Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014

alt

Ranking Szkół Wyższych 2014 r., prezentujący najlepsze uczelnie turystyczne w Polsce, powstał w oparciu o badania ankietowe uczelni wyższych posiadających uprawnienia do prowadzenia kierunku Turystyka i Rekreacja. W tegorocznym rankingu zrezygnowano z podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne, natomiast wprowadzono podział na profile nauczania: praktyczny i akademicki. WSTiE zwyciężyła w kategorii szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe.

W rankingu oceniano dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprzez wyposażenie w wiedzę, kwalifikacje i kompetencje tych, którzy na ten rynek wchodzą. Zwracano uwagę na kształcenie językowe, specjalności, laboratoria komputerowe, praktyki krajowe i zagraniczne, ćwiczenia terenowe i badania losów absolwentów. Punktowano także zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu i otoczenia gospodarczego. Brano też pod uwagę potencjał naukowy uczelni: pełnoetatową kadrę na kierunku związanym z turystyką, liczbę publikacji kadry naukowej z ostatnich 5 lat, uczestnictwo w konferencjach, osiągnięcia naukowe studentów, liczbę grantów naukowych otrzymanych przez uczelnię, liczbę wykonanych ekspertyz gospodarczych z zakresu turystyki oraz wymiar współpracy zagranicznej.

Zdaniem autorów rankingu sposób, w jaki uczelnie przygotowują swoich studentów do przyszłej pracy w zawodzie, jest jednym z najważniejszych wyznaczników ich wartości. Tym bardziej cieszy fakt, że WSTiE na tym polu pokonało uznane uniwersytety, specjalistyczne szkoły wyższe i AWF-y.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest nowoczesną, przyjazną, międzynarodową uczelnią wyższą i silnym centrum edukacyjnym w regionie. Kształci zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez nadanie odpowiedniej rangi praktykom i zajęciom praktycznym. Bacznie również obserwuje ewolucję branży turystycznej, która sygnalizuje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. WSTiE tworzy nowe specjalizacje, ale przede wszystkim rozwija system partnerstwa z otoczeniem biznesowym w celu budowania wspólnych projektów i w perspektywie ułatwienie absolwentom kontaktu z pracodawcami.

Zajęcie I miejsca na liście najlepszych uczelni w Polsce to potwierdzenie marki, na którą WSTiE pracuje od wielu lat. Mamy nadzieję, że ten sukces będzie miał wpływ na decyzje maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości. Jeśli wybiorą WSTiE, otrzymają szansę na dostosowywanie profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań. Będą też mieć wpływ na kształtującą się w trakcie studiów ścieżkę kariery zawodowej. Uczelnia umożliwia bowiem ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, organizuje spotkania z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego.  WSTiE stawia na budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki. Jako wieloletni lider polskich rankingów szkół wyższych w dziedzinie turystyki od lat z powodzeniem kreuje nowoczesną edukację w tym obszarze.

WSTiE fachowo i odpowiedzialnie przygotowuje swoich absolwentów do zawodu i podjęcia pracy w kraju lub za granicą. Uczelnia gwarantuje najwyższy poziomie praktycznego nauczania, wysoko wyspecjalizowaną kadrę, unikalne warunki studiowania w renesansowym zamku i przyjazną międzynarodową atmosferę.