Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

GODONr12016jpg

 

 

wersja polska wstie     

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uroczyście przywitała nowy rok akademicki

 

 

Radosna pieśń „Gaudeamus” już po raz XII zabrzmiała na zamku suskim, inaugurując nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. Uroczystość, która odbyła się 6 października, zgromadziła wielu znakomitych gości ze świata nauki, biznesu i polityki, z Polski i zagranicy. Wśród obecnych byli m. in.: eurodeputowany Paweł Kowal, poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy, senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Tadeusz Gancarz i burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Przybyli także goście z zagranicznych uczelni współpracujących z WSTiE – z Węgier, Słowacji, Szwecji i Ukrainy. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła Msza św. w intencji całej społeczności akademickiej, której przewodniczyli: ks. prof. Maciej Ostrowski, prorektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie oraz proboszcz suskiej parafii ks. Stanisław Bogacz.

 

Licznie przybyli na uroczystość studenci i zaproszeni goście obejrzeli na dziedzińcu zamku wystawę fotografii dokumentujących przedsięwzięcia WSTiE na arenie międzynarodowej. USA, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Gruzja, Francja, Estonia, Bułgaria, Szwecja i Litwa – to kraje, z którymi szkoła współpra

cuje od wielu lat. Wszyscy z zainteresowaniem przyglądali się ekspozycji i, co wielokrotnie podkreślono w przemówieniach, wysoko ocenili zaangażowanie uczelni w promocję regionu i Polski oraz budowę swojej marki poza granicami.

 

Rektor prof. Janusz Sondel, otwierając uroczystość Inauguracji w Sali Rycerskiej, szczególne słowa powitania skierował do studentów I roku oraz poinformował, że do grona społeczności akademickiej dołączyli kolejni studenci z zagranicy – młodzi ludzie z Ukrainy. Przypomniał, że uczelnia zrobiła milowy krok od momentu powstania i chociaż konkurencja na rynku edukacyjnym jest trudna,  WSTiE stawia na jakość, czego dowodem są czołowe pozycje uczelni w rankingach i otrzymane wyróżnienia. Rektor wymienił najważniejsze z nich: nagrodę specjalną Perspektyw i RzeczpospolitejAWANS 2012” za największy jakościowy skok do grupy najlepszych polskich uczelni, 6. miejsce na liście uczelni niepublicznych w rankingu szkół wyższych tygodnika  „Wprost” i  2. miejsce w Polsce wśród najlepszych uczelni kształcących kadry dla turystyki w rankingu Wiadomości Turystycznych, opiniotwórczego pisma branżowego.

Jak podkreślił prof. Janusz Sondel, wysoką pozycję uczelnia osiąga przez budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki i informatyki, utrwalanie profilu uczelni opartego na specjalistycznej wiedzy oraz selekcję wyspecjalizowanej kadry. Duże znaczenie ma też kooperacja z wiodącymi ośrodkami naukowymi i organizacjami turystycznymi oraz bliska współpraca z biznesem i administracją państwową. Nowoczesny program nauczania wzbogacają atrakcyjne praktyki, dobrze przygotowujące studentów do przyszłej pracy. –„WSTiE należy do systemu kształcenia europejskiego, a młodzież może bez kompleksów studiować za granicą. Jesteśmy uczelnią rozpoznawalną na edukacyjnej mapie Polski, zaś liczne osiągnięcia naszych studentów oraz losy absolwentów są tego najlepszym przykładem.” – dodał rektor.

 

 Kanclerz Maria Grzechynka powiedziała, że uroczysta Inauguracja wpisuje się w piękną, uniwersytecką tradycję, która uzmysławia nam, jak ważne zadania stoją przed szkołami wyższymi w kraju na progu kolejnego roku akademickiego: – „Nasza uczelnia odważnie podejmuje te wyzwania, a swoją ofertę edukacyjną kieruje nie tylko do polskiej młodzieży, ale i młodych ludzi z zagranicy. Szczególnie serdecznie witam dziś studentów I roku, w tym studentów z Ukrainy.”  Kanclerz podkreśliła, że WSTiE dąży do tego, aby stać się wyspecjalizowaną uczelnią w dziedzinie turystyki i informatyki oraz najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołą wyższą kształcącą kadry turystyczne. Podziękowała wszystkim współtworzącym dorobek uczelni: władzom miasta i powiatu, pracownikom, studentom i absolwentom.

Kanclerz przypomniała, że misją uczelni jest takie wykształcenie studentów, aby każdy absolwent znalazł pracę, dlatego Akademickie Biuro Karier przygotowało jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce ofert praktyk zawodowych i staży studenckich za granicą. Młodzież wyjeżdża na praktyki do takich krajów jak: USA, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie, Majorka, Ibiza), Włochy, Niemcy, Grecja, Bułgaria, Egipt, Tunezja, Cypr, Turcja. W tym roku 92 % studentów studiów stacjonarnych odbywało praktyki i staże za granicą. Najlepsi odbywają staże w Parlamencie Europejskim oraz prowadzą pilotaż grup turystycznych wyjeżdżających z Polski do Brukseli i Strasburga. W ramach przygotowania praktycznego do zawodu studenci rok rocznie uczestniczą w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie.

