polski turystyka powinna stać się tym, czym dla innych krajów ropa i gaz. Poseł Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że przyjechał na inaugurację, aby podziękować, bo WSTiE kształci potrzebną kadrę. Goście zapewniali, że dla dobrze przygotowanych absolwentów jest praca i pogratulowali wysokiego poziomu kształcenia.

Do powinszowań posłów dołączyła prof. Małgorzata Bednarek, kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce na Uniwersytecie Jagiellońskim, która powiedziała: –Poniekąd stanowimy dla siebie konkurencję, dlatego przyjechałam tu z ciekawości. Jedyne, co mogę powiedzieć, to gratuluję. Osiągnięcia WSTiE podkreśliła też Barbara Dziwisz – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. W swoim wystąpieniu przekazała wyrazy uznania za wkład uczelni w profesjonalne przygotowanie kadr dla turystyki oraz owocną współpracę.

Gospodarz powiatu starosta Tadeusz Gancarz podkreślił znaczenie uczelni dla rozwoju regionu i podziękował za wiele wspólnych przedsięwzięć. Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt skierował słowa podziękowania za bardzo dobrą wieloletnią współpracę pomiędzy uczelnią a miastem oraz za promowanie Suchej w kraju i za granicą. Zaprosił studentów, szczególnie z zagranicy, do włączenia się w życie lokalnej społeczności.

 

Gratulacje i życzenia składali w swych wystąpieniach także przedstawiciele zagranicznych uniwersytetów z Węgier i Słowacji: prof. Sandor Nemethy i prof. Branisłav Nižnanský oraz prezes NBP dr Wiesław Gumuła, który podkreślił, że uczelnia dostosowuje specjalności do potrzeb rynku. Paweł Kowal, dzięki któremu WSTiE realizowała przez 5 lat program staży i wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego, przyznał, że to właśnie suskiej uczelni zawdzięcza zainteresowanie turystyką. Życzył kontynuowania współpracy z Ukrainą, Gruzją, Kazachstanem i powiedział: – Turystyka wiąże się z gościnnością, domem, właściwym zachowaniem. Dziś podróżujemy wszyscy, dlatego wszystkich trzeba tych zachowań nauczyć. Świat szybko się kurczy, więc ważne jest, aby polski wzór gościnności docierał w te miejsca.  


Bohaterowie dnia, studenci I roku, złożyli uroczyste przyrzeczenie i odebrali indeksy z rąk dra Bartłomieja Walasa, dra Krzysztofa Borkowskiego i prof. Marka Łabaja. Była wśród nich liczna grupa młodzieży z Ukrainy, która z szerokiej oferty polskich uczelni wybrała właśnie WSTiE. Ich starszy kolega Ivan Timofiejew, którzy dwa lata studiów ma już za sobą, przyznał, że podjął bardzo dobrą decyzję: – Dzięki WSTiE realizuję swoje marzenia! Nie tylko się uczę, ale też poznaję świat. Już po pierwszym roku pojechałem na praktyki zagraniczne. Zdobywałem doświadczenie jako animator czasu wolnego na pięknej Gran Canarii. W tym roku spędziłem całe wakacje studenckie na Majorce. Pracowałem jako recepcjonista w Hotelach JS. Drodzy studenci, życzę Wam, abyście byli aktywni, abyście wymyślali i spełniali swoje marzenia. Razem z nami, razem z WSTiE!

Przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Szklarczyk zachęcał studentów do angażowania się w działalność sekcji naukowych, akcje wolontariatu i w życie całej społeczności. Przekonywał, że dzięki aktywnej postawie każdy może dużo zyskać, dużo zwiedzić i dużo się nauczyć. Podobnego zdania był absolwent Bartłomiej Mróz, który jeszcze przed uzyskaniem dyplomu został współpracownikiem WSTiE. Przypomniał liczne aktywności i wydarzenia, które pomogły mu w budowaniu indywidualnej ścieżki kariery. Były to praktyki na Wyspach Kanaryjskich, warsztaty pilotażu w Brukseli, praca przy organizacji stoiska wystawowego podczas targów ITB w Berlinie czy kierowanie sekcją promocji i marketingu. Za stworzenie tych możliwości podziękował władzom uczelni, a w ostatnich słowach zwrócił się do młodzieży: Jesteście we właściwym miejscu i we właściwym czasie, by odkrywać swoje marzenia i dzięki wsparciu uczelni je realizować. Pamiętajcie, co powiedział legendarny Nelson Mandela: „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, która może być użyta w celu zmieniania świata”. 

alt

Inauguracyjne spotkanie zakończył wykład ks. biskupa prof. Tadeusza Pieronka „Dyplomatyczne relacje Polski ze Stolicą Apostolską”. Ks. Biskup mówił o historii tych stosunków, których początek datuje się na 991rok, o blaskach i cieniach wzajemnych relacji oraz pozytywnym bilansie ogólnym. Przypomniał też apel papieża Franciszka do przywódców państw o budowanie mostów, szerzenie braterstwa i walkę z ubóstwem.

Studenci, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w uroczystości na zamku, mogli – jak co roku – zobaczyć jej przebieg na żywo dzięki transmisji internetowej.