Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII PROF. JANUSZ SONDEL. WĘDROWIEC NA ŚCIEŻKACH NAUKI I ŻYCIA

Motyw wędrówki jest obecny w całym jego życiu. Czyż nie był wędrowcem na ścieżkach nauki? Czy nie pokonał długiej drogi od prawa rzymskiego przez prawo staropolskie, prawo w turystyce, leksykografię łacińską aż do badania dziejów macierzystej uczelni? Przebył drogę z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, z którą związany jest nieprzerwanie od 2001 r., pełniąc – jak sam mówi – zaszczytną funkcję rektora i, co ważne, swej decyzji sprzed lat nie żałuje.

prof. Janusz Sondel, rektor WSTiE
 
Studenci, pracownicy oraz władze suskiej uczelni cenią Profesora za dorobek naukowy, autorytet oraz ogromne poczucie humoru, które nie opuszcza go od lat, gdyż – jak sam mówi – „Poczucie humoru jest poczuciem proporcji”. Te cechy rzadko idą ze sobą w parze, dlatego społeczność akademicka WSTiE jest dumna, że może obcować z rektorem, wykładowcą i człowiekiem takiego formatu. 
 
prof. Janusz Sondel, rektor WSTiE
 
W Auli Jagiellońskiej Collegium Maius 6 listopada 2012 r. miała miejsce promocja najnowszej publikacji prof. Janusza Sondla. „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego” to obszerne opracowanie historii uniwersytetu ujęte w postaci encyklopedycznych haseł zarówno o charakterze biograficznym, jak i rzeczowym. Prof. Janusz Sondel, zawarł w nich wiadomości o życiu i dokonaniach profesorów, rektorów, niektórych doktorów honoris causa i innych osób związanych z uniwersytetem, a także stosunku do niego królów polskich i papieży, historii poszczególnych dyscyplin naukowych, zmian strukturalnych uczelni. Autor, doceniając ogromną rolę tradycji uniwersyteckiej, uwzględnił w swoim opracowaniu również odchodzące w niepamięć elementy życia uczelni, jak np. „kwadrans akademicki”, do którego zapewne jako ostatni nawiązał Jan Paweł II podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji otrzymania doktoratu honoris causa. Zdaniem prof. J. Sondla to właśnie owej ukształtowanej przez kolejne pokolenia akademików tradycji należy zawdzięczać charakterystyczny dla Uniwersytetu Jagiellońskiego genius loci.
 
prof. Janusz Sondel, rektor WSTiE
 
Autor tej imponującej publikacji jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od ponad 50. lat, gdyż jeszcze podczas studiów, które ukończył w 1957 r. w wieku lat 20, został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1964 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, która na międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez Centro di Studi Romanistici w Neapolu została nagrodzona srebrnym medalem. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w swoich zainteresowaniach naukowych odszedł od problematyki praw antycznych i rozpoczął badania nad rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu europejskiej i polskiej kultury prawnej. Wyrazem tego – oprócz kilkudziesięciu artykułów – stały się kolejne monografie oraz obszerny, obejmujący 100 000 haseł z zakresu łaciny klasycznej i średniowiecznej Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, który przyniósł autorowi nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla), Laury Jagiellońskie i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia.

Zajął się również historią UJ, a przy okazji jego związkami z Kościołem rzymskokatolickim. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcił monografię pt. Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, która zyskała nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie kultury (2007). Z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim od roku 1976 prof. Janusz Sondel łączył obowiązki naukowe i dydaktyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie wykładał prawo w turystyce i rekreacji. Obecnie prowadzi wykłady z tego przedmiotu dla studentów geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej, gdzie pełni jak sam mówi zaszczytną funkcję Rektora.

prof. Janusz Sondel, rektor WSTiE