 

 

Mówiąc o pasjach studentów, wymieniła m. in. Kornela Osickiego – srebrnego medalistę Pucharu Europy Centralnej i czterokrotnego drużynowego mistrza Polski w kolarstwie górskim oraz Katarzynę Gałkę – wolontariuszkę podczas prestiżowych zawodów sportowych (Euro 2012, Puchar Świata w skokach narciarskich, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Oslo).  

 

 

 

 

Maria Grzechynka z satysfakcją mówiła o zaangażowaniu studentów w pomoc charytatywną oraz akcję honorowego krwiodawstwa. Wszystkim podziękowała za aktywność. Szczególne słowa skierowała do studentów I roku: – „Cieszę się, że podejmujecie trud studiowania. To oznacza, że chcecie wykorzystać swoje talenty. Bądźcie aktywni i zaangażowani. Korzystajcie z autorytetów i wartości, bo tylko one porządkują życie. Podejmujcie wyzwania, również te trudne i ambitne. To da wam mądre, dobre i wartościowe życie. Realizujcie swoje marzenia, bądźcie dumą tej uczelni i dumą swoich najbliższych. Niech lata spędzone tutaj będą piękne, twórcze i niezapomniane.”

Kanclerz na zakończenie swojego przemówienia podkreśliła, że pracownicy naukowi z WSTiE wnoszą cenny wkład w rozwój nauki polskiej, a wzorem jest rektor prof. Janusz Sondel, wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia. Maria Grzechynka pogratulowała prof. Sondlowi najnowszej publikacji: ,,Słownika historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”; dzieła, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców i studentów.

 

Dr Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odniósł się do roli turystyki we współczesnej gospodarce. Przypomniał, że motywem wyjazdów są przede wszystkim walory krajobrazowe i historyczne miejsca, ale znaczącą rolę zaczyna odgrywać też atmosfera. – „Nie mam wątpliwości, że WSTiE, która słynie ze szczególnego klimatu, może te potrzeby turystów zaspokoić. Podziwiam za kolejny rok aktywności i gratuluję wysokiej pozycji w rankingach” – powiedział. Dr Bartłomiej Walas od 1 października jest dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE.

 

Eurodeputowany Paweł Kowal wskazał w swoim krótkim wystąpieniu na wagę świadectwa takich ośrodków jak WSTiE w przededniu dyskusji w Parlamencie Europejskim o budżecie Unii na następne 7 lat. Życzył uczelni wielu osiągnięć, a studentom radości ze studiowania w tym miejscu.

 

 

WSTiE włącza się w przedsięwzięcia realizowane przez władze Suchej Beskidzkiej, Powiat Suski i region. Zainicjowała wdrażanie Projektu Leader+ na Podbabiogórzu, który obecnie jest realizowany na rzecz mieszkańców 7 gmin powiatu. Współpracuje z władzami w budowaniu  strategii rozwoju subregionu podhalańskiego. Pomaga samorządom i biznesowi w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów, przygotowuje pilotażowy portal internetowy. Liczna obecność przedstawicieli władz powiatowych i miejskich na uroczystości potwierdza tę szczególna aktywność uczelni w środowisku lokalnym i regionie.

 

Starosta suski Tadeusz Gancarz w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych kierunków rozwoju subregionu podhalańskiego. Stwierdził, że turystyka jest strategiczną branżą i wiodącym kierunkiem rozwoju Polski południowej, dlatego kształcenie kadr dla tego sektora w Suchej Beskidzkiej jest mocną stroną miasta i powiatu. Pogratulował zdobycia przez  WSTiE wysokiej pozycji na rynku edukacji w nawiązaniu do przyznanych uczelni w tym roku nagród. –„Wzrasta znaczenie powiatu suskiego i miasta” – powiedział, dziękując uczelni za działalność. Wyraził głębokie przekonanie, że WSTiE ma szanse stać się liderem w kształceniu kadr dla turystyki w tej części Europy.

 

 

–„Małopolska stawia na turystykę…”, „WSTiE ma duży potencjał o znaczeniu ponadlokalnym…” – to fragmenty przemówienia burmistrza Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta. Podkreślił on, że aby realizować ambitne strategie, konieczne są wykwalifikowane kadry, a takimi są z pewnością absolwenci WSTiE. Burmistrz pogratulował tegorocznym magistrantom, podziękował władzom uczelni za podejmowanie wspólnych działań i promocję miasta, jak również zapewnił o tworzeniu dobrego klimatu dla dalszej współpracy.

 

 

 

Senator Andrzej Pająk mówił o znaczenie uczelni dla rozwoju regionu. Wskazał na ważny obszar kształcenia studentów – wychowanie w poszanowaniu uniwersalnego sytemu wartości, który czyni młodych ludzi świadomymi obywatelami.

 

 

Słowa gratulacji na ręce profesora Sondla skierował poseł Andrzej Gut-Mostowy, który podkreślił, iż wysoką ocenę uczelni wystawiło niezależne obiektywne gremium. Poseł wskazał na turystykę jako ważne zjawisko gospodarcze i społeczne, gdzie wiedza i fachowość w branży odgrywają ogromną rolę.  Jako przewodniczący sejmowej podkomisji ds. turystyki zadeklarował wolę współpracy z WSTiE i szeroką pomoc w zakresie udziału środowiska akademickiego w procesie legislacyjnym w ramach prac podkomisji.

 

 

Prof. Sandor Nemethy z Karoly Robert Foiskola na Węgrzech i Uniwersytetu w Goeteborgu, składając życzenia i gratulacje, stwierdził: –„Znalazłem skarb w WSTiE. Tutaj nie tylko otrzymuje się wykształcenie, ale również wartości”. 

 

 

O roli młodych ludzi w dokonujących się zmianach otaczającej rzeczywistości, pozytywnych metamorfozach młodzieży studiującej oraz sukcesie, na który składa się przede wszystkim ciężka praca, mówił dr Krzysztof Borkowski, który przewodniczył immatrykulacji studentów I roku. Indeksy odebrali przedstawiciele wszystkich kierunków, którzy zdobyli największą liczbę punktów rekrutacyjnych, laureaci „Konkursu o indeks” oraz liczna grupa studentów z Ukrainy, dla których studia w Polsce to okno na świat, dlatego – jak mówią – zamierzają jak najlepiej wykorzystać czas w WSTiE.

 

 

 

Na Inauguracji nie zabrakło głosów młodych ludzi. Reprezentujący samorząd studencki Bartłomiej Mróz podziękował za szansę zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki bogatej ofercie praktyk zagranicznych. Przekonywał, że umiejętności zdobyte w takich miejscach jak: Grecja, Wyspy Kanaryjskie, Niemcy czy Wyspy Brytyjskie z całą pewnością będą znakomitym punktem wyjścia dla planowanych karier zawodowych i dalszej realizacji marzeń. Zwracając się do studentów I roku, powiedział: –„WSTiE otwiera przed wami drzwi do nowego, intrygującego świata edukacji i rozwoju. W tym roku do grona studentów naszej uczelni dołączyli studenci z Ukrainy, którym chciałbym życzyć dużo odwagi i siły potrzebnej do rozwijania swoich umiejętności i wiedzy w trakcie studiów. Są też pośród nas członkowie starej gwardii – studentki i studenci wyższych roczników, którzy dosłownie kilka chwil temu powrócili do Polski z praktyk zagranicznych. Wszystkim życzę wielu sukcesów, energii i pogody ducha na nadchodzący rok akademicki. Pomimo tego iż przyszłość jest niepewna, pamiętajcie, że jesteście w miejscu, które umożliwi wam start we właściwym kierunku i tylko od was zależy, czy chcecie skorzystać z możliwości, jakie daje nasza uczelnia.”

 

 

 

Wielkie wrażenie wywarły wystąpienia absolwentek uczelni, Magdaleny Kmity, stażystki w PE, oraz Renaty Szewczyk, która uzyskała dyplom licencjacki. Wychowanka domu dziecka, ze wzruszeniem dziękowała za możliwość zdobycia wykształcenia. W ostatnim fragmencie wzruszającego wystąpienia powiedziała: – „Koleżanki i koledzy, gratuluję wam waszego  wyboru. Trafiliście na uczelnię, która doskonale kształci, ale także zauważa każdego studenta. Tutaj jesteście kimś specjalnym i wyjątkowym, niezależnie od tego skąd pochodzicie. Życzę wam takich szans, jakie ja tutaj dostałam, i otwartych oczu, by móc te szanse dostrzec i z nich skorzystać.” Obecni przyjęli jej słowa owacją na stojąco; wielu nie kryło łez wzruszenia.

 

 

 

Wykład inauguracyjny „Czy koniec wieku Ameryki” prof. dra hab. Andrzeja Mani, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, był próbą odpowiedzi na pytania: na czym polega mądrość wycofania się z polityki, czy Ameryce wolno wycofać się z pozycji światowego mocarstwa, dlaczego Amerykanie posiadają zdolność bycia społeczeństwem kreatywnym. –„Nie wieszczę gwałtownych procesów. Zakładam mądrość polityki amerykańskiej, która spowoduje zdolność bycia państwem łatwiej akceptowalnym i jednym z obrońców naszego kręgu cywilizacyjnego”– podsumował swój wykład prof. Mania.

 

 

 

Studenci, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w uroczystości na zamku, mogli zobaczyć jej przebieg na żywo w Internecie dzięki inicjatywie absolwenta Wydziału Informatyki  Marcina Woźniaka, obecnie właściciela znanej i prężnie działającej firmy informatycznej.